18.8.2016 - Zápis č.32 ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 10.8.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bílkovice, konaného dne 10.8.2016, od 19:00 hodin na obecním úřadu v Bílkovicích.

 

Na zasedání byly projednány následující body programu:

 

            1) Zahájení a schválení programu

            2) Schválení vystavení objednávky na opravy komunikací

            3) Záměr směny pozemku parc.č. 879

            4) Záměr prodeje pozemku parc.č. 32/2

            5) Záměr směny pozemku parc.č. 880/4

            6) Záměr směny pozemku parc.č. 1035/6

            7) Souhlas s umístěním sídla FK Bílkovice

            8) Poskytnutí dotace pro SDH Bílkovice

            9) Schválení objednávky materiálu

            10) Diskuze      

            11) Závěr

 

Originál zápisu