Kostel sv. Havla v Teplýšovicích

Pohled do historie zprostředkovaný knihou Soupis památek hystorických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku XIX.století; Dr. Antonín Podlaha; 1911

 

Opravy kostela v roce 1999

Obec Teplýšovice leží asi 11 km severovýchodně od Benešova. Dnes zde žije přibližně 400 obyvatel. Nejstarší dominantou obce je gotický kostel sv. Havla. Jeho současná podoba pochází z roku 1756. V 90. letech 20. století se obecní zastupitelstvo obce Teplýšovice rozhodlo v rámci Programu "Obnova vesnice" započít opravu stávající zchátralé a mechem prorůstající fasády kostela. Nejprve měla být provedena oprava lodě kostela zvnějšku a následně pak oprava stávající věže. Když však byl zjištěn skutečný stav této věže, a to havarijní stav její nosné konstrukce pod již zkorodovaným plechem, bylo dodatečně rozhodnuto o opravě celého areálu.

Na základě výběrového řízení byla vybrána stavební firma Ladislava Šímy z Okrouhlice, která se prací ujala velmi zodpovědně a odborně. Kromě zednických zákroků byl s velkou pečlivostí také nahrazen dřevěný krov v kopuli.

Oprava byla ukončena v listopadu roku 1999. Text dokumentu o provedené opravě byl uložen pro příští generace do kopule věže. Z něj vyjímáme:

"A tak po skončení všech plánovaných oprav na kostele sv. Havla v Teplýšovicích, jistě vydařeného díla, pozřeli společně pracovníci náplň této lahvinky, vložili do ní toto vyprávění a řádně uložili na posvátné místo - tam, kde jste jej právě nalezli.

S pozdravem Pán Bůh zaplať Josef Škvor, st.
starosta Obce Teplýšovice
V Teplýšovicích dne 3. listopadu 1999"