Jak v Ottově slovníku naučném

Struhařov (také Strhařov) - ves v Čechách, hejtmanství, okres a pošta Benešov, fara Okrouhlice. V roce 1900 měla ves 39 domů a 281 obyvatel. V obci byla obecná škola s dvěmi třídami, dvůr a mlýn. Obec ležela (a dodnes leží) na železniční trati Benešov - Vlašim.