• Štefan - hasičský automobil SDH Teplýšovice
  • Svěcení obecního znaku
  • Hasičská zbrojnice v Teplýšovicích
  • Přístavba modulové školky v roce 2012
  • Obecní úřad
  • Malý vodopád ve Smilově
  • Kamenná kaplička u Čeňovic
  • Čeňovice
  • Základní škola v Teplýšovicích

Zastupitelé

Starosta obce  Josef Škvor 
Místostarosta obce  Mgr. Pavel Goby
Předseda finančního výboru  Ing. Petr Dřízal 
Předseda kontrolního výboru  Jiří Pessr 
Předseda komise pro správu obecního majetku a pro bezpečnost Vítězslav Sahula
Předeseda kulturní a sociální komise   Ing. Ondřej Škvor  
Předseda školské komise Ing. Michal Stařecký