• Nám. Svatopluka Čecha
  • Zahájení hasických závodů v Postupicích 2016
  • Tradiční velikonoční jarmark v Postupicích
  • Zámek Jemniště
  • Rybník v Lísku
  • Ochotnický divadelní spolek Postupice
  • Kaplička v Čelivě

15.9.2016 - Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení  o  době  a  místě  konání  voleb

do Zastupitelstva Středočeského kraje a

do Senátu Parlamentu České republiky

 

 Starosta obce Bílkovice podle § 27 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

oznamuje:

 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konají:

v pátek října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin    a

v sobotu října 2016 od  8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

 Místem konání voleb

             ve volebním  okrsku  Bílkovice je volební  místnost na adrese Bílkovice 57, v budově obecního úřadu

 

 Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací  lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude   umožněno  hlasování  poté,   kdy  prokáže  svoji totožnost a státní občanství  České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

 Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 

 V případě   konání   kola  voleb  do  Senátu se  tyto  uskuteční :

   dne   října 2016 od   14.00   hodin   do   22.00   hodin    a

   dne   října 2016 od     8.00   hodin   do   14.00   hodin.

 

V  případě  konání   II. kola  voleb  do  Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb

V Bílkovicích   dne   15.9.2016        

 

Originál oznámení