Program jednání Zastupitelstva obce Popovice

                                               O Z N Á M E N Í

                 Obec Popovice oznamuje , že dne 11. ledna 2016 od 18.00 hodin

     se uskuteční jednání Zastupitelstva obce Popovice v kanceláři OÚ

     Popovice.

     Program vyvěšen dne 4.1.2016. Je zveřejněn též na úřední

     elektronické desce Obce Popovice na http://www.popoviceobec.cz/ a

    

 

Program:   1) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva.

                 2) Volba ověřovatelů zápisu.

                 3) Projednání a schválení žádostí o dotace vyhlášené

                     Středočeským krajem .

                 4) Došlá pošta.

                 5) Diskuze , závěr.

 

Zveme na jednání občany.

 

                                                             František Páv, starosta Obce Popovice