Text dokumentu uloženého do kopule věže

Píše se právě rok Léta Páně 1999


.... a Obecní zastupitelstvo obce Teplýšovice se rozhodlo, v rámci Programu „Obnova vesnice“ započít m.j. s opravou stávající zchátralé a mechem prorůstající fasády kostela Sv. Havla v Teplýšovicích.
Nejprve měla být provedena oprava lodě kostela zevnějšku a následně pak oprava stávající věže. Po té co však byl zjištěn skutečný stav této věže, a to havarijní stav její nosné konstrukce pod již zkorodovaným plechem, bylo dodatečně rozhodnuto o opravě celého areálu současně. Na základě výběrového řízení (výběr ze tří firem) byla vybrána stavební firma Ladislava Šímy z Okrouhlice. Uvedený podnikatel se snad minul povoláním, neboť kromě prací zednického rázu, se ani nezalekl velmi náročných úkonů typu tesařsko-truhlářského a osobně nahrazoval celé konstrukce kopulí stávající věže, a to zachováním původního stavu se vší pečlivostí, pod ruce klempířů.
A tak se, počátkem listopadu roku 1999, chýlí výše uvedená oprava našeho kostela ku konci a je třeba všem na této akci zúčastněným poděkovat za vykonanou práci a vynaložené úsilí ne v mnohdy jednoduchých podmínkách.
A nyní k současnému životu v obci:
V roce 1959 zde byla postavena nová Sokolovna s velkým sportovním areálem (nyní 2 hřiště, ubytovna), který umožňuje sportovní vyžití místních obyvatel, t.č. převážně ve fotbale (5 družstev různých kategorií) a ve stolním tenise.
Nelze zapomenout na velmi aktivně pracující dva Sbory dobrovolných hasíčů, z nichž jeden právě letos oslavil devadesáté výročí svého trvání. Po dobu asi 35ti let zde také funguje místní organizace zahrádkářů.
V roce 1973 byla dána do provozu Mateřská škola s kuchyní zásobující i místní Základní školu. Před pěti lety byla na této základní škole provedena generální oprava, instalováno elektrické vytápění a nyní se zde do života připravuje 27 malých občánků nejen z naší obce, ale i z okolních vesnic.
V minulých letech byly vystavěny bytovky pro pracovníky v zemědělství. Od roku 1957 zde došlo k založení Jednotného zemědělského družstva, tedy došlo k socializaci venkova, a to potrvalo při různých proměnách až do roku 1993. Po té se jako takové družstvo rozpadlo a utvořili se menší subjekty a dva soukromé sektory v Teplýšovicích - p. Josef Škvor, č.p. 71 (320 ha) a v Kochánově - p. Jan Škvor č.p. 2 (45 ha).
V příštím roce bude dokončena přestavba bývalé hospody u Křízů na dům různých služeb pro občany.
A to jsou stručné údaje naší obce. (Pozn. Hovoříme-li o obci Teplýšovice, myslíme tím v současné době území spravované Obecním úřadem Teplýšovice. Pod správu tohoto úřadu patří v současné době vesnice či osady Teplýšovice, Čeňovice, Kochánov, Humenec, Zálesí a Smilov).

A tak po skončení všech plánovaných oprav na kostele sv. Havla v Teplýšovicích, jistě vydařeného díla, pozřeli společně pracovníci náplň této lahvinky, vložili do ní toto vyprávění a řádně uložili na posvátné místo - tam, kde jste jej právě nalezli.

S pozdravem Pán Bůh zaplať

Josef Škvor, st.
starosta Obce Teplýšovice
V Teplýšovicích dne 3. listopadu 1999

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci