Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.7/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012