• Nám. Svatopluka Čecha
  • Zahájení hasických závodů v Postupicích 2016
  • Tradiční velikonoční jarmark v Postupicích
  • Zámek Jemniště
  • Rybník v Lísku
  • Ochotnický divadelní spolek Postupice
  • Kaplička v Čelivě

Zastupitelé

Starosta obce  Miloslav Půta 
Místostarostka obce  Jana Jíšová
Předsedkyně finančního výboru   Radka Marešová 
Členové finančního výboru Jan Kahoun
  Ing. Pavel Vrňák
Předsedkyně kontrolního výboru   Mgr. Milena Kunešová
Členové kontrolního výboru Petr Slavíček
 

Štěpánka Tůmová

Zastupitelé Ladislav Pěkný
  Miroslav Fürbacher