Nové cvičební náčiní v sokolovně

Naše TJ získala dotaci ve výši 49.500 Kč ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tématického zadání „Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit“ na nákup švédské bedny, kozy, můstku, 5 lavic a 5 žíněnek.

Nářadí již dorazilo a je k dispozici v sokolovně ke cvičení.

Celkové náklady na projekt činily 62.400, klub tedy v rámci spoluúčasti doplatil 12.900 Kč ze svých prostředků.


 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci