Chodník podél II/111 ve Struhařově - 1. etapa

Vážení,
dovoluji si Vás vyzvat k předložení nabídky na stavební práce v rámci projektu „Chodník podél II/111 ve Struhařově - 1. etapa“.                                                                                                                                                                       

Způsob zadání veřejné zakázky: Přesné podmínky zadávacího řízení a výběr nabídky naleznete ve Výzvě a Zadávací dokumentaci pro zadávání zakázek mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Projekt je spolufinancován z prostředků SFDI.

Zakázka: „Chodník podél II/111 ve Struhařově - 1. etapa“

 

Zadavatel:                            Obec Struhařov 
                                             Struhařov 75
                                             256 01 Benešov
                                             IČ: 00232751
                                             DIČ: CZ00232751

Kontaktní osoba:
                 Ing. Libor Matoušek, tel+420 731 483 656, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Termín předložení nabídky je stanoven nejpozději do 29. 3. 2017 ve 14.00 hodin, na adrese zadavatele.

Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele dne 29. 3. 2017 neprodleně po termínu pro předložení nabídek.

 Věříme, že naší výzvu přijmete a nabídku na zakázku v termínu předložíte.

 

S pozdravem

                                                                                                            ………………………………………………….

                                                                                                                   Ing. Libor Matoušek, starosta

 

Příloha:
Výzva a Zadávací dokumentace + přílohy

Pozn: Výzvu a Zadávací dokumentaci Vám na požádání zašleme.

Vyvěšeno: 16. 3. 2017
Sejmuto: 29. 3. 2017