query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 63 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 63)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-05 16:18:00') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Úřední deska (Teplýšovice)

Filtr
Zobrazit 
Záměr obce o odprodeji části pozemku dle GP č. 495-12/2020 v k.ú. Teplýšovice v majetku obce 31. červenec 2020
Záměr obce Teplýšovice - zřízení věcného břemene na poz.parc.č.1293-1 31. červenec 2020
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška MZE 29. červenec 2020
Závěrečný účet obce Teplýšovice za rok 2019 21. červenec 2020
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu (VODOVOD CHOPOS) 16. červen 2020
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu (VODOVOD CHOPOS) 12. květen 2020
Vyhláška MŠMT - maturity 12. květen 2020
Nařízení SVS - ochranné pásmo (včelí mor) 5. květen 2020
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška MZE 8. duben 2020
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Teplýšovice za rok 2019 31. březen 2020

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci