query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 283 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 283)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-11 01:54:17') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Informační deska - zprávy z výboru TJ (Ostředek)

Informační deska TJ SOKOL OSTŘEDEK z.s.

Valná hromada - 13.6.2020

Výborová schůze 9.6.2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výborová schůze 16.4.2020

Výborová schůze 14.3.2020

Výsledky hospodaření za rok 2019

Výborová schůze 14.1.2020


Výborová schůze 20.11.2019

Výborová schůze 24.8.2019

Výborová schůze 1.6.2019

Valná hromada 4.5.2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výborová schůze 30.4.2019

Výsledky hospodaření za rok 2018

Výborová schůze - 15.1.2019


Výborová schůze - 14.11.2018

Výborová schůze - 21.9.2018

Výborová schůze - 16.6.2018

Valná hromada - 14.4.2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výborová schůze - 4.4.2018

Výsledky hospodaření za rok 2017

Výborová schůze - 24.2.2018


Výborová schůze - 16.12.2017

Valná hromada - 4.11.2017 

Výborová schůze - 8.8.2017

Výborová schůze - 23.5.2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výsledky hospodaření za rok 2016

Výborová schůze - 18.2.2017


Valná hromada - 10.12.2016

Výborová schůze - 10.12.2016

Výborová schůze - 12.11.2016

Výborová schůze - 1.10.2016

Výborová schůze - 1.8.2016

Výborová schůze - 28.5.2016

Výborová schůze - 10.5.2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výsledky hospodaření za rok 2015

Výborová schůze - 20.2.2016


Valná hromada - 12.12.2015

Výborová schůze - 31.10.2015

Výborová schůze - 5.8.2015

Výborová schůze - 10.6.2015

Výborová schůze - 2.5.2015

Výsledky hospodaření za rok 2014

Výborová schůze - 6.2.2015


Nové stanovy TJ

Valná hromada - 6.12.2014

Výborová schůze - 6.12.2014

Výborová schůze - 1.11.2014

Výborová schůze - 10.9.2014

Výborová schůze - 6.8.2014

Výborová schůze - 31.5.2014

Výborová schůze - 8.4.2014

Výsledky hospodaření za rok 2013

Výborová schůze - 8.3.2014

Výborová schůze - 9.2.2014


Valná hromada - 14.12.2013

Výborová schůze - 14.12.2013

Výborová schůze - 17.11.2013

Výborová schůze - 16.10.2013

Výborová schůze - 18.9.2013

Výborová schůze - 17.8.2013

Výborová schůze - 14.6.2013

Výborová schůze - 10.5.2013

Výsledky hospodaření za rok 2012

Výborová schůze - 19.4.2013

Výborová schůze - 17.3.2013

Výborová schůze - 2.2.2013

Výborová schůze - 12.1.2013


Výborová schůze - 14.12.2012

Valná hromada - 8.12.2012

Výborová schůze - 23.11.2012

Výborová schůze - 26.10.2012

Výborová schůze - 27.9.2012

Výborová schůze - 31.8.2012

Výborová schůze - 20.7.2012

Výborová schůze - 25.5.2012

Výborová schůze - 27.4.2012

Výborová schůze - 16.3.2012

Výborová schůze - 3.2.2012

Výborová schůze - 7.1.2012


Valná hromada - 10.12.2011

Výborová schůze - 11.11.2011

Výborová schůze - 14.10.2011

Výborová schůze - 16.9.2011

Výborová schůze - 5.8.2011

Výborová schůze - 1.7.2011

Výborová schůze - 10.6.2011

Výborová schůze - 6.5.2011

Výborová schůze - 10.4.2011

Výborová schůze - 17.3.2011

Výborová schůze - 6.2.2011

Výborová schůze - 7.1.2011

Výborová schůze - 2.1.2011


Valná hromada - 17.12.2010

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci