Historie organizovaného sportu v Ostředku

Vše začalo 18.srpna roku 1962, kdy se v budově bývalého hostince U Kratochvílů sešlo 20 sportovních nadšenců, aby položili základy sportovního klubu v Ostředku. Jejich úsilí bylo korunováno 18.listopadu téhož roku, kdy se konala ustavující schůze Tělovýchovné jednoty Sokol Ostředek. Této schůze se zúčastnilo 33 občanů, kteří zvolili do svého čela p. Josefa Truhelku. Místopředsedou se stal p. František Škvor, jeden z hlavních otců myšlenky vzniku sportovního klubu.

Aktivní činnost zahájila jednota již v lednu 1963 a to pravidelným cvičením žen a dětí. O rok později se konaly první lyžařské závody, jejichž tradice byla přerušena až koncem 80.let, jednak z důvodu klimatických změn a rovněž i z důvodu úbytku dětí, pro které byly závody organizovány.

Ve stejném roce vznikl šachový a stolně-tenisový oddíl. Zatímco šachisté svojí činnost velmi brzy ukončili, oddíl stolního tenisu existoval s krátkými přestávkami až do poloviny 90.let. Naše družstvo hrálo se střídavými úspěchy okresní soutěž. Velký rozmach zaznamenal tento sport v druhé polovině 80.let, kdy zde působila 2 družstva pod vedením J.Nenáhla a ing.J.Škvora a pravidelně byl pořádán vánoční turnaj. Vrcholem pak byl rok 1992, kdy se prvnímu družstvu podařilo postoupit do OP1, kde hrálo až do svého zrušení v r. 1995.

Významným mezníkem v historii Ostředeckého sportu byl rok 1966, kdy bylo vybudováno fotbalové hřiště. Rok nato vzniká fotbalový oddíl, který v současné době hraje hlavní roli v aktivitách TJ Sokol, proto mu bude věnována samostatná sekce.

V roce 1972 se začalo se stavbou tělocvičny (adaptace bývalé prodejny Jednoty), práce byly dokončeny v roce 1981, později byla dvakrát provedena venkovní omítka (1984 a 2000).

Rovněž fotbalové hřiště procházelo změnami. V roce 1975 došlo k jeho rozšíření na současný stav. O rok později byly dostavěny kabiny, které v této podobě vydržely až do konce 90.let, kdy přibyly kabiny pro mládežnická družstva a hosty a původní kabiny tak zůstaly k dispozici A mužstvu. V průběhu let se hřiště oplotilo, rozšířila se kapacita míst k sezení a do areálu přibyla „Koliba“, která slouží všem fandům fotbalu k občerstvení během fotbalových mačů. Jednou z posledních změn bylo vybudování zavlažování trávníku, čímž postupně mizí tradiční problém s kvalitou hrací plochy v horkých letních měsících.Členové sportovních oddílů, ale nejen oni, mohou také využít kurt u fotbalového hřiště a fitness centrum v budově Obecního domu.

Nový výbor TJ, zvolený na valné hromadě v prosinci 2010, si dal za cíl obnovit dřívější tradice. První z nich byla tradice lyžařských závodů, a tak 8.ledna 2011 proběhl první ročník běžkařských závodů Ostředecká lyže 2011. Bohužel v dalších letech nebylo možné závody kvůli nedostatku sněhu pořádat. 
 
Během roku 2011 byl uspořádán 1.sokolský den (červenec, v dalších letech byl přesunut na konec června), zahrnující turnaj přípravek JOMA CUP a zápas áčka se starou gardou SK Slavia Praha. Ve stejném měsíci byl zorganizován nohejbalový turnaj, který se pořádá dodnes vždy druhou sobotu v červenci a počátkem srpna byla obnovena tradice letních fotbalových turnajů pro dospělé.
 
Sokolové v roce 2011 uspořádali po letech pouťovou zábavu a v listopadu zahájili tradici divadelních představení, čímž připomněli 100 let od počátků ochotnického divadla v Ostředku i výročí nejslavnějšího rodáka – národního básníka Svatopluka Čecha. Z pořádání divadelních představení se stala tradice. Každý rok v listopadu pozvou do Ostředku divadelní ochotníky z okolí, aby pobavili občany svou hrou.
 
Fotbalistům se vylepšili podmínky – před obě branky byl položen nový trávník a bylo nainstalováno nové osvětlení na kabiny, aby mohli trénovat i v období, kdy je brzy tma. Časem se ale ukázalo jako nedostatečné. Proto na jaře 2017 zásluhou firmy Vladimír Nerad Elektroslužby bylo vybudováno nové osvětlení (dva stožáry), které osvětlí více jak polovinu hřiště. V průběhu let 2015-17 došlo vybudování kompletního oplocení hřiště.
 
Velkým problémem byl po řadu let havarijní stav tělocvičny, který prakticky znemožňuje její využití na sportování. Výbor TJ se nakonec rozhodl počátkem roku 2012 přerušit nájem a vrátit „sokolovnu“ obci. Na jaře 2017 obce v rámci přístavby hasičské zbrojnice začala i s rekonstrukcí sokolovny. 
 
V březnu 2012 uspořádali sokolové po letech ples a tuto tradici udržují do současné doby. Pouťové zábavy byly kvůli nezájmu občanů nahrazeny pouťovým posezením s harmonikou.  
 
V sobotu 21. června proběhla celodenní oslava 50 let existence TJ, jejíž součástí byl 2.ročník turnaje přípravek JOMA CUP, utkání starých pánů se Struhařovem, áčka se starou gardou FC Graffinu Vlašim a vrcholem dne pak byla exhibice v australském fotbale mezi reprezentací ČR a výběrem cizinců z domácí ligy.
 
V prosinci 2011 uspořádali sokolové 1. ročník turnaje Silvestrovský pinčes a na druhém ročníku v prosinci 2012 se už začalo mluvit obnově oddílu stolního tenisu.
 
V únoru 2013, tedy po 18 letech byl pak oddíl stolního tenisu opravdu obnoven. Za pomoci sponzorů (SPZV Ostředek a.s. a Hotel Akademie Naháč) byly zakoupené dva nové stoly. Azyl s výjimkou půlročního hostování ve Vodslivech poskytuje sál ostředecké restaurace. Během několika let obnovené činnosti oddílu stoupl počet týmů v okresních soutěží na tři a byl také vytvořen oddíl dětí pod vedením Jiřího Škvora a Jindry Nenáhla. Stolní tenisté zaznamenali i úspěchy. V sezóně 2014/15 skončilo áčko na třetím místě v OP4 a nakonec i přes neúspěšnou baráž postoupilo do OP3. V další sezóně soutěž díky angažování bývalého extraligového hráče Míry Janaty a ex-divizního Franty Menze udrželo.V sezóně 2016/17 už áčko OP3 ovládlo a postoupilo do OP2. Před zahájením další sezóny vedení oddílu využilo možnost převzetí OP1 od SKST Vlašim a tak v sezóně 2017/18 bude první tým hrát nejvyšší okresní soutěž OP1. 
 
V březnu 2018 se po letech ostředečtí sokolové dočkali zrekonstruované sokolovny, která nabízí velmi dobré podmínky pro sport. Pochvalují si to zejména stolní tenisté.
 
Počet týmů stolních tenistů se postupně navyšuje. V sezóně 2019/20 bude klub reprezentovat již pět týmů. Áčko nadále v OP1, béčko po famózním postupu (všech 20 zápasů v sezóně vyhrálo) v druh nejvyšší soutěži OP2, céčko OP4 a déčko v OP5. Žákovský tým se zapojí do nově vytvořeného regionálního přeboru. Pokračuje se v tradici zářijového turnaje Ostředecký Votvírák.  

-aktualizace 23-8-2019- 


 Přehled dosavadních předsedů TJ

 1962 - 1976 Josef Truhelka

 1976 – 1988 Antonín Kučera 

1988 – 2000 Ing.Jiří Škvor 

2000 – 2008 Ing.Jiří Müller 

2008 – 2010 JUDr. Karel Tamme 

od 2010 - Ing. Marek Škvor

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci