Hasičský sbor v Bořeňovicích

Sbor dobrovolnýchhasičů v Bořeňovicích byl založen v roce 1898. V prvním výboru pracoval starosta Jos. Matoušek, místotarosta Jos. Cacák. Sbor začínal pracovat s ruční stříkačkou a technika byla poprvé použita při požáru v roce 1922. V současné době má sbor požární stříkačku PPS l2. Technika je uložena v požární zbrojnici, která byla v roce 1995 nově rekonstruována a zároveň přistavěna zasedací místnost. Členská základna k l. lednu 1999 .Celkový počet l5 členů.

Výbor SDH v roce 1999: starosta a velitel Jaroslav Sochovský, strojník Luboš Granát, ref prevence Josef Bělka, jednatel Jiří Pěkný, hospodář Jan Zeman, kronikář Jaroslav Růžička, revizoři Josef Calta a Vladimír Vavroch.