• Pomník padlým z 1. světové války - Psáře
  • Psáře
  • Dubovka
  • Obecní úřad

18.8.2016 - Usnesení obecního zastupitelstva č. 32 ze dne 10.8.2016

Usnesení č.32

zastupitelstva ze dne 10.8.2016

 

  1. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo následující program zasedání:

            1) Zahájení a schválení programu

            2) Schválení vystavení objednávky na opravy komunikací

            3) Záměr směny pozemku parc.č. 879

            4) Záměr prodeje pozemku parc.č. 32/2

            5) Záměr směny pozemku parc.č. 880/4

            6) Záměr směny pozemku parc.č. 1035/6

            7) Souhlas s umístěním sídla FK Bílkovice

            8) Poskytnutí dotace pro SDH Bílkovice

            9) Schválení objednávky materiálu

            10) Diskuze      

            11) Závěr

 

 2. Zastupitelstvo obce Bílkovice pověřilo starostu obce vystavením Objednávky č.7 společnosti BES.

 3. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 32/2.

 4. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 880/4.

 5. Zastupitelstvo obce Bílkovice schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1035/6.

 6. Zastupitelstvo obce Bílkovice souhlasilo se zřízením sídla spolku FK Bílkovice na adrese Bílkovice 78.

 7. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo dotaci pro SDH Bílkovice na nákup sportovního vybavení ve výši 25 000 Kč.

 8. Zastupitelstvo obce Bílkovice pověřilo starostu obce vystavením objednávky na dodávku materiálu pro sádrokartonový strop v bývalé škole.

 

Originál usnesení