Zastupitelé

Starosta obce  Josef Škvor 
Místostarosta obce  Mgr. Pavel Goby
Předseda finančního výboru  Ing. Petr Dřízal 
Předseda kontrolního výboru  Jiří Pessr 
Předseda komise pro správu obecního majetku a pro bezpečnost Vítězslav Sahula
Předeseda kulturní a sociální komise   Ing. Ondřej Škvor  
Předseda školské komise Ing. Michal Stařecký