• Nám. Svatopluka Čecha
 • Zahájení hasických závodů v Postupicích 2016
 • Tradiční velikonoční jarmark v Postupicích
 • Zámek Jemniště
 • Rybník v Lísku
 • Ochotnický divadelní spolek Postupice
 • Kaplička v Čelivě

query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 27 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 27)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-11-15 13:20:56') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Postupice

Postupice

Správní území obce Postupice se rozkládá na výměře 4000,61 ha na sedmi katastrálních územích.

Čelivo                       549,20 ha  
Jemniště                   293,73 ha
Milovanice                487,46 ha
Nová Ves u Postupic 846,69 ha
Postupice                  733,29 ha
Pozov                        622,90 ha
Roubíčkova Lhota     467,34 ha

Ve správním území obce jsou tyto místní části:  
Buchov, Dobříčkov, Čelivo, Holčovice, Jemniště, Lhota Veselka, Lísek, Milovanice, Miroslav, Mokliny, Nová Ves, Postupice, Pozov, Roubíčkova Lhota, Sušice, Vrbětín         

V obci žije 1 345 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1205.

Dražební vyhláška

 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

ELEKTRONICKÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

 

 

Dražebník:

PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367 se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

kontaktní osoba Eva Jeřábková: +420 603 434 536, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
(dále jen dražebník)

 

Navrhovatel dražby a pro účely dražby vlastník:

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00

insolvenční správce dlužníků:

1.DRYETREN TRADE s.r.o., IČ: 29312451, se sídlem Brno-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00

2.Baseland s.r.o., IČ: 29274222, se sídlem Brno-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00

3.TORVINTANE s.r.o., IČ: 24769380, se sídlem Brno-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00

4.Sun-Job a.s., IČ: 24662704 , se sídlem Brno-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00

5.SUN DC/AC a.s., IČ: 28383753, se sídlem Brno-město,Mečová 358/8, PSČ 602 00

6.Revelstoke Invest s.r.o., IČ: 24120782, se sídlem Brno-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00

7.Montebello Invest s.r.o., IČ: 24799378, se sídlem Brno-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00

8.Marlborough Invest s.r.o., IČ: 24119831, se sídlem Brno-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00

9.DESPERADOS s.r.o., IČ: 25423754, se sídlem Brno-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00

(dále jen navrhovatel)

 

 

Místo konání dražby:

https://www.prokonzulta.cz/drazba/3.-soubor-pozemku-city-tower-5787.htm

Datum dražby:

6.12.2018

Zahájení dražby:

09:15:00 hod

Ukončení dražby:

10:15:00 hod

 

 
Označení, specifikace a stručný popis předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 865/12 - orná půda, evidovaná výměra 816 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 878 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1043 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 879/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 29 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 880 - ostatní plocha, evidovaná výměra 557 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1071 - orná půda, evidovaná výměra 1924 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1185 - orná půda, evidovaná výměra 8794 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1188 - orná půda, evidovaná výměra 162 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1190 - orná půda, evidovaná výměra 450 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec a
k.ú. Horní Myslová, na LV č. 11

a dále

- pozemek p.č. 255/1 - orná půda, evidovaná výměra 2901 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 255/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 657 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 258/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 685 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 291/1 - orná půda, evidovaná výměra 8315 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Havlíčkův Brod,
pro obec Světlá nad Sázavou a k.ú. Benetice u Světlé nad Sázavou, na LV č. 36

a dále


- pozemek p.č. 227 - orná půda, evidovaná výměra 16073 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 283/9 - orná půda, evidovaná výměra 16198 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 704/16 - orná půda, evidovaná výměra 1815 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 704/21 - orná půda, evidovaná výměra 19247 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 729/1 - orná půda, evidovaná výměra 429 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec
Jihlava a k.ú. Popice u Jihlavy, na LV č. 41

a dále

- pozemek p.č. 650/23 - orná půda, evidovaná výměra 9639 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 650/24 - orná půda, evidovaná výměra 1612 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec a
k.ú. Kostelní Myslová, na LV č. 49

a dále

- pozemek p.č.137/15 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2348 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č.137/21 - orná půda, evidovaná výměra 7550 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 137/22 - orná půda, evidovaná výměra 5324 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Třebíč, pro obec a
k.ú. Čikov, na LV č. 54

a dále

- pozemek p.č. 1204/52 - orná půda, evidovaná výměra 2308 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Vyškov, pro
obec a k.ú. Heršpice, na LV č. 56

a dále

- pozemek p.č. 215/4 - orná půda, evidovaná výměra 35505 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 805 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10005 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 831 - orná půda, evidovaná výměra 486 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 833 - ostatní plocha, evidovaná výměra 486 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 845/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 219 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 893/19 - orná půda, evidovaná výměra 20460 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec
Suchá a k.ú. Suchá u Jihlavy, na LV č. 61

a dále

- pozemek p.č. 501 - orná půda, evidovaná výměra 6597 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Znojmo, pro
obec Němčičky a k.ú. Němčičky nad Jevišovkou, na LV č. 62

a dále

- pozemek p.č. 580/1 - orná půda, evidovaná výměra 10720 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec a
k.ú. Borovná, na LV č. 65

a dále

- pozemek p.č. 130 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3154 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 205 - orná půda, evidovaná výměra 13056 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 206 - ostatní plocha, evidovaná výměra 180 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 240/1 - orná půda, evidovaná výměra 7614 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 241/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 173 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 245/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2565 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 246 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 122 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 247/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 244 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 247/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 30668 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 256 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2326 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 269 - orná půda, evidovaná výměra 3783 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 270 - ostatní plocha, evidovaná výměra 334 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 300/1 - orná půda, evidovaná výměra 9369 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 328 - orná půda, evidovaná výměra 5391 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 335 - orná půda, evidovaná výměra 18508 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 338 - orná půda, evidovaná výměra 27685 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 350/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4895 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 355 - ostatní plocha, evidovaná výměra 227 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 357 - orná půda, evidovaná výměra 4764 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 358/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 218 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 358/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 83 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 358/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 365/1 - orná půda, evidovaná výměra 9781 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 365/8 - orná půda, evidovaná výměra 2 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 372/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 140 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 373/2 - orná půda, evidovaná výměra 11437 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 379/1- orná půda, evidovaná výměra 26790 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380- ostatní plocha, evidovaná výměra 547 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 381 - ostatní plocha, evidovaná výměra 593 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 434/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 139 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Havlíčkův Brod,
pro obec Herálec a k.ú. Mikulášov, na LV č. 66

a dále

- pozemek p.č. 1663 - orná půda, evidovaná výměra 2454 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Třebíč, pro obec a
k.ú. Naloučany, na LV č. 85

a dále

- pozemek p.č. 939/256 - orná půda, evidovaná výměra 2351 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1343/123 - orná půda, evidovaná výměra 131 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1343/124 - orná půda, evidovaná výměra 3498 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1343/125 - orná půda, evidovaná výměra 92 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1345/35 - ostatní plocha, evidovaná výměra 31 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1346/39 - ostatní plocha, evidovaná výměra 15 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1346/239 - vodní plocha, evidovaná výměra 43 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 1349/58 - orná půda, evidovaná výměra 2227 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1349/59 - orná půda, evidovaná výměra 238 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1349/217 - orná půda, evidovaná výměra 41 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1351/14 - orná půda, evidovaná výměra 287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1467/37 - orná půda, evidovaná výměra 3136 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Vyškov, pro
obec a k.ú. Nížkovice, na LV č. 122

a dále

- pozemek p.č. 103/8 - orná půda, evidovaná výměra 10336 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Třebíč, pro obec a
k.ú. Okarec, na LV č. 124

a dále

- pozemek p.č. 1063 - orná půda, evidovaná výměra 1630 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1069 - orná půda, evidovaná výměra 2455 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1204 - orná půda, evidovaná výměra 9938 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1576 - orná půda, evidovaná výměra 1797 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Vyškov, pro
obec a k.ú. Vážany nad Litavou, na LV č. 133

a dále

- pozemek p.č. 1230/1 - orná půda, evidovaná výměra 2697 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 1235 - evidovaná výměra 9207 m2
- pozemek p.č. 1237/1 - evidovaná výměra 6182 m2
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec a
k.ú. Vílanec, na LV č. 141

a dále

- pozemek p.č. 909/2 - orná půda, evidovaná výměra 299 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 910/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4938 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 913/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1427 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2257 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4564 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec
Olšany a k.ú. Olšany u Telče, na LV č. 146

a dále

- pozemek p.č. 488 - ostatní plocha, evidovaná výměra 248 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 489/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 408 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 489/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 24 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 490 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1611 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 491 - orná půda, evidovaná výměra 11829 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 492 - orná půda, evidovaná výměra 2104 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 493 - orná půda, evidovaná výměra 144 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 494 - orná půda, evidovaná výměra 658 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 495 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 496 - ostatní plocha, evidovaná výměra 288 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 497 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 783 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 525 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 825 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 526 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1016 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 527 - orná půda, evidovaná výměra 1054 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 530 - orná půda, evidovaná výměra 1396 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 531 - orná půda, evidovaná výměra 1971 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532 - orná půda, evidovaná výměra 2985 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 533 - orná půda, evidovaná výměra 356 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 534 - ostatní plocha, evidovaná výměra 122 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 625 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1086 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626 - orná půda, evidovaná výměra 4068 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 627 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1079 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 628 - orná půda, evidovaná výměra 1737 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 639/8 - orná půda, evidovaná výměra 4708 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Třebíč, pro obec a
k.ú. Rohy, na LV č. 148

a dále

- pozemek p.č. 431/39 - ostatní plocha, evidovaná výměra 63 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 435/17 - orná půda, evidovaná výměra 21 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 440/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 10 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 441/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 221 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 733/1 - orná půda, evidovaná výměra 732 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 734/2 - zahrada, evidovaná výměra 417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2031/49 - orná půda, evidovaná výměra 1392 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2051/296 - orná půda, evidovaná výměra 3539 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2144/152 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 73 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
památkově chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2144/154 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1502 m2, způsob ochrany - menší chráněné
území, památkově chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2145/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 270 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 2146/10 - lesní pozemek, evidovaná výměra 36 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 2153/21 - orná půda, evidovaná výměra 1493 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2157/113 - orná půda, evidovaná výměra 1107 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2603/184 - orná půda, evidovaná výměra 2787 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2603/185 - orná půda, evidovaná výměra 2939 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín,
pro obec a k.ú. Mikulčice, na LV č. 200

a dále

- pozemek p.č. 330/2 - orná půda, evidovaná výměra 158 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 332 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3435 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 351 - orná půda, evidovaná výměra 1280 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 356 - orná půda, evidovaná výměra 2579 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 728 - orná půda, evidovaná výměra 3654 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 729 - orná půda, evidovaná výměra 4607 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 759 - orná půda, evidovaná výměra 2814 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 844 - orná půda, evidovaná výměra 2218 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 933 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 601 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 957 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 705 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1240 - orná půda, evidovaná výměra 2946 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1337 - orná půda, evidovaná výměra 5539 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Velké Meziříčí, pro
obec Ořechov a k.ú. Ořechov u Křižanova, na LV č. 204

a dále

- pozemek p.č. 370/229 - orná půda, evidovaná výměra 2737 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 371/47 - ostatní plocha, evidovaná výměra 23 m2, způsob využití - neplodná půda
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín,
pro obec a k.ú. Nový Poddvorov, na LV č. 228

a dále

- pozemek p.č. 9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 54 m2, způsob využití - zeleň
- pozemek p.č. 12/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 341 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 12/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 515 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 43/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 824 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 43/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 317 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 68 - ostatní plocha, evidovaná výměra 140 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 69/4 - orná půda, evidovaná výměra 3615 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 74/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 525 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 82/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 786 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 82/28 - orná půda, evidovaná výměra 7969 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 98/7 - orná půda, evidovaná výměra 7740 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 99/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 745 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 160/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 160/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1415 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 212/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3293 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 212/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 644 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 212/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2648 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 252/14 - orná půda, evidovaná výměra 202 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 263 - orná půda, evidovaná výměra 3521 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 264/1 - orná půda, evidovaná výměra 606 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 264/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 169 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 270/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2087 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 292/1 - orná půda, evidovaná výměra 802 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 292/2 - orná půda, evidovaná výměra 576 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 294/1 - orná půda, evidovaná výměra 626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 294/2 - orná půda, evidovaná výměra 798 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 297/3 - orná půda, evidovaná výměra 10448 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 298/26 - orná půda, evidovaná výměra 7973 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 298/27 - orná půda, evidovaná výměra 7321 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 306/1 - orná půda, evidovaná výměra 7103 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 306/2 - orná půda, evidovaná výměra 141 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 332/1 - orná půda, evidovaná výměra 1558 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 332/2 - orná půda, evidovaná výměra 1030 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 340/1 - orná půda, evidovaná výměra 284 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 340/2 - orná půda, evidovaná výměra 61 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 357/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 423 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 358/2 - orná půda, evidovaná výměra 5991 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 482/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3795 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 483 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1827 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 484 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1598 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 497 - ostatní plocha, evidovaná výměra 629 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 518/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 373 m2, způsob využití - neplodná půda


- pozemek p.č. 529/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3127 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 548/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 396 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 548/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 223 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 549/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 342 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 549/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 216 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 566/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1304 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 566/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5742 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 641/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 676 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 644/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7060 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 644/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 106 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 644/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 585 m2, způsob využití - zeleň
- pozemek p.č. 645 - ostatní plocha, evidovaná výměra 482 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 674/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1553 m2, způsob využití - zeleň
- pozemek p.č. 674/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 187 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 675 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 682/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8226 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 682/9 - orná půda, evidovaná výměra 22174 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 687 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6578 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 691/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 772 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 691/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 338 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 706/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 706/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 715/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 71 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 715/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 715/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 517 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 732/1 - orná půda, evidovaná výměra 9036 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 732/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 274 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 755 - ostatní plocha, evidovaná výměra 157 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 835/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 71 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou,
pro obec Prosetín a k.ú. Brťoví, na LV č. 250

a dále

- pozemek p.č. 265 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10552 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Třebíč, pro obec
Slavičky a k.ú. Pozďátky, na LV č. 269

a dále

- pozemek p.č. 585/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 100 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 810/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 388 m2, způsob využití - neplodná půda
Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):

- pozemek p.č. 496/3 - evidovaná výměra 3402 m2
- pozemek p.č. 544 - evidovaná výměra 2320 m2
- pozemek p.č. 548 - evidovaná výměra 16959 m2
- pozemek p.č. 549 - evidovaná výměra 3525 m2
- pozemek p.č. 552 - evidovaná výměra 11347 m2
- pozemek p.č. 810 - evidovaná výměra 37078 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Pelhřimov, pro
obec Veselá a k.ú. Veselá u Častrova, na LV č. 290

a dále

- pozemek p.č. 483/10 - orná půda, evidovaná výměra 7721 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec
Zhoř a k.ú. Zhoř u Jihlavy, na LV č. 298

a dále

- pozemek p.č. 985/7 - orná půda, evidovaná výměra 4500 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1027 - ostatní plocha, evidovaná výměra 970 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1028 - lesní pozemek, evidovaná výměra 792 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí


lesa
- pozemek p.č. 1535/38 - ostatní plocha, evidovaná výměra 30 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou,
pro obec a k.ú. Rožná, na LV č. 312

a dále

- pozemek p.č. 2007 - orná půda, evidovaná výměra 4214 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2449 - orná půda, evidovaná výměra 2831 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2459/6 - orná půda, evidovaná výměra 33 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Vyškov, pro
obec a k.ú. Krásensko, na LV č. 333

a dále

- pozemek p.č. 899/172 - vodní plocha, evidovaná výměra 8 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 1051/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7140 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1053/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4069 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1054/1 - orná půda, evidovaná výměra 13700 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec
Ústí a k.ú. Ústí u Humpolce, na LV č. 345

a dále

- pozemek p.č. 608/15 - lesní pozemek, evidovaná výměra 43 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 612/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 612/5 - lesní pozemek, evidovaná výměra 160 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 612/23 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1193 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 612/24 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1641 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 612/25 - lesní pozemek, evidovaná výměra 43 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 612/26 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1249 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 622/19 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 622/20 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 634/203 - orná půda, evidovaná výměra 209 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 719/137 - orná půda, evidovaná výměra 3586 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 725/86 - orná půda, evidovaná výměra 7942 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 731/43 - ostatní plocha, evidovaná výměra 18 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 733/77 - orná půda, evidovaná výměra 1201 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 735/78 - ostatní plocha, evidovaná výměra 82 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 735/81 - ostatní plocha, evidovaná výměra 72 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 740/36 - orná půda, evidovaná výměra 4000 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-
venkov, pro obec Nová Ves a k.ú. Nová Ves u Oslavan, na LV č. 352

a dále

- pozemek p.č. 4065 - orná půda, evidovaná výměra 806 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4066 - ostatní plocha, evidovaná výměra 858 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 4111 - ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 4112 - orná půda, evidovaná výměra 1353 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4713 - orná půda, evidovaná výměra 6430 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4936 - orná půda, evidovaná výměra 2045 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5012 - orná půda, evidovaná výměra 4113 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5049 - orná půda, evidovaná výměra 3960 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče,
pro obec a k.ú. Kurdějov, na LV č. 393

a dále


- pozemek p.č. 2497 - orná půda, evidovaná výměra 12641 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2524 - orná půda, evidovaná výměra 7604 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2738 - orná půda, evidovaná výměra 9579 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2931 - orná půda, evidovaná výměra 13231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Břeclav, pro
obec a k.ú. Přítluky, na LV č. 436

a dále

- pozemek p.č. 31/3 - orná půda, evidovaná výměra 337 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 46/13 - orná půda, evidovaná výměra 1248 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 46/20 - orná půda, evidovaná výměra 752 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 57/1 - orná půda, evidovaná výměra 5446 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 80/3 - orná půda, evidovaná výměra 196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 172 - orná půda, evidovaná výměra 1625 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/60 - orná půda, evidovaná výměra 2251 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/61 - orná půda, evidovaná výměra 1757 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/62 - orná půda, evidovaná výměra 2821 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 227 - orná půda, evidovaná výměra 1031 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250 - orná půda, evidovaná výměra 1103 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 376 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 210 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/1 - orná půda, evidovaná výměra 2302 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 281 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 391/5 - orná půda, evidovaná výměra 67 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 428/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 129 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 430/8 - orná půda, evidovaná výměra 975 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 430/9 - orná půda, evidovaná výměra 3767 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 523/4 - orná půda, evidovaná výměra 97 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 600/9 - orná půda, evidovaná výměra 1012 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 600/10 - orná půda, evidovaná výměra 494 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/41 - orná půda, evidovaná výměra 1315 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/70 - ostatní plocha, evidovaná výměra 32 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 743/9 - orná půda, evidovaná výměra 2152 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 771/1 - orná půda, evidovaná výměra 2719 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 771/10 - orná půda, evidovaná výměra 2 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 771/14 - ostatní plocha, evidovaná výměra 11 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 785/18 - orná půda, evidovaná výměra 201 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 849 - orná půda, evidovaná výměra 424 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 850 - ostatní plocha, evidovaná výměra 165 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 851 - orná půda, evidovaná výměra 255 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 899 - orná půda, evidovaná výměra 734 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 915 - orná půda, evidovaná výměra 903 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 923 - orná půda, evidovaná výměra 2868 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 930 - orná půda, evidovaná výměra 2644 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 960/14 - orná půda, evidovaná výměra 3477 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 977 - orná půda, evidovaná výměra 2652 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1001 - orná půda, evidovaná výměra 2214 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1028/5 - orná půda, evidovaná výměra 3812 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1028/6 - orná půda, evidovaná výměra 2419 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1039/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 805 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1039/22 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 22 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1039/23 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 160 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1045/50 - orná půda, evidovaná výměra 681 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1045/51 - orná půda, evidovaná výměra 1146 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1045/52 - orná půda, evidovaná výměra 1312 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1102/28 - orná půda, evidovaná výměra 2680 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1102/40 - orná půda, evidovaná výměra 2968 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1102/41 - orná půda, evidovaná výměra 2777 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1104/10 - orná půda, evidovaná výměra 812 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 1104/11 - orná půda, evidovaná výměra 2075 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1104/12 - orná půda, evidovaná výměra 2682 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1104/13 - orná půda, evidovaná výměra 1129 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1325/32 - orná půda, evidovaná výměra 2365 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1325/33 - orná půda, evidovaná výměra 3102 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1427/9 - orná půda, evidovaná výměra 32 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1443/31 - orná půda, evidovaná výměra 1863 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1464/20 - orná půda, evidovaná výměra 179 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1464/21 - orná půda, evidovaná výměra 371 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1464/22 - orná půda, evidovaná výměra 5993 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1483/28 - orná půda, evidovaná výměra 2598 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1483/29 - orná půda, evidovaná výměra 4841 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1555/1 - orná půda, evidovaná výměra 4463 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1568 - orná půda, evidovaná výměra 2536 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1665/5 - orná půda, evidovaná výměra 352 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1672 - orná půda, evidovaná výměra 2946 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1738/6 - orná půda, evidovaná výměra 1346 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1760/7 - orná půda, evidovaná výměra 3975 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1775 - orná půda, evidovaná výměra 6387 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1794 - orná půda, evidovaná výměra 1021 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1828/1 - orná půda, evidovaná výměra 3233 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1836/1 - orná půda, evidovaná výměra 2253 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1909/20 - orná půda, evidovaná výměra 4981 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1987 - orná půda, evidovaná výměra 2586 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2024 - orná půda, evidovaná výměra 223 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2130/1 - orná půda, evidovaná výměra 1536 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2172 - orná půda, evidovaná výměra 5988 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2259/2 - vodní plocha, evidovaná výměra 683 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 2259/6 - orná půda, evidovaná výměra 2752 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2261/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 169 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2275/16 - ostatní plocha, evidovaná výměra 60 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2306/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 83 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2307/18 - orná půda, evidovaná výměra 68 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2311/28 - ostatní plocha, evidovaná výměra 70 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2311/29 - ostatní plocha, evidovaná výměra 117 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2313/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2314/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 53 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2314/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 426 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2316/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 55 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2316/19 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2316/20 - ostatní plocha, evidovaná výměra 77 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2317/1 - orná půda, evidovaná výměra 39 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2317/2 - orná půda, evidovaná výměra 40 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2317/3 - orná půda, evidovaná výměra 57 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2318/21 - ostatní plocha, evidovaná výměra 38 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2318/22 - ostatní plocha, evidovaná výměra 76 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2318/23 - ostatní plocha, evidovaná výměra 121 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2327/36 - ostatní plocha, evidovaná výměra 22 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2331/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 185 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2331/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 130 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2332/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 36 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Znojmo, pro
obec a k.ú. Černín, na LV č. 477

a dále

- pozemek p.č. 99/4 - orná půda, evidovaná výměra 9996 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 117 - orná půda, evidovaná výměra 12466 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 161/1 - orná půda, evidovaná výměra 10339 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 167 - orná půda, evidovaná výměra 821 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 211/42 - orná půda, evidovaná výměra 4997 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 211/52 - orná půda, evidovaná výměra 4920 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 229/7 - orná půda, evidovaná výměra 4031 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 229/48 - orná půda, evidovaná výměra 10338 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 229/54 - orná půda, evidovaná výměra 5238 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 370/1 - orná půda, evidovaná výměra 5890 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 378/52 - orná půda, evidovaná výměra 4663 m2, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního zdroje
2.stupně, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 399/2 - orná půda, evidovaná výměra 178 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 401/2 - orná půda, evidovaná výměra 8174 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 407/8 - orná půda, evidovaná výměra 2537 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 414/4 - orná půda, evidovaná výměra 5062 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 450 - orná půda, evidovaná výměra 5663 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 460 - orná půda, evidovaná výměra 3881 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 461 - orná půda, evidovaná výměra 474 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Znojmo, pro
obec Běhařovice a k.ú. Ratišovice, na LV č. 479

a dále

- pozemek p.č. 565/204 - orná půda, evidovaná výměra 88 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 592/44 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1038 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 702/47 - lesní pozemek, evidovaná výměra 72 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 702/48 - lesní pozemek, evidovaná výměra 69 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 710/77 - orná půda, evidovaná výměra 6600 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/93 - orná půda, evidovaná výměra 2080 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/94 - orná půda, evidovaná výměra 2064 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/131 - orná půda, evidovaná výměra 867 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/178 - orná půda, evidovaná výměra 1241 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/179 - orná půda, evidovaná výměra 1097 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/182 - orná půda, evidovaná výměra 514 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/183 - orná půda, evidovaná výměra 547 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 711/28 - ostatní plocha, evidovaná výměra 90 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 711/44 - ostatní plocha, evidovaná výměra 42 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 711/45 - ostatní plocha, evidovaná výměra 33 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 721 - zahrada, evidovaná výměra 1073 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 730/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 45 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 730/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 60 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 750/20 - orná půda, evidovaná výměra 173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/21 - orná půda, evidovaná výměra 1403 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/36 - orná půda, evidovaná výměra 4820 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/50 - orná půda, evidovaná výměra 4392 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/62 - orná půda, evidovaná výměra 94 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 768/7 - lesní pozemek, evidovaná výměra 240 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 773/50 - lesní pozemek, evidovaná výměra 192 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 776/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5795 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 776/38 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2541 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 776/40 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1342 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 776/41 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1831 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 788/43 - orná půda, evidovaná výměra 732 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 791/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 880 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 792/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 59 m2, způsob využití - neplodná půda


- pozemek p.č. 793/2 - orná půda, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 811/49 - lesní pozemek, evidovaná výměra 277 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 815/18 - orná půda, evidovaná výměra 3090 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 815/86 - orná půda, evidovaná výměra 11710 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 815/87 - orná půda, evidovaná výměra 6515 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-
venkov, pro obec a k.ú. Čučice, na LV č. 488

a dále

- pozemek p.č. 718/13 - orná půda, evidovaná výměra 80 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 718/14 - orná půda, evidovaná výměra 131 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 722/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 39 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 722/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 45 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 722/35 - orná půda, evidovaná výměra 1514 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 722/36 - orná půda, evidovaná výměra 2029 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín,
pro obec Josefov a k.ú. Josefov u Hodonína, na LV č. 490

a dále

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 2263 - evidovaná výměra 4258 m2
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-
venkov, pro obec a k.ú. Těšany, na LV č. 513

a dále

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 1526 - evidovaná výměra 302 m2
- pozemek p.č. 1527 - evidovaná výměra 1561 m2
- pozemek p.č. 1528 - evidovaná výměra 2690 m2
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče,
pro obec a k.ú. Nikolčice, na LV č. 523

a dále

- pozemek p.č. 847/10 - lesní pozemek, evidovaná výměra 35 m2, způsob ochrany - ochr. pásmo jiného zvlášť
chrán. území nebo pam.stromu, památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, přírodní
rezervace nebo přírodní památka
- pozemek p.č. 847/67 - lesní pozemek, evidovaná výměra 8 m2, způsob ochrany - ochr. pásmo jiného zvlášť chrán.
území nebo pam.stromu, památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo
přírodní památka
- pozemek p.č. 860/6 - orná půda, evidovaná výměra 5689 m2, způsob ochrany - ochr. pásmo jiného zvlášť chrán.
území nebo pam.stromu, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 860/60 - lesní pozemek, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 860/78 - lesní pozemek, evidovaná výměra 40 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-
venkov, pro obec Ivančice a k.ú. Letkovice, na LV č. 539

a dále

- pozemek p.č. 340/25 - orná půda, evidovaná výměra 14 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 693/53 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-
venkov, pro obec Ivančice a k.ú. Řeznovice, na LV č. 614

a dále

- pozemek p.č. 425/1 - orná půda, evidovaná výměra 13239 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 450 - orná půda, evidovaná výměra 33043 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 451 - orná půda, evidovaná výměra 162 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Havlíčkův Brod,
pro obec a k.ú. Chřenovice, na LV č. 733

a dále


- pozemek p.č. 157/1 - orná půda, evidovaná výměra 1498 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 157/3 - orná půda, evidovaná výměra 1186 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 157/4 - orná půda, evidovaná výměra 287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 157/5 - orná půda, evidovaná výměra 100 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 157/6 - orná půda, evidovaná výměra 83 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 161/1 - orná půda, evidovaná výměra 728 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 161/3 - orná půda, evidovaná výměra 466 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 691/785 - ostatní plocha, evidovaná výměra 36 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 788/3 - orná půda, evidovaná výměra 980 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 788/4 - orná půda, evidovaná výměra 867 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 788/7 - orná půda, evidovaná výměra 2006 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 791/2- orná půda, evidovaná výměra 601 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 850/10 - vinice, evidovaná výměra 3222 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 893/19 - orná půda, evidovaná výměra 204 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 893/20 - orná půda, evidovaná výměra 2908 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 893/24 - orná půda, evidovaná výměra 1572 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 997/92 - orná půda, evidovaná výměra 1748 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1113/31 - orná půda, evidovaná výměra 691 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1113/108 - orná půda, evidovaná výměra 3418 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1113/109 - orná půda, evidovaná výměra 1224 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1113/110 - orná půda, evidovaná výměra 1857 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1586/18 - orná půda, evidovaná výměra 6113 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1800/26 - orná půda, evidovaná výměra 5269 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1800/29 - orná půda, evidovaná výměra 5165 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1830/69 - orná půda, evidovaná výměra 3291 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1830/78 - orná půda, evidovaná výměra 3402 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1830/81 - orná půda, evidovaná výměra 4686 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1830/82 - orná půda, evidovaná výměra 4726 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1945/25 - orná půda, evidovaná výměra 3935 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1945/26 - orná půda, evidovaná výměra 3845 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2025/73 - orná půda, evidovaná výměra 2460 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2025/112 - orná půda, evidovaná výměra 491 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2121/2 - ovocný sad, evidovaná výměra 3365 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2152/50 - orná půda, evidovaná výměra 2888 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2152/59 - orná půda, evidovaná výměra 3377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2152/79 - orná půda, evidovaná výměra 341 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2152/124 - orná půda, evidovaná výměra 46 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2152/134 - orná půda, evidovaná výměra 699 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2152/142 - orná půda, evidovaná výměra 833 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2208/57 - orná půda, evidovaná výměra 241 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2208/58 - orná půda, evidovaná výměra 137 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2208/149 - ostatní plocha, evidovaná výměra 107 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2243/41 - orná půda, evidovaná výměra 2116 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2284/9 - orná půda, evidovaná výměra 1350 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2284/59 - orná půda, evidovaná výměra 3848 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2335/32 - orná půda, evidovaná výměra 2374 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2335/79 - orná půda, evidovaná výměra 388 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2335/88 - orná půda, evidovaná výměra 4 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2435/3 - orná půda, evidovaná výměra 5234 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2435/16 - orná půda, evidovaná výměra 1795 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2435/112 - orná půda, evidovaná výměra 486 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2582/50 - orná půda, evidovaná výměra 1726 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2582/51 - orná půda, evidovaná výměra 1507 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2582/58 - orná půda, evidovaná výměra 1390 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2582/59 - orná půda, evidovaná výměra 1273 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2801/75 - orná půda, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2804/4 - orná půda, evidovaná výměra 83 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 2807/97 - orná půda, evidovaná výměra 40 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče,
pro obec Vrbice a k.ú. Vrbice u Velkých Pavlovic, na LV č. 746
a dále

- pozemek p.č. 3319 - orná půda, evidovaná výměra 2618 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3321 - orná půda, evidovaná výměra 643 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3322 - orná půda, evidovaná výměra 2658 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3391 - orná půda, evidovaná výměra 3491 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3392 - orná půda, evidovaná výměra 747 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3393 - orná půda, evidovaná výměra 626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče,
pro obec a k.ú. Starovičky, na LV č. 761

a dále

- pozemek p.č. 2047/23 - orná půda, evidovaná výměra 1769 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2059/15 - ostatní plocha, evidovaná výměra 42 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 6617/486 - orná půda, evidovaná výměra 170 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6643/520 - orná půda, evidovaná výměra 172 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6959 - zahrada, evidovaná výměra 1866 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7019 - ovocný sad, evidovaná výměra 2664 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7076/20 - orná půda, evidovaná výměra 9673 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7296/26 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4519 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7324/13 - orná půda, evidovaná výměra 1022 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7324/19 - orná půda, evidovaná výměra 1373 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7324/35 - orná půda, evidovaná výměra 3017 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7326/12 - orná půda, evidovaná výměra 107 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7326/28 - orná půda, evidovaná výměra 102 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7354/42 - ostatní plocha, evidovaná výměra 98 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 7355/26 - orná půda, evidovaná výměra 3147 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7357/16 - ostatní plocha, evidovaná výměra 95 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 7357/32 - ostatní plocha, evidovaná výměra 94 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 7378/20 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1020 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 7378/47 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1021 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 7379/18 - ostatní plocha, evidovaná výměra 31 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 7379/34 - ostatní plocha, evidovaná výměra 42 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 7380/18 - ovocný sad, evidovaná výměra 743 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7380/33 - ovocný sad, evidovaná výměra 746 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7381/81 - ovocný sad, evidovaná výměra 1134 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7381/98 - ovocný sad, evidovaná výměra 911 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7381/131 - ovocný sad, evidovaná výměra 10 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7383/842 - orná půda, evidovaná výměra 1184 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7383/878 - orná půda, evidovaná výměra 946 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7407/115 - orná půda, evidovaná výměra 1473 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 7407/123 - orná půda, evidovaná výměra 1445 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 10914/18 - orná půda, evidovaná výměra 3346 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11520 - orná půda, evidovaná výměra 826 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11521 - orná půda, evidovaná výměra 1027 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 13623/1 - zahrada, evidovaná výměra 1943 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín,
pro obec Strážnice a k.ú. Strážnice na Moravě, na LV č. 786

a dále

- pozemek p.č. 2185/132 - orná půda, evidovaná výměra 3572 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/154 - orná půda, evidovaná výměra 2173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/155 - orná půda, evidovaná výměra 4298 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/174 - orná půda, evidovaná výměra 9215 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/221 - orná půda, evidovaná výměra 1840 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/222 - orná půda, evidovaná výměra 1247 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/258 - orná půda, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/259 - orná půda, evidovaná výměra 144 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2456/52 - lesní pozemek, evidovaná výměra 11 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 2543/14 - ovocný sad, evidovaná výměra 9665 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2543/32 - ostatní plocha, evidovaná výměra 140 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2543/33 - ostatní plocha, evidovaná výměra 66 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-
venkov, pro obec a k.ú. Oslavany, na LV č. 790

a dále

- pozemek p.č. 603/126 - orná půda, evidovaná výměra 7377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 603/127 - orná půda, evidovaná výměra 3802 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-
venkov, pro obec a k.ú. Jiříkovice, na LV č. 812

a dále

- pozemek p.č. 171/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1210 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast -
II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 171/5 - orná půda, evidovaná výměra 79857 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV.
zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 171/8 - orná půda, evidovaná výměra 8141 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV.
zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 171/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 470 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob
ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna
- pozemek p.č. 765/9 - orná půda, evidovaná výměra 5221 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV.
zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 765/23 - orná půda, evidovaná výměra 189 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV.
zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 768 - ostatní plocha, evidovaná výměra 584 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -
chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna
- pozemek p.č. 769 - orná půda, evidovaná výměra 22249 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV.
zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 771 - orná půda, evidovaná výměra 165 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV.
zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 772/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 14827 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast
- II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 772/12 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2129 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast
- II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 773/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2215 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast -
II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 973/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3963 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast -
II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 974/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6731 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast -
II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1020 - orná půda, evidovaná výměra 1158 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV.
zóna, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou,
pro obec Sněžné a k.ú. Sněžné na Moravě, na LV č. 842

a dále

- pozemek p.č. 10350 - orná půda, evidovaná výměra 1465 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 10351 - orná půda, evidovaná výměra 4045 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 10606 - orná půda, evidovaná výměra 21820 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 10668 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3675 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 10669 - orná půda, evidovaná výměra 4018 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11006 - vodní plocha, evidovaná výměra 2709 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 11008 - orná půda, evidovaná výměra 10861 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11131 - orná půda, evidovaná výměra 13750 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11405 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1193 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
přírodní rezervace nebo přírodní památka, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11406 - orná půda, evidovaná výměra 14107 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, přírodní
rezervace nebo přírodní památka, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11539 - orná půda, evidovaná výměra 15840 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11569 - orná půda, evidovaná výměra 21733 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11570 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1867 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
přírodní rezervace nebo přírodní památka, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11614 - orná půda, evidovaná výměra 5080 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11615 - ostatní plocha, evidovaná výměra 98 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 11616 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1102 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
pozemek určený k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo přírodní památka
- pozemek p.č. 11768 - orná půda, evidovaná výměra 22490 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 12058 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2357 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Znojmo, pro
obec a k.ú. Hrabětice, na LV č. 871
a dále

- pozemek p.č.1015/2 - orná půda, evidovaná výměra 9363 m2, způsob ochrany - památkově chráněné území,
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č.1032/1 - orná půda, evidovaná výměra 4960 m2, způsob ochrany - památkově chráněné území,
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č.1049/23 - ostatní plocha, evidovaná výměra 736 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1049/55 - ostatní plocha, evidovaná výměra 418 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1071/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 135 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany
- památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1072/1 - vinice, evidovaná výměra 4002 m2, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé
chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1073/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1144 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob
ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1074/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1333 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob
ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1079/2 - vinice, evidovaná výměra 1623 m2, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé
chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1080/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 322 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany
- památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1098/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 502 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany
- památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1099/3 - vinice, evidovaná výměra 2714 m2, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé
chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1185/37 - vinice, evidovaná výměra 11161 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 1185/45 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2070 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1195/4 - orná půda, evidovaná výměra 23472 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1223/2 - orná půda, evidovaná výměra 40801 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1227/1 - vinice, evidovaná výměra 17471 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1235/13 - orná půda, evidovaná výměra 16291 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1254/22 - orná půda, evidovaná výměra 12597 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Břeclav, pro
obec Sedlec a k.ú. Sedlec u Mikulova, na LV č. 926

a dále

- pozemek p.č. 4773 - orná půda, evidovaná výměra 2779 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4792 - orná půda, evidovaná výměra 2861 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5003 - orná půda, evidovaná výměra 1458 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5034 - orná půda, evidovaná výměra 4168 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5221 - orná půda, evidovaná výměra 3063 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5301 - orná půda, evidovaná výměra 508 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5468 - orná půda, evidovaná výměra 5672 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Vyškov, pro
obec a k.ú. Němčany, na LV č. 931

a dále

- pozemek p.č. 1318 - orná půda, evidovaná výměra 1779 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1361 - orná půda, evidovaná výměra 423 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1423 - orná půda, evidovaná výměra 779 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2107 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1488 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č 2411 - orná půda, evidovaná výměra 10150 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2788 - orná půda, evidovaná výměra 3320 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Kyjov, pro
obec Kostelec a k.ú. Kostelec u Kyjova, na LV č. 1006

a dále

- pozemek p.č. 545 - orná půda, evidovaná výměra 2374 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 548 - orná půda, evidovaná výměra 3866 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 572/14 - orná půda, evidovaná výměra 3193 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 572/37 - orná půda, evidovaná výměra 260 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 697/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 758 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 697/28 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 225 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 875/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 346 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 936/26 - orná půda, evidovaná výměra 1415 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 936/27 - orná půda, evidovaná výměra 1505 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 936/70 - orná půda, evidovaná výměra 1793 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 978 - orná půda, evidovaná výměra 3776 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 983 - orná půda, evidovaná výměra 3938 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1026/14 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 280 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1050/13 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2125 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1069/13 - orná půda, evidovaná výměra 3496 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1127/86 - orná půda, evidovaná výměra 463 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1127/87 - orná půda, evidovaná výměra 2779 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1319/63 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 310 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1319/64 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2058 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1547 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 881 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1756 - orná půda, evidovaná výměra 1511 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1757 - orná půda, evidovaná výměra 1475 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2191/125 - orná půda, evidovaná výměra 3307 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2191/127 - orná půda, evidovaná výměra 3687 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2235/29 - ostatní plocha, evidovaná výměra 19 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2235/30 - ostatní plocha, evidovaná výměra 21 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2377/26 - orná půda, evidovaná výměra 2167 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2377/27 - orná půda, evidovaná výměra 1949 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2408/28 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 2408/30 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 60 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2408/32 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 40 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2408/34 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 66 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2422/1 - orná půda, evidovaná výměra 83 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2422/2 - orná půda, evidovaná výměra 475 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2422/3 - orná půda, evidovaná výměra 54 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2424 - orná půda, evidovaná výměra 2464 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2426 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2429 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2431 - orná půda, evidovaná výměra 2590 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2432 - orná půda, evidovaná výměra 486 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2433/1 - orná půda, evidovaná výměra 36 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2433/2 - orná půda, evidovaná výměra 352 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2433/3 - orná půda, evidovaná výměra 65 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2446/4 - orná půda, evidovaná výměra 606 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2446/25 - orná půda, evidovaná výměra 2381 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2446/26 - orná půda, evidovaná výměra 2781 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2702/1 - orná půda, evidovaná výměra 773 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2705/2 - orná půda, evidovaná výměra 885 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2736/29 - orná půda, evidovaná výměra 3261 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2736/30 - orná půda, evidovaná výměra 2979 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2846/16 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2844 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3018/40 - ostatní plocha, evidovaná výměra 21 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 3018/80 - ostatní plocha, evidovaná výměra 37 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 3032/19 - ostatní plocha, evidovaná výměra 66 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3032/20 - ostatní plocha, evidovaná výměra 46 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3125/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 58 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3140/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 58 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3145/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 78 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3145/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 72 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3161/29 - ostatní plocha, evidovaná výměra 95 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3161/30 - ostatní plocha, evidovaná výměra 89 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3161/38 - ostatní plocha, evidovaná výměra 5 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec
Kněžice a k.ú. Kněžice u Třebíče, na LV č. 1070

a dále

- pozemek p.č. St. 326 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2471 m2

 Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, bez LV

- pozemek p.č. 369 - orná půda, evidovaná výměra 752 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5774/22 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1122 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5774/23 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1874 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6435/1 - orná půda, evidovaná výměra 16085 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6445/19 - orná půda, evidovaná výměra 3897 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6445/28 - orná půda, evidovaná výměra 235222 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6445/29 - orná půda, evidovaná výměra 2762 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6460 - orná půda, evidovaná výměra 4108 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6464/1 - orná půda, evidovaná výměra 14999 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6480/3 - orná půda, evidovaná výměra 8197 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6504/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 67789 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6508/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1739 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 6509/1 - orná půda, evidovaná výměra 74202 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6509/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2009 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6509/3 - orná půda, evidovaná výměra 140 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6509/5 - orná půda, evidovaná výměra 60916 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6509/6 - orná půda, evidovaná výměra 60 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6510 - orná půda, evidovaná výměra 462 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6517/1 - orná půda, evidovaná výměra 131286 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 6582 - ostatní plocha, evidovaná výměra 14020 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob
ochrany - menší chráněné území
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Havlíčkův Brod,
pro obec a k.ú. Habry, na LV č. 1098

a dále

- pozemek p.č. 152/1 - orná půda, evidovaná výměra 2985 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 200/12 - orná půda, evidovaná výměra 28 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 201/45 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 238 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 201/54 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 202/193 - orná půda, evidovaná výměra 528 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 202/213 - ostatní plocha, evidovaná výměra 36 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 202/226 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/17 - orná půda, evidovaná výměra 11 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/36 - orná půda, evidovaná výměra 23 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/56 - orná půda, evidovaná výměra 19 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/75 - orná půda, evidovaná výměra 21 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/94 - orná půda, evidovaná výměra 22 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/112 - orná půda, evidovaná výměra 18 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/130 - orná půda, evidovaná výměra 23 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 900/101 - orná půda, evidovaná výměra 101 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/10 - orná půda, evidovaná výměra 472 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1030/44 - orná půda, evidovaná výměra 8 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1030/58 - orná půda, evidovaná výměra 66 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1030/61 - orná půda, evidovaná výměra 286 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1030/100 - ostatní plocha, evidovaná výměra 19 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1030/178 - orná půda, evidovaná výměra 1801 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1030/218 - orná půda, evidovaná výměra 3258 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2091/1 - ovocný sad, evidovaná výměra 1686 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2199/2 - orná půda, evidovaná výměra 2816 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2278 - orná půda, evidovaná výměra 4093 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2458/82 - vodní plocha, evidovaná výměra 69 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 2458/98 - vodní plocha, evidovaná výměra 53 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 2458/141 - vodní plocha, evidovaná výměra 24 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 3076 - orná půda, evidovaná výměra 7651 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3144 - orná půda, evidovaná výměra 2109 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Kyjov, pro
obec Moravany a k.ú. Moravany u Kyjova, na LV č. 1121

a dále

- pozemek p.č. 672 - orná půda, evidovaná výměra 1462 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1376/127 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 202 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1391/33 - orná půda, evidovaná výměra 1223 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1839 - orná půda, evidovaná výměra 2116 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1883/54 - orná půda, evidovaná výměra 125 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1912/56 - orná půda, evidovaná výměra 3684 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1968/106 - orná půda, evidovaná výměra 4628 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1968/146 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1069 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní
fond
- pozemek p.č. 2159 - orná půda, evidovaná výměra 1784 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2490/34 - ostatní plocha, evidovaná výměra 175 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 2490/223 - orná půda, evidovaná výměra 1109 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2490/224 - orná půda, evidovaná výměra 3741 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2491/49 - ostatní plocha, evidovaná výměra 31 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 2491/121 - vodní plocha, evidovaná výměra 21 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 2492/45 - orná půda, evidovaná výměra 2747 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín,
pro obec a k.ú. Suchov, na LV č. 1404

a dále

- pozemek p.č. 1402/14 - orná půda, evidovaná výměra 2651 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1402/67 - orná půda, evidovaná výměra 4653 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1405/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 23 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1405/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 17 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1405/58 - ostatní plocha, evidovaná výměra 16 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1405/83 - ostatní plocha, evidovaná výměra 69 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1406/45 - orná půda, evidovaná výměra 155 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1406/77 - orná půda, evidovaná výměra 96 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1406/99 - orná půda, evidovaná výměra 5478 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1406/129 - orná půda, evidovaná výměra 2492 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1471/40 - orná půda, evidovaná výměra 1952 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1729/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 213 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1730/39 - orná půda, evidovaná výměra 3743 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1925/329 - orná půda, evidovaná výměra 2475 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín,
pro obec a k.ú. Starý Poddvorov, na LV č. 1425

a dále

- pozemek p.č. 1161/11 - orná půda, evidovaná výměra 11819 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1161/12 - orná půda, evidovaná výměra 1105 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1161/32 - orná půda, evidovaná výměra 910 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1182/64 - orná půda, evidovaná výměra 6567 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1182/207 - orná půda, evidovaná výměra 6527 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1182/209 - orná půda, evidovaná výměra 4466 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1182/210 - orná půda, evidovaná výměra 4936 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1292/40 - orná půda, evidovaná výměra 5632 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1292/116 - orná půda, evidovaná výměra 5848 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1292/198 - orná půda, evidovaná výměra 4171 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Břeclav, pro
obec a k.ú. Ladná, na LV č. 1479

a dále

- pozemek p.č. 1571/70 - ostatní plocha, evidovaná výměra 44 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2552/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 32 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2552/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 62 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2556/7 - orná půda, evidovaná výměra 1021 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2556/8 - orná půda, evidovaná výměra 3126 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2561/25 - orná půda, evidovaná výměra 2094 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2561/50 - orná půda, evidovaná výměra 4062 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2567/34 - ostatní plocha, evidovaná výměra 29 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2569/204 - orná půda, evidovaná výměra 3123 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2569/211 - orná půda, evidovaná výměra 212 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2570/164 - orná půda, evidovaná výměra 1299 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2594/138 - orná půda, evidovaná výměra 721 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2596/82 - orná půda, evidovaná výměra 514 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2599/73 - orná půda, evidovaná výměra 1226 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2599/93 - orná půda, evidovaná výměra 2445 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2601/71 - orná půda, evidovaná výměra 4294 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2601/183 - orná půda, evidovaná výměra 769 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2603/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1192 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2608/79 - orná půda, evidovaná výměra 1143 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2611/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 33 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2612/14 - orná půda, evidovaná výměra 458 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2612/16 - orná půda, evidovaná výměra 3749 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2612/18 - orná půda, evidovaná výměra 6 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 2616/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 260 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 2616/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 322 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 2616/6 - lesní pozemek, evidovaná výměra 148 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 2619/2 - orná půda, evidovaná výměra 89 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2621/5 - orná půda, evidovaná výměra 63 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2632/37 - orná půda, evidovaná výměra 1317 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2632/48 - orná půda, evidovaná výměra 93 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2701/83 - ostatní plocha, evidovaná výměra 11 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 2734/58 - vodní plocha, evidovaná výměra 34 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 2734/299 - vodní plocha, evidovaná výměra 25 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 3451 - vodní plocha, evidovaná výměra 4 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo
upravené
- pozemek p.č. 3943 - orná půda, evidovaná výměra 234 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Vyškov, pro
obec a k.ú. Bučovice, na LV č. 1868

a dále

- pozemek p.č. 1401/18 - orná půda, evidovaná výměra 1649 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1747/53 - ostatní plocha, evidovaná výměra 45 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1749/75 - orná půda, evidovaná výměra 568 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1776/35 - orná půda, evidovaná výměra 1690 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2298/43 - ostatní plocha, evidovaná výměra 328 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 2425/76 - ostatní plocha, evidovaná výměra 42 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2635/6 - orná půda, evidovaná výměra 3274 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2636/12 - orná půda, evidovaná výměra 2035 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2636/73 - orná půda, evidovaná výměra 313 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2637/20 - ostatní plocha, evidovaná výměra 44 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2791/26 - orná půda, evidovaná výměra 8695 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Kyjov, pro
obec Svatobořice-Mistřín a k.ú. Svatobořice, na LV č. 2127

a dále

- pozemek p.č. 870/24 - orná půda, evidovaná výměra 8812 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 870/54 - orná půda, evidovaná výměra 4402 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 872/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 324 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 872/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 165 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1201/15 - orná půda, evidovaná výměra 4015 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1202/77 - orná půda, evidovaná výměra 1600 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1979/22 - ostatní plocha, evidovaná výměra 56 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1999/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 118 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1999/17 - ostatní plocha, evidovaná výměra 73 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2014 - orná půda, evidovaná výměra 2480 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Kyjov, pro
obec Svatobořice-Mistřín a k.ú. Mistřín, na LV č. 2227

a dále

- pozemek p.č. 2500/37 - orná půda, evidovaná výměra 6400 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín,
pro obec a k.ú. Vnorovy, na LV č. 2248

a dále

- pozemek p.č. 8561 - orná půda, evidovaná výměra 722 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Kyjov, pro
obec a k.ú. Hovorany, na LV č. 3120

a dále


- pozemek p.č. 3109/55 - vinice, evidovaná výměra 1731 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3109/84 - vinice, evidovaná výměra 3171 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3110/58 - ostatní plocha, evidovaná výměra 33 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3110/88 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín,
pro obec a k.ú. Prušánky, na LV č. 3547

a dále

- pozemek p.č.2221 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 13 m2

 Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech.vyb, LV 698

- pozemek p.č. 2468/72 - lesní pozemek, evidovaná výměra 50 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 2469/14 - orná půda, evidovaná výměra 1595 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2469/34 - orná půda, evidovaná výměra 1472 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2470/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 38 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2470/40 - ostatní plocha, evidovaná výměra 33 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2471/23 - orná půda, evidovaná výměra 375 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2471/35 - orná půda, evidovaná výměra 156 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2472/24 - ostatní plocha, evidovaná výměra 77 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 2480/52 - orná půda, evidovaná výměra 2476 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2480/199 - orná půda, evidovaná výměra 130 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2480/222 - orná půda, evidovaná výměra 192 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2494/127 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2495/103 - lesní pozemek, evidovaná výměra 37 m2, způsob využití - les jiný než hospodářský,
způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 2544/10 - orná půda, evidovaná výměra 2342 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2544/41 - orná půda, evidovaná výměra 2516 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2607/8 - lesní pozemek, evidovaná výměra 34 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 2607/9 - lesní pozemek, evidovaná výměra 35 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 2615/47 - vodní plocha, evidovaná výměra 65 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 2615/48 - vodní plocha, evidovaná výměra 46 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 2617/1 - orná půda, evidovaná výměra 194 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2617/2 - orná půda, evidovaná výměra 60 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2617/68 - orná půda, evidovaná výměra 2055 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2617/69 - orná půda, evidovaná výměra 1838 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2619/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 41 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2619/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 35 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2632/113 - orná půda, evidovaná výměra 179 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2632/114 - orná půda, evidovaná výměra 121 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2820/1 - orná půda, evidovaná výměra 398 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2821/3 - orná půda, evidovaná výměra 134 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2848/226 - orná půda, evidovaná výměra 2029 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3404/8 - orná půda, evidovaná výměra 3956 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3441/15 - orná půda, evidovaná výměra 50 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3447/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3364 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 3448/18 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 3450/26 - lesní pozemek, evidovaná výměra 55 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 3451/7 - lesní pozemek, evidovaná výměra 7 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 3452/82 - orná půda, evidovaná výměra 2589 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3460/50 - orná půda, evidovaná výměra 2087 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 3470/61 - orná půda, evidovaná výměra 1454 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3470/101 - orná půda, evidovaná výměra 507 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3470/113 - orná půda, evidovaná výměra 3570 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3470/162 - orná půda, evidovaná výměra 1081 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3470/177 - orná půda, evidovaná výměra 229 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3475/5 - orná půda, evidovaná výměra 4699 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3499/43 - ostatní plocha, evidovaná výměra 74 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3507/59 - orná půda, evidovaná výměra 496 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3507/60 - orná půda, evidovaná výměra 487 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3517/5 - orná půda, evidovaná výměra 582 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3661/22 - orná půda, evidovaná výměra 4874 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3668/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2250 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 3679/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2041 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3684/1 - orná půda, evidovaná výměra 1123 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3710/98 - orná půda, evidovaná výměra 1601 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3710/114 - orná půda, evidovaná výměra 1534 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3713/34 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7010 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín,
pro obec a k.ú. Dubňany, na LV č. 5299

a dále

- pozemek p.č. 3507 - orná půda, evidovaná výměra 1757 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3661 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 896 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3662 - orná půda, evidovaná výměra 645 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3789 - ovocný sad, evidovaná výměra 5085 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4083 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5683 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4163 - orná půda, evidovaná výměra 1362 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4164 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1099 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4499 - orná půda, evidovaná výměra 3015 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4518 - orná půda, evidovaná výměra 257 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4519 - orná půda, evidovaná výměra 1104 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4520 - orná půda, evidovaná výměra 4002 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4521 - orná půda, evidovaná výměra 2433 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4720 - orná půda, evidovaná výměra 6194 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4724 - orná půda, evidovaná výměra 3003 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4725 - orná půda, evidovaná výměra 6345 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4831 - orná půda, evidovaná výměra 2319 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4870 - orná půda, evidovaná výměra 9571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5193 - orná půda, evidovaná výměra 3587 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5231 - orná půda, evidovaná výměra 2544 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5232 - orná půda, evidovaná výměra 467 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5298 - orná půda, evidovaná výměra 2389 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5555 - orná půda, evidovaná výměra 2716 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5736 - orná půda, evidovaná výměra 885 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5737 - orná půda, evidovaná výměra 1464 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5769 - orná půda, evidovaná výměra 3804 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5785 - orná půda, evidovaná výměra 597 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5786 - orná půda, evidovaná výměra 5034 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče,
pro obec a k.ú. Diváky, na LV č. 11129

a dále

- pozemek p.č. 2384 - orná půda, evidovaná výměra 2361 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2484 - orná půda, evidovaná výměra 9658 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2486 - orná půda, evidovaná výměra 17135 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2498 - orná půda, evidovaná výměra 12999 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2516 - orná půda, evidovaná výměra 15298 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2606 - orná půda, evidovaná výměra 49417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 2653 - orná půda, evidovaná výměra 3570 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2699 - orná půda, evidovaná výměra 16473 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2708 - orná půda, evidovaná výměra 38900 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2768 - orná půda, evidovaná výměra 12806 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2824 - orná půda, evidovaná výměra 16199 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2839 - orná půda, evidovaná výměra 17980 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2841 - orná půda, evidovaná výměra 22936 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2901 - orná půda, evidovaná výměra 13681 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2925 - orná půda, evidovaná výměra 12199 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2926 - orná půda, evidovaná výměra 15730 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2927 - orná půda, evidovaná výměra 15222 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2933 - orná půda, evidovaná výměra 4322 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče,
pro obec a k.ú. Pouzdřany, na LV č. 11174

a dále

- pozemek p.č. 1952/9 - vodní plocha, evidovaná výměra 25 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 1954/21 - ostatní plocha, evidovaná výměra 306 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2195 - orná půda, evidovaná výměra 71859 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2479 - orná půda, evidovaná výměra 44997 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2786 - orná půda, evidovaná výměra 80218 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2874 - orná půda, evidovaná výměra 26673 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2899 - orná půda, evidovaná výměra 61628 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2900 - orná půda, evidovaná výměra 31108 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2948 - orná půda, evidovaná výměra 60002 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2970 - orná půda, evidovaná výměra 27075 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče,
pro obec a k.ú. Strachotín, na LV č. 11215

a dále

- pozemek p.č. 5693 - orná půda, evidovaná výměra 1959 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7029 - orná půda, evidovaná výměra 1683 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7030 - ostatní plocha, evidovaná výměra 29 m2, způsob využití - ostatní kominukace
- pozemek p.č. 7031 - zahrada, evidovaná výměra 42 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7050 - orná půda, evidovaná výměra 1026 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7051 - ostatní plocha, evidovaná výměra 23 m2, způsob využití - ostatní kominukace
- pozemek p.č. 7052 - zahrada, evidovaná výměra 49 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7053 - zahrada, evidovaná výměra 613 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7054 - ostatní plocha, evidovaná výměra 68 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 8305 - orná půda, evidovaná výměra 2181 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče,
pro obec a k.ú. Šitbořice, na LV č. 11281

a dále

- pozemek p.č. 4776/12 - orná půda, evidovaná výměra 38382 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5040/23 - orná půda, evidovaná výměra 1815 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5040/24 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1439 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 5040/25 - orná půda, evidovaná výměra 4694 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5111/20 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 12186 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní
fond
- pozemek p.č. 5111/21 - orná půda, evidovaná výměra 17993 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5394 - orná půda, evidovaná výměra 10093 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče,
pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna, na LV č. 12555

a dále

- pozemek p.č. 110 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 705 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 111 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3690 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 112 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4499 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 113 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 414 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 115 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1737 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí


lesa
- pozemek p.č. 116 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3093 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 118 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 119 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7826 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 120 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6866 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 121 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 658 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 352 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10725 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 355/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7446 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 355/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2657 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 357 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3129 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 366/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 18203 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 369 - ostatní plocha, evidovaná výměra 442 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 406 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2600 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 407 - lesní pozemek, evidovaná výměra 273 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec Hranice a k.ú. Uhřínov u Hranic, na LV č. 17

a dále

- pozemek p.č. 1097/2 - orná půda, evidovaná výměra 13818 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1099/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 190 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Třinec,
pro obec Třinec a k.ú. Český Puncov, na LV č. 23

a dále

- pozemek p.č. 3678 - orná půda, evidovaná výměra 3175 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Horní Újezd, na LV č. 38

a dále

- pozemek p.č. 211/76 - orná půda, evidovaná výměra 1047 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 229/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 16 m2, způsob využití - ostatní kominukace
- pozemek p.č. 247/23 - orná půda, evidovaná výměra 1684 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 247/40 - orná půda, evidovaná výměra 7988 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 255/25 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - silnice
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Přerov,
pro obec Kojetín a k.ú. Popůvky u Kojetína, na LV č. 83

a dále

- pozemek p.č. 9910/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 419 m2, způsob využití - ostatní kominukace, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 9910/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7541 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní
fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 9910/94 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8207 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní
fond, rozsáhlé chráněné území
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherský Brod,
pro obec Vápenice a k.ú. Vápenice u Starého Hrozenkova, na LV č. 89

a dále

- pozemek p.č.St. 7 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1363 m2, způsob využití - zbořeniště
- pozemek p.č.St. 8/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2140 m2, způsob využití - zbořeniště
- pozemek p.č. 721/4 - orná půda, evidovaná výměra 61189 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 923/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8167 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 923/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 368 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1101 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6375 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1536/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 408 m2, způsob využití - ostatní kominukace
- pozemek p.č. 1536/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 913 m2, způsob využití - ostatní kominukace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Bruntál,
pro obec a k.ú. Křišťanovice, na LV č. 92


a dále

- pozemek p.č. 893 - orná půda, evidovaná výměra 10725 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1044 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 17571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec Hranice a k.ú. Středolesí, na LV č. 96

a dále

- pozemek p.č. 105/4 - orná půda, evidovaná výměra 3762 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 106/3 - orná půda, evidovaná výměra 238 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 112/49 - orná půda, evidovaná výměra 6014 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/29 - ostatní plocha, evidovaná výměra 325 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 192/32 - vinice, evidovaná výměra 3433 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/43 - vinice, evidovaná výměra 6070 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/49 - vinice, evidovaná výměra 135 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/56 - vinice, evidovaná výměra 644 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/57 - vinice, evidovaná výměra 16 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/105 - ostatní plocha, evidovaná výměra 495 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 197/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 60 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 202/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 16 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 202/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 207/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 425 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 207/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 267 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 207/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 115 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 207/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1024 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 210 - ostatní plocha, evidovaná výměra 381 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 230/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 224 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 348/41 - orná půda, evidovaná výměra 378 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 348/42 - orná půda, evidovaná výměra 315 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 416/2 - vinice, evidovaná výměra 1104 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 422/1 - vinice, evidovaná výměra 403 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 422/11 - vinice, evidovaná výměra 362 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 472/2 - orná půda, evidovaná výměra 1475 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 484/2 - orná půda, evidovaná výměra 522 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 485/1 - orná půda, evidovaná výměra 324 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 700/24 - ostatní plocha, evidovaná výměra 356 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 700/41 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 700/52 - vinice, evidovaná výměra 4851 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1136 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1068 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1140/13 - zahrada, evidovaná výměra 282 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1140/43 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4538 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1525/22 - vodní plocha, evidovaná výměra 398 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 1525/23 - vodní plocha, evidovaná výměra 300 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 1525/52 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5357 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1525/53 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 495 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1598/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1143 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1898/109 - ovocný sad, evidovaná výměra 7 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1904/4 - ovocný sad, evidovaná výměra 2339 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1904/5 - ovocný sad, evidovaná výměra 2118 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2019/22 - orná půda, evidovaná výměra 1557 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2069/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 515 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2069/16 - ostatní plocha, evidovaná výměra 4266 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 2069/37 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 775 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2086/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2294 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2086/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1250 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2175/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 46 m2, způsob využití - ostatní kominukace


- pozemek p.č. 2175/14 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - ostatní kominukace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště,
pro obec Stříbrnice a k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště, na LV č. 98

a dále

- pozemek p.č. 205/2 - orná půda, evidovaná výměra 7260 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 227/3 - orná půda, evidovaná výměra 7595 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP
Tábor, pro obec Vodice a k.ú. Malešín u Vodice, na LV č. 99

a dále

- pozemek p.č. 117/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2707 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 119/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5411 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 355/9 - orná půda, evidovaná výměra 8089 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 361/1 - orná půda, evidovaná výměra 5169 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 609/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 229 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 612/87 - orná půda, evidovaná výměra 5070 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 670 - orná půda, evidovaná výměra 5593 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 671 - orná půda, evidovaná výměra 442 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 672/1 - orná půda, evidovaná výměra 2352 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/1 - orná půda, evidovaná výměra 1068 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/2 - orná půda, evidovaná výměra 3818 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/3 - orná půda, evidovaná výměra 1145 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/4 - orná půda, evidovaná výměra 1906 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/5 - orná půda, evidovaná výměra 3441 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/6 - orná půda, evidovaná výměra 1351 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/7 - orná půda, evidovaná výměra 1782 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/8 - orná půda, evidovaná výměra 973 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/9 - orná půda, evidovaná výměra 629 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/10 - orná půda, evidovaná výměra 1562 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/11 - orná půda, evidovaná výměra 44 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/12 - orná půda, evidovaná výměra 239 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/13 - orná půda, evidovaná výměra 433 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/14 - orná půda, evidovaná výměra 114 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 849 - ostatní plocha, evidovaná výměra 356 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 941/1 - orná půda, evidovaná výměra 5243 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 942 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 93 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 943 - orná půda, evidovaná výměra 2975 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 944/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4931 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 944/16 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 301 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 944/21 - orná půda, evidovaná výměra 4104 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 948/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 419 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1042/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 23 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1070/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 611 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1071/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 10078 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1071/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1215 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1071/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 429 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1072 - ostatní plocha, evidovaná výměra 446 m2, způsob využití - neplodná půda
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště,
pro obec a k.ú. Částkov, na LV č. 120

a dále

- pozemek p.č. 455/5 - orná půda, evidovaná výměra 632 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 780/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 545 m2, způsob využití - silnice
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Holešov, pro
obec a k.ú. Komárno, na LV č. 123

 a dále


- pozemek p.č. 1162 - orná půda, evidovaná výměra 13929 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, KP
Trutnov, pro obec Třebihošť a k.ú. Horní Dehtov, na LV č. 125

a dále

- pozemek p.č. 1384 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1714 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1385/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 14898 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné
území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1769/4 - orná půda, evidovaná výměra 241 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1769/8 - orná půda, evidovaná výměra 148 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1772/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 96 m2, způsob využití - ostatní kominukace, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1772/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 40 m2, způsob využití - ostatní kominukace, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1772/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 51 m2, způsob využití - ostatní kominukace, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1772/14 - ostatní plocha, evidovaná výměra 103 m2, způsob využití - ostatní kominukace, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1772/15 - ostatní plocha, evidovaná výměra 109 m2, způsob využití - ostatní kominukace, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1772/50 - orná půda, evidovaná výměra 2604 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1772/51 - orná půda, evidovaná výměra 1170 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1772/52 - orná půda, evidovaná výměra 1158 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1772/57 - orná půda, evidovaná výměra 2377 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1772/58 - orná půda, evidovaná výměra 2459 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1775 - orná půda, evidovaná výměra 4919 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1788 - orná půda, evidovaná výměra 4971 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1790/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 5652 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1790/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 136 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1790/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 43 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1793 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2385 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1799 - orná půda, evidovaná výměra 2409 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1865/13 - orná půda, evidovaná výměra 55 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherský Brod,
pro obec a k.ú. Lopeník, na LV č. 146

a dále

- pozemek p.č. 132/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9653 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 164 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3976 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1228 - orná půda, evidovaná výměra 1055 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště,
pro obec a k.ú. Košíky, na LV č. 155

a dále


- pozemek p.č. 798/7 - orná půda, evidovaná výměra 5129 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 798/9 - orná půda, evidovaná výměra 2618 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 798/18 - orná půda, evidovaná výměra 275 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 798/20 - orná půda, evidovaná výměra 2197 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Kroměříž, pro
obec a k.ú. Honětice, na LV č. 155

a dále

- pozemek p.č. 223 - orná půda, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 227 - orná půda, evidovaná výměra 15341 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 229 - orná půda, evidovaná výměra 4334 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 239/2 - orná půda, evidovaná výměra 5683 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Pelhřimov, pro
obec Žirovnice a k.ú. Vlčetín, na LV č. 157

a dále
pozemek p.č. 420/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 80 m2, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního
zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
pozemek p.č. 432/38 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1439 m2, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního
zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
pozemek p.č. 432/39 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 640 m2, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního
zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Blansko, pro
obec a k.ú. Kulířov, na LV č. 172

a dále

- pozemek p.č. 422/2 - orná půda, evidovaná výměra 10201 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 422/9 - orná půda, evidovaná výměra 12478 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 512 - orná půda, evidovaná výměra 3345 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527/3 - orná půda, evidovaná výměra 7430 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527/5 - orná půda, evidovaná výměra 7231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527/10 - orná půda, evidovaná výměra 58 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527/11 - orná půda, evidovaná výměra 20 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Jeseník,
pro obec Uhelná a k.ú. Dolní Fořt, na LV č. 187

a dále

- pozemek p.č. 3247 - orná půda, evidovaná výměra 6541 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3329 - orná půda, evidovaná výměra 10002 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3330 - orná půda, evidovaná výměra 4706 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3428 - orná půda, evidovaná výměra 4633 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3536 - orná půda, evidovaná výměra 10047 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Přerov,
pro obec Lipník nad Bečvou a k.ú. Loučka, na LV č. 201

a dále

- pozemek p.č. 414/13 - orná půda, evidovaná výměra 5773 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 438 - orná půda, evidovaná výměra 1223 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 439 - orná půda, evidovaná výměra 3255 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 441 - orná půda, evidovaná výměra 3561 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Pelhřimov, pro
obec Žirovnice a k.ú. Štítné, na LV č. 212

a dále

- pozemek p.č. 2023 - orná půda, evidovaná výměra 5658 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2046 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4564 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2048 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 621 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2053 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2405 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2054 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1839 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2055 - orná půda, evidovaná výměra 16706 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2058 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 323 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2061 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1061 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 2063 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2488 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2088 - orná půda, evidovaná výměra 18917 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2090 - orná půda, evidovaná výměra 22603 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2154 - orná půda, evidovaná výměra 36024 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2205 - orná půda, evidovaná výměra 6836 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2385 - orná půda, evidovaná výměra 20708 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2390 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2443 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3405 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2444 - orná půda, evidovaná výměra 30160 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy,
pro obec Březina a k.ú. Březina u Moravské Třebové, na LV č. 230

a dále

- pozemek p.č. 3659 - orná půda, evidovaná výměra 6290 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3852 - orná půda, evidovaná výměra 10868 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Střítež nad Ludinou, na LV č. 232

a dále

- pozemek p.č. 710 - orná půda, evidovaná výměra 1025 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 794 - orná půda, evidovaná výměra 2064 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Holešov, pro
obec a k.ú. Osíčko, na LV č. 233

a dále

- pozemek p.č. 267 - orná půda, evidovaná výměra 5539 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 268 - orná půda, evidovaná výměra 845 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/36 - orná půda, evidovaná výměra 4764 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/43 - orná půda, evidovaná výměra 4 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/44 - orná půda, evidovaná výměra 226 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/48 - orná půda, evidovaná výměra 554 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/53 - ostatní plocha, evidovaná výměra 300 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 494/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 235 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 494/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 850 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 494/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 79 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 571 - orná půda, evidovaná výměra 6938 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 572 - orná půda, evidovaná výměra 6679 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 580/22 - orná půda, evidovaná výměra 219 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 648/25 - ostatní plocha, evidovaná výměra 119 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 685/34 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 54 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 690/64 - orná půda, evidovaná výměra 1724 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 690/70 - orná půda, evidovaná výměra 1438 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 765/19 - ostatní plocha, evidovaná výměra 159 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 765/30 - ostatní plocha, evidovaná výměra 154 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 770/12 - orná půda, evidovaná výměra 1023 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 770/24 - orná půda, evidovaná výměra 1815 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 875 - orná půda, evidovaná výměra 1315 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Kroměříž, pro
obec a k.ú. Zástřizly, na LV č. 233

a dále

- pozemek p.č. 10014 - orná půda, evidovaná výměra 2400 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 10366 - orná půda, evidovaná výměra 8379 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 10873 - orná půda, evidovaná výměra 4096 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11414 - orná půda, evidovaná výměra 8432 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11642 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1913 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 11682 - orná půda, evidovaná výměra 5377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11755 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1597 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 11756 - orná půda, evidovaná výměra 2536 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Holešov, pro
obec a k.ú. Prusinovice, na LV č. 278

a dále

- pozemek p.č. 329/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 390 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 329/21 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 248 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 329/24 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 862 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 329/40 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 14 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 329/45 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 108 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 329/71 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 35 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 334/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 425 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 335/25 - orná půda, evidovaná výměra 691 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 335/68 - orná půda, evidovaná výměra 5191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 336/79 - orná půda, evidovaná výměra 31 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 336/108 - orná půda, evidovaná výměra 2452 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 336/129 - orná půda, evidovaná výměra 2561 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 337/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 344 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 344/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 124 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 346/10 - orná půda, evidovaná výměra 970 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 349/22 - orná půda, evidovaná výměra 896 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 351/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 471 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 351/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 37 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 353/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 47 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 353/22 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 39 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 354/21 - orná půda, evidovaná výměra 697 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 354/34 - orná půda, evidovaná výměra 1096 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 354/43 - orná půda, evidovaná výměra 1489 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 354/64 - orná půda, evidovaná výměra 1082 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 372/28 - orná půda, evidovaná výměra 5330 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 403/5 - orná půda, evidovaná výměra 571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 413/4 - orná půda, evidovaná výměra 1301 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 416/2 - orná půda, evidovaná výměra 203 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 456/40 - orná půda, evidovaná výměra 1768 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 456/48 - orná půda, evidovaná výměra 571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 456/57 - orná půda, evidovaná výměra 219 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 489/12 - orná půda, evidovaná výměra 81 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 521/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 76 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 568/19 - orná půda, evidovaná výměra 463 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 568/48 - orná půda, evidovaná výměra 1167 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/3 - orná půda, evidovaná výměra 1941 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/85 - orná půda, evidovaná výměra 522 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/104 - orná půda, evidovaná výměra 1161 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/123 - orná půda, evidovaná výměra 592 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/137 - orná půda, evidovaná výměra 171 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/154 - orná půda, evidovaná výměra 552 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/165 - orná půda, evidovaná výměra 835 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/231 - orná půda, evidovaná výměra 1906 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/17 - orná půda, evidovaná výměra 2340 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/59 - orná půda, evidovaná výměra 1454 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/60 - orná půda, evidovaná výměra 2281 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/67 - orná půda, evidovaná výměra 1002 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/93 - orná půda, evidovaná výměra 2007 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/112 - orná půda, evidovaná výměra 1299 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/123 - orná půda, evidovaná výměra 627 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 676/8 - orná půda, evidovaná výměra 2997 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 676/42 - orná půda, evidovaná výměra 2708 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 676/46 - orná půda, evidovaná výměra 4680 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 677/28 - orná půda, evidovaná výměra 2245 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Blansko, pro
obec Brťov-Jeneč a k.ú. Brťov u Černé Hory, na LV č. 298

a dále

- pozemek p.č.731 - orná půda, evidovaná výměra 47742 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec Rakov a k.ú. Rakov u Hranic, na LV č. 302

a dále

- pozemek p.č. 2069 - lesní pozemek, evidovaná výměra 25942 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Valašské
Klobouky, pro obec a k.ú. Ludkovice, na LV č. 305
a dále

- pozemek p.č. 169/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 59 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 445/2 - orná půda, evidovaná výměra 3608 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 448/2 - orná půda, evidovaná výměra 4744 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 488/15 - orná půda, evidovaná výměra 21282 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 494/36 - orná půda, evidovaná výměra 2182 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 494/65 - orná půda, evidovaná výměra 6650 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 645/13 - orná půda, evidovaná výměra 34992 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 719/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 260 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Černotín, na LV č. 309

a dále

- pozemek p.č. 131/2 - orná půda, evidovaná výměra 610 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3397 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 21259 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3398 - ostatní plocha, evidovaná výměra 4944 m2, způsob využití - zeleň
- pozemek p.č. 3404 - orná půda, evidovaná výměra 102125 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Jeseník,
pro obec Javorník a k.ú. Javorník-ves, na LV č. 315

a dále

- pozemek p.č. 1411 - orná půda, evidovaná výměra 30111 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec Polom a k.ú. Polom u Hranic, na LV č. 324

a dále

- pozemek p.č. 84/1- orná půda, evidovaná výměra 246 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 85/1 - orná půda, evidovaná výměra 2228 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 86/1 - orná půda, evidovaná výměra 244 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 87/1 - orná půda, evidovaná výměra 125 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 104/1 - orná půda, evidovaná výměra 3241 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 121/1 - orná půda, evidovaná výměra 1227 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 121/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 97 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 122 - orná půda, evidovaná výměra 4991 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 124/2 - orná půda, evidovaná výměra 7227 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 124/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 199 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 155/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2810 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 155/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1203 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 157 - ostatní plocha, evidovaná výměra 182 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 158/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 417 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 158/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 377 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 159/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4654 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 159/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 223 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 159/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 159/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 9 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 159/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 10 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 159/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 4 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 159/10- ostatní plocha, evidovaná výměra 209 m2, způsob využití - jiná plocha


- pozemek p.č. 159/11- ostatní plocha, evidovaná výměra 2584 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 171/1 - orná půda, evidovaná výměra 6999 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 171/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 898 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 172/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 116 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 172/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1132 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 172/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3022 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 172/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 41 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 183 - orná půda, evidovaná výměra 2595 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 189 - orná půda, evidovaná výměra 4102 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 296 - orná půda, evidovaná výměra 266 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 297 - orná půda, evidovaná výměra 3145 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 318/8 - orná půda, evidovaná výměra 3858 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 326 - orná půda, evidovaná výměra 5234 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 327 - orná půda, evidovaná výměra 715 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 328 - orná půda, evidovaná výměra 6500 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 343 - orná půda, evidovaná výměra 477 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 344 - orná půda, evidovaná výměra 22870 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 379 - orná půda, evidovaná výměra 6770 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 391 - orná půda, evidovaná výměra 8464 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 400/2 - orná půda, evidovaná výměra 5536 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 401/9 - orná půda, evidovaná výměra 776 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 405 - ostatní plocha, evidovaná výměra 440 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 406 - orná půda, evidovaná výměra 10787 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 453/2 - orná půda, evidovaná výměra 10155 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 464/1 - orná půda, evidovaná výměra 206 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 465/1 - orná půda, evidovaná výměra 3284 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 491/1 - orná půda, evidovaná výměra 8689 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 495/2 - orná půda, evidovaná výměra 1616 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 503/3 - orná půda, evidovaná výměra 6004 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 503/4 - orná půda, evidovaná výměra 7146 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 515 - orná půda, evidovaná výměra 3167 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 517 - orná půda, evidovaná výměra 281 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 554 - orná půda, evidovaná výměra 3272 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 555 - orná půda, evidovaná výměra 795 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 581 - orná půda, evidovaná výměra 1554 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 690 - orná půda, evidovaná výměra 566 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 693 - orná půda, evidovaná výměra 532 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 749/3 - orná půda, evidovaná výměra 2413 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/1 - orná půda, evidovaná výměra 199 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 751/3 - orná půda, evidovaná výměra 176 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 752/1 - orná půda, evidovaná výměra 145 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 753/3 - orná půda, evidovaná výměra 1192 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 754/1 - orná půda, evidovaná výměra 362 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 755/3 - orná půda, evidovaná výměra 3109 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 770 - orná půda, evidovaná výměra 2815 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 771 - orná půda, evidovaná výměra 893 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 772 - orná půda, evidovaná výměra 6014 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 778 - ostatní plocha, evidovaná výměra 156 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 830 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3427 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 841/2 - orná půda, evidovaná výměra 180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 842/13 - orná půda, evidovaná výměra 5631 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 924 - orná půda, evidovaná výměra 1334 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 925 - orná půda, evidovaná výměra 3935 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1078 - orná půda, evidovaná výměra 2857 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1079 - orná půda, evidovaná výměra 6695 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1090 - orná půda, evidovaná výměra 4267 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1118 - orná půda, evidovaná výměra 2101 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 1119 - orná půda, evidovaná výměra 5714 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1120 - orná půda, evidovaná výměra 3906 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1144/53 - ostatní plocha, evidovaná výměra 28 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1144/58 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1144/63 - ostatní plocha, evidovaná výměra 28 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1145/15 - ostatní plocha, evidovaná výměra 59 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1145/19 - ostatní plocha, evidovaná výměra 93 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1145/20 - ostatní plocha, evidovaná výměra 44 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1145/21 - ostatní plocha, evidovaná výměra 50 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1171 - orná půda, evidovaná výměra 3799 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1190 - orná půda, evidovaná výměra 3414 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1204 - orná půda, evidovaná výměra 3312 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1242 - orná půda, evidovaná výměra 3651 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Rouské, na LV č. 327

a dále

- pozemek p.č. 362 - orná půda, evidovaná výměra 4961 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherský Brod,
pro obec a k.ú. Nezdenice, na LV č. 328

a dále

- pozemek p.č. 254/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 860 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 258/3 - orná půda, evidovaná výměra 1455 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 259/23 - ostatní plocha, evidovaná výměra 67 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 383/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 586 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 390/8 - orná půda, evidovaná výměra 10895 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 390/9 - orná půda, evidovaná výměra 427 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 390/35 - orná půda, evidovaná výměra 5947 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 390/45 - orná půda, evidovaná výměra 13771 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 403/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 453 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 405/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 104 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 406/11 - zahrada, evidovaná výměra 56 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 414/13 - orná půda, evidovaná výměra 5360 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 414/22 - orná půda, evidovaná výměra 2346 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 420/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1738 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 420/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 244 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 422/1 - orná půda, evidovaná výměra 11967 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 422/30 - orná půda, evidovaná výměra 3201 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 422/47 - orná půda, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 423/15 - orná půda, evidovaná výměra 2711 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 423/31 - orná půda, evidovaná výměra 771 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 424/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 175 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 444/2 - orná půda, evidovaná výměra 1985 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 451/40 - orná půda, evidovaná výměra 1371 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 465/39 - orná půda, evidovaná výměra 910 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 466/26 - orná půda, evidovaná výměra 228 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Milotice nad Bečvou, na LV č. 339

a dále

- pozemek p.č. 86/2 - orná půda, evidovaná výměra 1937 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 194/15 - orná půda, evidovaná výměra 4084 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 194/20 - orná půda, evidovaná výměra 10558 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 222/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1563 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 234/3 - orná půda, evidovaná výměra 4872 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 234/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 52 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 249/1 - orná půda, evidovaná výměra 1885 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 249/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 177 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 251 - orná půda, evidovaná výměra 3462 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 252 - orná půda, evidovaná výměra 2616 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 272/7 - orná půda, evidovaná výměra 3453 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 272/8 - orná půda, evidovaná výměra 2983 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 355/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1889 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1304 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1070 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1312 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1302 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1313 - orná půda, evidovaná výměra 439 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Provodovice, na LV č. 341

a dále

- pozemek p.č. 1417 - ovocný sad, evidovaná výměra 8625 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1425 - ovocný sad, evidovaná výměra 12264 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Přerov,
pro obec Lipník nad Bečvou a k.ú. Podhoří na Moravě, na LV č. 346

a dále

- pozemek p.č. 510 - orná půda, evidovaná výměra 2643 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 565 - lesní pozemek, evidovaná výměra 420 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 566 - orná půda, evidovaná výměra 965 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 639/15 - orná půda, evidovaná výměra 267 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 656 - orná půda, evidovaná výměra 377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 673 - orná půda, evidovaná výměra 176 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 690 - orná půda, evidovaná výměra 417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 706 - orná půda, evidovaná výměra 947 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 715 - orná půda, evidovaná výměra 1202 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 730 - orná půda, evidovaná výměra 500 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/4 - orná půda, evidovaná výměra 4610 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/5 - orná půda, evidovaná výměra 613 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 306 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 939/1- orná půda, evidovaná výměra 5468 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 939/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 154 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 940 - orná půda, evidovaná výměra 114 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Ústí, na LV č. 348

a dále

- pozemek p.č. 192/1 - orná půda, evidovaná výměra 1262 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/2 - orná půda, evidovaná výměra 35 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 383/1 - orná půda, evidovaná výměra 7194 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 383/2 - orná půda, evidovaná výměra 3624 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 429 - orná půda, evidovaná výměra 3620 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 435/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 441 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 435/19 - orná půda, evidovaná výměra 13731 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 538 - orná půda, evidovaná výměra 2724 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 596 - orná půda, evidovaná výměra 10124 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 602/18 - orná půda, evidovaná výměra 5119 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 675/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 675/9 - vodní plocha, evidovaná výměra 27 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 686 - orná půda, evidovaná výměra 12805 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 687/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 153 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 687/30 - orná půda, evidovaná výměra 7916 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 760/21 - ostatní plocha, evidovaná výměra 156 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 793/17 - orná půda, evidovaná výměra 1683 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 793/18 - orná půda, evidovaná výměra 1992 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 793/47 - ostatní plocha, evidovaná výměra 149 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 793/48 - ostatní plocha, evidovaná výměra 149 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 794 - orná půda, evidovaná výměra 10330 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 826/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 370 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 826/5 - vodní plocha, evidovaná výměra 49 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 826/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4545 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 826/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 249 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 855/11 - orná půda, evidovaná výměra 89 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 855/12 - orná půda, evidovaná výměra 5798 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 855/13 - orná půda, evidovaná výměra 3888 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1022 - orná půda, evidovaná výměra 3427 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Holešov, pro
obec Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Hlinsko pod Hostýnem, na LV č. 399

a dále

- pozemek p.č. 27/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 93 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 299/16 - orná půda, evidovaná výměra 6918 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 303/30 - orná půda, evidovaná výměra 4328 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 304/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 276 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 306/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5621 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 306/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4490 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 310/12 - orná půda, evidovaná výměra 7420 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 310/85 - orná půda, evidovaná výměra 9524 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 310/97 - orná půda, evidovaná výměra 6091 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 319/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 60 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 320/10 - orná půda, evidovaná výměra 4552 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 320/18 - orná půda, evidovaná výměra 48 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 320/19 - orná půda, evidovaná výměra 62 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 321/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 208 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 321/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 76 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 327/51 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2215 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 327/108 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2294 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 333/14 - ostatní plocha, evidovaná výměra 14 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 335/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 20 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 343/14 - orná půda, evidovaná výměra 63 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 343/22 - orná půda, evidovaná výměra 3414 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 348/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 173 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 348/17 - ostatní plocha, evidovaná výměra 58 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 349/45 - orná půda, evidovaná výměra 4465 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 374/5 - orná půda, evidovaná výměra 7375 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 434/10 - orná půda, evidovaná výměra 905 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 434/29 - orná půda, evidovaná výměra 3102 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 443/29 - orná půda, evidovaná výměra 200 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 447/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 572 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 456/76 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4535 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 456/90 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1591 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 461/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2918 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 461/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 142 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 462/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 54 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 467/28 - orná půda, evidovaná výměra 6563 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 474/54 - orná půda, evidovaná výměra 6407 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 474/87 - orná půda, evidovaná výměra 4228 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 476/28 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2192 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/9 - orná půda, evidovaná výměra 2630 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/35 - orná půda, evidovaná výměra 10265 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/60 - orná půda, evidovaná výměra 6676 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 501/7 - orná půda, evidovaná výměra 2956 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Špičky, na LV č. 419

a dále

- pozemek p.č. St. 150 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 13 m2

 Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st

- pozemek p.č. 237/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 12577 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 261/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 19533 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15514 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/6 - orná půda, evidovaná výměra 1507 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 370 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/10 - zahrada, evidovaná výměra 928 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 516 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1127 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 267/13 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 17558 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/14 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 16081 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- stavba bez čp/če, způsob využití - jiná st., na parcele č. St. 150
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Šumperk,
pro obec a k.ú. Kosov, na LV č. 423

a dále

- pozemek p.č. 884/62 - orná půda, evidovaná výměra 3758 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 911/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 63 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 913/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3852 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 913/15 - orná půda, evidovaná výměra 9321 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 915/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 92 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 927/9 - orná půda, evidovaná výměra 117 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 927/23 - orná půda, evidovaná výměra 4429 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 928/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 936/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2814 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 937/2 - zahrada, evidovaná výměra 774 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 974/9 - orná půda, evidovaná výměra 7368 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1014/20 - orná půda, evidovaná výměra 7893 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1094/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3988 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1095/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 131 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1181/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3978 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1189/8 - lesní pozemek, evidovaná výměra 58 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1211/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1212/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1212/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 184 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1247/31 - vodní plocha, evidovaná výměra 119 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 1258/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Hustopeče nad Bečvou, na LV č. 424

a dále

- pozemek p.č. 4854 - orná půda, evidovaná výměra 9485 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4855 - orná půda, evidovaná výměra 11633 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4856 - orná půda, evidovaná výměra 3127 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4857 - orná půda, evidovaná výměra 35825 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4858 - orná půda, evidovaná výměra 12823 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy,
pro obec a k.ú. Kunčina, na LV č. 450

a dále


- pozemek p.č. 540/17- orná půda, evidovaná výměra 3593 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/18 - orná půda, evidovaná výměra 273 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/19 - orná půda, evidovaná výměra 3788 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/20 - orná půda, evidovaná výměra 2370 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/55- orná půda, evidovaná výměra 3768 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/62 - orná půda, evidovaná výměra 1888 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/76 - orná půda, evidovaná výměra 5913 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/91 - orná půda, evidovaná výměra 2626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/93 - orná půda, evidovaná výměra 3560 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 614/23 - orná půda, evidovaná výměra 3985 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 614/32 - orná půda, evidovaná výměra 3863 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 614/35 - orná půda, evidovaná výměra 3334 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 645/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2295 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13567 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1349 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 839/10 - orná půda, evidovaná výměra 4981 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 869/36 - orná půda, evidovaná výměra 5715 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 898/56 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 658 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 898/65 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 150 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1013/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 858 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Prostějov,
pro obec a k.ú. Niva, na LV č. 511

a dále

- pozemek p.č. 2059 - orná půda, evidovaná výměra 8019 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2086 - orná půda, evidovaná výměra 5980 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2453 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2328 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2457 - orná půda, evidovaná výměra 4048 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2578 - orná půda, evidovaná výměra 6460 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2601 - orná půda, evidovaná výměra 6513 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2640 - orná půda, evidovaná výměra 1510 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2741 - orná půda, evidovaná výměra 3321 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Šumperk,
pro obec Zvole a k.ú. Zvole u Zábřeha, na LV č. 511

 
a dále

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 1553/1 - evidovaná výměra 9588 m2
- pozemek p.č. 1559 - evidovaná výměra 8974 m2
- pozemek p.č. 1560 - evidovaná výměra 831 m2
- pozemek p.č. 1561 - evidovaná výměra 2608 m2
Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP):
- pozemek p.č. 1109/4, díl 2 - evidovaná výměra 15070 m2
- pozemek p.č. 1551/1, díl 1 - evidovaná výměra 8591 m2
- pozemek p.č. 1562, díl 1 - evidovaná výměra 450 m2
- pozemek p.č. 1564, díl 1 - evidovaná výměra 10637 m2
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Nový
Jičín, pro obec a k.ú. Ženklava, na LV č. 541

a dále

- pozemek p.č. 278/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1717 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 278/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1932 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 280/5 - orná půda, evidovaná výměra 12927 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 287/11 - orná půda, evidovaná výměra 2490 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 314 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 320 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 596 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 340/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 130 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 340/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 46 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 340/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1540 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 101 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 70 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 17912 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 347/15 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2138 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 363/14 - orná půda, evidovaná výměra 1843 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 364 - lesní pozemek, evidovaná výměra 6266 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 365 - ostatní plocha, evidovaná výměra 7251 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 366 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2776 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 374/3 - vodní plocha, evidovaná výměra 12 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 378/11 - orná půda, evidovaná výměra 233 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 378/18 - orná půda, evidovaná výměra 233 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 378/23 - orná půda, evidovaná výměra 606 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 378/109 - orná půda, evidovaná výměra 9895 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 378/141 - orná půda, evidovaná výměra 1860 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/4 - orná půda, evidovaná výměra 3962 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/19 - orná půda, evidovaná výměra 18154 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/21 - orná půda, evidovaná výměra 537 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/30 - orná půda, evidovaná výměra 15323 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/34 - orná půda, evidovaná výměra 5373 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/49 - orná půda, evidovaná výměra 5177 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/58 - orná půda, evidovaná výměra 1730 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/19 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 920 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/22 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 38 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 397/7 - orná půda, evidovaná výměra 7484 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 470/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 364 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 491/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 386 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 491/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1119 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 491/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 41 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 492/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 77 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 493/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 353 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 493/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 744 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 495/5 - orná půda, evidovaná výměra 16329 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 496/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 6181 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 497/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1722 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 498/5 - vodní plocha, evidovaná výměra 215 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 499/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 279 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 499/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 67 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 500/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 270 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 501/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 198 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 502/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 27 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 507/46 - orná půda, evidovaná výměra 116290 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 514/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 483 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 515/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 306 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 518/16 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 36758 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 519/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 6235 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 520/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1557 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 521/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 294 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527/21 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3799 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527/40 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2843 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 572/6 - orná půda, evidovaná výměra 615 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 578/14 - orná půda, evidovaná výměra 762 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 579/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 316 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 593/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 32 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 593/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 593/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1396 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 593/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 736 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 610/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1477 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 610/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2218 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 611/2 - orná půda, evidovaná výměra 2005 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 611/3 - orná půda, evidovaná výměra 4801 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 611/11 - orná půda, evidovaná výměra 3216 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 611/15 - orná půda, evidovaná výměra 4098 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 611/29 - orná půda, evidovaná výměra 3807 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 614/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1539 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 620/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 57 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 624/15 - orná půda, evidovaná výměra 6141 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 624/30 - orná půda, evidovaná výměra 4705 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 624/32 - orná půda, evidovaná výměra 4202 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 624/36 - orná půda, evidovaná výměra 1747 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 624/37 - orná půda, evidovaná výměra 3378 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 625/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 910 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 625/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 60 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 667/3 - orná půda, evidovaná výměra 5647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 676/7 - orná půda, evidovaná výměra 4196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 676/10 - orná půda, evidovaná výměra 567 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 676/31 - orná půda, evidovaná výměra 6148 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 679/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 48 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 680/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 651 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 680/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 546 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 680/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 661 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 682/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 682/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1390 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 682/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2267 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 703/2 - vodní plocha, evidovaná výměra 97 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 703/3 - vodní plocha, evidovaná výměra 88 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 703/5 - vodní plocha, evidovaná výměra 205 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 706/1 - vodní plocha, evidovaná výměra 362 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 706/14 - vodní plocha, evidovaná výměra 585 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 706/16 - vodní plocha, evidovaná výměra 15 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 706/25 - vodní plocha, evidovaná výměra 391 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Zámrsky, na LV č. 557
a dále

- pozemek p.č. 135 - orná půda, evidovaná výměra 2327 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 288/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3296 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 288/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2074 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 321/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2644 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 321/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 791 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 322/2 - zahrada, evidovaná výměra 845 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 349/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4404 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 367/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3884 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 372 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště,
pro obec Mistřice a k.ú. Javorovec, na LV č. 567

a dále


- pozemek p.č. 1364 - orná půda, evidovaná výměra 1244 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1425 - orná půda, evidovaná výměra 22559 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1429 - orná půda, evidovaná výměra 7131 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1474 - orná půda, evidovaná výměra 6875 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1484 - orná půda, evidovaná výměra 5408 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1489 - orná půda, evidovaná výměra 12984 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1634 - orná půda, evidovaná výměra 7291 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1641 - orná půda, evidovaná výměra 9501 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1677 - orná půda, evidovaná výměra 5626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Paršovice, na LV č. 574
a dále

- pozemek p.č. 236/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1663 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 236/14 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 357 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 236/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5643 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 898 - orná půda, evidovaná výměra 3277 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 899 - orná půda, evidovaná výměra 2845 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1285/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 174 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště,
pro obec Jankovice a k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště, na LV č. 579

a dále

- pozemek p.č. 262 - orná půda, evidovaná výměra 14274 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 308 - orná půda, evidovaná výměra 1001 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 406 - orná půda, evidovaná výměra 2178 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 506 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 819 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 596 - orná půda, evidovaná výměra 1022 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 604 - orná půda, evidovaná výměra 5398 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 605/1 - orná půda, evidovaná výměra 1554 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 647 - orná půda, evidovaná výměra 1318 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 945/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 86 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 945/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 71 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1035 - orná půda, evidovaná výměra 1601 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1036 - orná půda, evidovaná výměra 8591 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1049 - orná půda, evidovaná výměra 5189 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1107 - orná půda, evidovaná výměra 6206 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1153 - orná půda, evidovaná výměra 6237 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1234 - orná půda, evidovaná výměra 3490 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1273/38 - orná půda, evidovaná výměra 5440 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1294 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 343 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1295 - orná půda, evidovaná výměra 337 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1391 - orná půda, evidovaná výměra 3667 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond, chráněná
značka geodetického bodu
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec Opatovice a k.ú. Opatovice u Hranic, na LV č. 654
a dále

- pozemek p.č. 140/12 - orná půda, evidovaná výměra 2406 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 648/152 - orná půda, evidovaná výměra 2983 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 782/74 - orná půda, evidovaná výměra 8190 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 782/90 - orná půda, evidovaná výměra 1963 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 782/93 - orná půda, evidovaná výměra 3512 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1495/75 - orná půda, evidovaná výměra 4875 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Prostějov,
pro obec a k.ú. Otinoves, na LV č. 716
a dále


- pozemek p.č. 1504 - orná půda, evidovaná výměra 2215 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2075 - orná půda, evidovaná výměra 27195 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2076 - ostatní plocha, evidovaná výměra 496 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2253 - orná půda, evidovaná výměra 32016 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2384 - orná půda, evidovaná výměra 2925 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Všechovice, na LV č. 719
a dále

- pozemek p.č. 371/35 - orná půda, evidovaná výměra 17420 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 401/5 - orná půda, evidovaná výměra 789 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 402/4 - orná půda, evidovaná výměra 4552 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Pelhřimov, pro
obec Jiřice a k.ú. Jiřice u Humpolce, na LV č. 784

a dále

- pozemek p.č. 321/2 - orná půda, evidovaná výměra 79 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1231/77 - orná půda, evidovaná výměra 8425 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1231/78 - orná půda, evidovaná výměra 8420 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1276/19 - orná půda, evidovaná výměra 7485 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1276/23 - orná půda, evidovaná výměra 7497 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1402/3 - orná půda, evidovaná výměra 7862 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1402/10 - orná půda, evidovaná výměra 8129 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1463/20 - orná půda, evidovaná výměra 8718 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1463/23 - orná půda, evidovaná výměra 8792 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1475/38 - orná půda, evidovaná výměra 6584 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1475/39 - orná půda, evidovaná výměra 18730 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1475/40 - orná půda, evidovaná výměra 7075 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1475/41 - orná půda, evidovaná výměra 18937 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1547/12 - orná půda, evidovaná výměra 19426 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1547/14 - orná půda, evidovaná výměra 17745 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1565/7 - orná půda, evidovaná výměra 2448 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1567/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 142 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1568/10 - orná půda, evidovaná výměra 2285 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1568/12 - orná půda, evidovaná výměra 1685 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1570/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 145 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1571/3 - orná půda, evidovaná výměra 4076 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1572/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 438 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Olomouc,
pro obec a k.ú. Věrovany, na LV č. 965
a dále

- pozemek p.č. 2293 - orná půda, evidovaná výměra 3755 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2498 - orná půda, evidovaná výměra 1000 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2836 - orná půda, evidovaná výměra 22680 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Milenov, na LV č. 990
a dále

- pozemek p.č. 711 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 673 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 720 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 285 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 119 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 67 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/23 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1777 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/24 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 836 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/38 - orná půda, evidovaná výměra 985 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/39 - orná půda, evidovaná výměra 466 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1505/15 - orná půda, evidovaná výměra 5097 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 1505/16 - orná půda, evidovaná výměra 3333 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3046 - ostatní plocha, evidovaná výměra 293 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 3125 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2303 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 3126 - orná půda, evidovaná výměra 7245 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3149 - ostatní plocha, evidovaná výměra 11097 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 3719 - orná půda, evidovaná výměra 7544 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3725 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 170 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4357 - orná půda, evidovaná výměra 386 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4679 - orná půda, evidovaná výměra 2428 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4763 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1636 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště,
pro obec a k.ú. Nedachlebice, na LV č. 1057

a dále

- pozemek p.č. 1203/3 - orná půda, evidovaná výměra 24784 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1245/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 503 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1260/16 - orná půda, evidovaná výměra 7164 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1260/20 - orná půda, evidovaná výměra 19444 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1618 - orná půda, evidovaná výměra 1828 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1619 - orná půda, evidovaná výměra 1828 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1620 - orná půda, evidovaná výměra 2192 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1621 - orná půda, evidovaná výměra 7219 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1663 - orná půda, evidovaná výměra 104820 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1684 - orná půda, evidovaná výměra 14209 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1934 - orná půda, evidovaná výměra 29012 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1942 - orná půda, evidovaná výměra 25892 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1947 - orná půda, evidovaná výměra 16592 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1967 - orná půda, evidovaná výměra 1478 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1978 - orná půda, evidovaná výměra 77377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice,
pro obec a k.ú. Bělotín, na LV č. 1075
a dále

- pozemek p.č. 4048 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7663 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Valašské
Klobouky, pro obec a k.ú. Valašské Klobouky, na LV č. 1119

a dále

- pozemek p.č. 5423 - orná půda, evidovaná výměra 4298 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5461 - orná půda, evidovaná výměra 2534 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7308 - orná půda, evidovaná výměra 5052 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherský Brod,
pro obec a k.ú. Bánov, na LV č. 1119

a dále

- pozemek p.č. 407 - orná půda, evidovaná výměra 3417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 555/31 - orná půda, evidovaná výměra 4368 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 912 - orná půda, evidovaná výměra 4093 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1708/51 - orná půda, evidovaná výměra 359 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1905/54 - orná půda, evidovaná výměra 1008 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2043/2 - orná půda, evidovaná výměra 1414 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2089/30- orná půda, evidovaná výměra 105 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2181/2 - orná půda, evidovaná výměra 1126 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště,
pro obec a k.ú. Traplice, na LV č. 1455

a dále

- pozemek p.č. 241/211 - ostatní plocha, evidovaná výměra 137 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 241/217 - orná půda, evidovaná výměra 2123 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 255/34 - orná půda, evidovaná výměra 3900 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 339 - orná půda, evidovaná výměra 1180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 351 - orná půda, evidovaná výměra 969 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 352 - orná půda, evidovaná výměra 511 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 942 - orná půda, evidovaná výměra 1915 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 951 - orná půda, evidovaná výměra 817 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1090/3 - orná půda, evidovaná výměra 5036 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1110/4 - orná půda, evidovaná výměra 3832 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Valašské
Meziříčí, pro obec Kelč a k.ú. Kelč-Nové Město, na LV č. 1469

a dále

- pozemek p.č. 2956 - orná půda, evidovaná výměra 1662 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště,
pro obec a k.ú. Zlechov, na LV č. 2141

a dále

- pozemek p.č. 6114/195 - orná půda, evidovaná výměra 3008 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště,
pro obec Staré Město a k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, na LV č. 2305

a dále

- pozemek p.č. 115/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 327 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 116/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9597 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Boskovice,
pro obec Letovice a k.ú. Slatinka, na LV č. 2806

a dále

- pozemek p.č. 2846/62 - orná půda, evidovaná výměra 2507 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2846/63 - orná půda, evidovaná výměra 2595 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2846/65 - orná půda, evidovaná výměra 2368 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2846/66 - orná půda, evidovaná výměra 2535 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3023/63 - ostatní plocha, evidovaná výměra 22 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 3023/64 - ostatní plocha, evidovaná výměra 22 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 3023/66 - ostatní plocha, evidovaná výměra 13 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 3023/67 - ostatní plocha, evidovaná výměra 6 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 3190/148 - orná půda, evidovaná výměra 52 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3190/149 - orná půda, evidovaná výměra 73 m2, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3190/151 - orná půda, evidovaná výměra 64 m2, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3190/152 - orná půda, evidovaná výměra 166 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3455/2 - orná půda, evidovaná výměra 166 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3457/2 - orná půda, evidovaná výměra 201 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3594/142 - orná půda, evidovaná výměra 191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5430/53 - ostatní plocha, evidovaná výměra 30 m2, způsob využití - silnice
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště,
pro obec a k.ú. Jalubí, na LV č. 3254

a dále

- pozemek p.č. 753/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2646 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 753/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6624 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 753/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2984 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 758/3 - zahrada, evidovaná výměra 42 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Vsetín, pro obec
Vsetín a k.ú. Jasenka, na LV č. 4329

a dále

- pozemek p.č. 3122 - orná půda, evidovaná výměra 11236 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3200/2 - orná půda, evidovaná výměra 10464 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Holešov, pro
obec a k.ú. Holešov, na LV č. 5977

a dále


- pozemek p.č. 493/36 - orná půda, evidovaná výměra 11142 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 493/136 - orná půda, evidovaná výměra 1180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 828/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1636 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 837/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4456 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1156/11 - orná půda, evidovaná výměra 2651 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1156/110 - orná půda, evidovaná výměra 366 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1156/130 - ostatní plocha, evidovaná výměra 188 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1238/12 - orná půda, evidovaná výměra 5082 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/80 - orná půda, evidovaná výměra 3014 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/85 - orná půda, evidovaná výměra 669 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/108 - orná půda, evidovaná výměra 493 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/241 - orná půda, evidovaná výměra 532 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/258 - orná půda, evidovaná výměra 628 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/270 - orná půda, evidovaná výměra 547 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1560/58 - orná půda, evidovaná výměra 84 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1560/87 - orná půda, evidovaná výměra 518 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1560/89 - orná půda, evidovaná výměra 701 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Boskovice,
pro obec a k.ú. Svitávka, na LV č. 10952

a dále

- pozemek p.č. 184/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10769 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 184/34 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 210/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 20385 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 210/12 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 20710 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP
Sokolov, pro obec Krajková a k.ú. Hrádek u Krajkové, na LV č. 425

a dále

- pozemek p.č. 274 - orná půda, evidovaná výměra 39 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 278 - orná půda, evidovaná výměra 2421 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 279 - orná půda, evidovaná výměra 2081 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 280 - orná půda, evidovaná výměra 376 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 281 - zahrada, evidovaná výměra 1166 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1033 - orná půda, evidovaná výměra 11266 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1035 - orná půda, evidovaná výměra 5610 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1067 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1066 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1068 - orná půda, evidovaná výměra 38332 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1203 - orná půda, evidovaná výměra 4276 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1204 - ostatní plocha, evidovaná výměra 195 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1254 - orná půda, evidovaná výměra 18509 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-
venkov, pro obec Hradčany a k.ú. Hradčany u Tišnova, na LV č. 596

a dále

- pozemek p.č. 2151 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 12346 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy,
pro obec Březina a k.ú. Březina u Moravské Třebové, na LV č. 333

a dále

- pozemek p.č. 5500 - orná půda, evidovaná výměra 2252 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Ústí nad
Orlicí, pro obec a k.ú. Damníkov, na LV č. 557

a dále

- pozemek p.č. 536 - orná půda, evidovaná výměra 4003 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 538 - orná půda, evidovaná výměra 9897 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 550 - orná půda, evidovaná výměra 309 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 551 - orná půda, evidovaná výměra 108 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 552 - orná půda, evidovaná výměra 165 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 553/1 - orná půda, evidovaná výměra 32229 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 554 - orná půda, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 555/1 - orná půda, evidovaná výměra 374 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 555/2- orná půda, evidovaná výměra 374 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 556 - orná půda, evidovaná výměra 212 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 557 - orná půda, evidovaná výměra 626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 571/6 - orná půda, evidovaná výměra 35068 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 571/7 - orná půda, evidovaná výměra 816 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 595 - orná půda, evidovaná výměra 9794 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 599/1 - orná půda, evidovaná výměra 8386 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy,
pro obec a k.ú. Malíkov, na LV č. 97

a dále

- pozemek p.č. 250/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1384 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 250/2 - zahrada, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 251 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4674 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 256 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 340 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 274/11 - orná půda, evidovaná výměra 141 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/5 - orná půda, evidovaná výměra 493 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/6 - orná půda, evidovaná výměra 46762 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 377/1 - orná půda, evidovaná výměra 24399 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 432/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 75 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 432/16 - ostatní plocha, evidovaná výměra 12 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 432/17 - ostatní plocha, evidovaná výměra 46 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy,
pro obec Rudná a k.ú. Dolní Rudná, na LV č. 135

a dále

- pozemek p.č. 72/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10393 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 72/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 87 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 163/4 - orná půda, evidovaná výměra 30143 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Boskovice,
pro obec Letovice a k.ú. Dolní Smržov, na LV č. 203

a dále

- pozemek p.č. 310/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9093 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1018 - orná půda, evidovaná výměra 7074 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Nový
Jičín, pro obec Bílovec a k.ú. Bravinné, na LV č. 257

a dále

- pozemek p.č. 564/1 - orná půda, evidovaná výměra 11000 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 564/21 - zahrada, evidovaná výměra 157 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 564/66 - orná půda, evidovaná výměra 11675 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1126/69 - ostatní plocha, evidovaná výměra 118 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1126/72 - ostatní plocha, evidovaná výměra 98 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1244/106 - orná půda, evidovaná výměra 2230 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1244/107 - orná půda, evidovaná výměra 2227 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1244/108 - orná půda, evidovaná výměra 2626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1244/113 - orná půda, evidovaná výměra 266 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1244/114 - orná půda, evidovaná výměra 22 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1728/9 - orná půda, evidovaná výměra 7644 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1836/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 150 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1836/21 - ostatní plocha, evidovaná výměra 72 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 2042/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1097 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 2050/311 - orná půda, evidovaná výměra 4694 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2050/333 - orná půda, evidovaná výměra 6474 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2050/334 - orná půda, evidovaná výměra 6132 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2050/343 - orná půda, evidovaná výměra 239 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 2050/371 - orná půda, evidovaná výměra 270 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2098/2 - orná půda, evidovaná výměra 10066 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2098/3 - orná půda, evidovaná výměra 1822 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2299/25 - orná půda, evidovaná výměra 20707 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Nový
Jičín, pro obec a k.ú. Tísek, na LV č. 674
a dále

- pozemek p.č. 122/4 - lesní pozemek, evidovaná výměra 880 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 515 - orná půda, evidovaná výměra 412 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 528 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5189 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 536 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2240 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 537 - orná půda, evidovaná výměra 9467 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 545 - orná půda, evidovaná výměra 14350 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 636 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1143 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 637 - orná půda, evidovaná výměra 5426 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2972 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, KP
Trutnov, pro obec Trutnov a k.ú. Oblanov, na LV č. 5172

a dále

- pozemek p.č. 1060 - orná půda, evidovaná výměra 11265 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1270 - orná půda, evidovaná výměra 31809 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, KP
Trutnov, pro obec Trutnov a k.ú. Volanov, na LV č. 5237

a dále

- pozemek p.č. 115/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 24356 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 119/3 - zahrada, evidovaná výměra 10797 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy,
pro obec Rudná a k.ú. Dolní Rudná, na LV č. 187

a dále

- pozemek p.č. 16 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4032 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 20 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4221 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 27 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 29900 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 28 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 589 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 30 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4868 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 31/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2122 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 32/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10307 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 33 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9105 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 71 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3157 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP):
- pozemek p.č. 19 - evidovaná výměra 42606 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy,
pro obec Staré Město a k.ú. Petrušov, na LV č. 676

a dále

- pozemek p.č. 3/3 - vodní plocha, evidovaná výměra 587 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 18/1 - orná půda, evidovaná výměra 188545 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 18/3 - vodní plocha, evidovaná výměra 3681 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 18/4 - orná půda, evidovaná výměra 32020 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 18/5 - vodní plocha, evidovaná výměra 1770 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 18/6 - orná půda, evidovaná výměra 4370 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 23 - vodní plocha, evidovaná výměra 728 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 24 - orná půda, evidovaná výměra 5599 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 26/1 - orná půda, evidovaná výměra 10746 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 26/2 - orná půda, evidovaná výměra 450 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 27 - vodní plocha, evidovaná výměra 813 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé


- pozemek p.č. 49 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5118 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 50 - orná půda, evidovaná výměra 1491 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 51/3 - vodní plocha, evidovaná výměra 842 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 52 - orná půda, evidovaná výměra 33901 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 53/1 - vodní plocha, evidovaná výměra 27 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 53/2 - vodní plocha, evidovaná výměra 816 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 54/1 - orná půda, evidovaná výměra 48357 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 81/2 - vodní plocha, evidovaná výměra 926 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 86/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7329 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 361/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1883 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 361/15 - orná půda, evidovaná výměra 29029 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 361/17 - orná půda, evidovaná výměra 9293 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 361/18 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 12944 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 362/1 - orná půda, evidovaná výměra 66342 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 362/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 99 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 362/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 21168 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 364/1 - orná půda, evidovaná výměra 19584 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 364/2 - vodní plocha, evidovaná výměra 1854 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 364/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 754 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 364/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 175 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 364/7 - orná půda, evidovaná výměra 6709 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 366/2 - orná půda, evidovaná výměra 19384 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 366/8 - orná půda, evidovaná výměra 21 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11909 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1217 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 547 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 198 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 369/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 19 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 369/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 372/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 518 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 374/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 70417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 903/54 - ostatní plocha, evidovaná výměra 150 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 929/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3491 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 947/4 - vodní plocha, evidovaná výměra 236 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 947/6 - vodní plocha, evidovaná výměra 894 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP
Pardubice, pro obec Dolní Roveň a k.ú. Litětiny, na LV č. 375

a dále

- pozemek p.č. 2203/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 18930 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2203/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 227 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 2203/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 48386 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Ústí nad
Orlicí, pro obec a k.ú. Tatenice, na LV č. 640

a dále

- pozemek p.č. 1108/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 20067 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné
území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Ústí nad
Orlicí, pro obec Rybník a k.ú. Rybník u České Třebové, na LV č. 788

a dále

- pozemek p.č. 57/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1568 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 58/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 237 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 60/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 22577 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 64 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 17977 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond


vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Děčín,
pro obec Těchlovice a k.ú. Přerov u Těchlovic, na LV č. 9

a dále

- pozemek p.č. 83 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2863 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 84 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1809 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 85 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2665 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 239/2 - orná půda, evidovaná výměra 7283 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 565 - orná půda, evidovaná výměra 2902 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro
obec a k.ú. Soběslavice, na LV č. 9

a dále

- pozemek p.č. 115/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1037 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 115/19 - vodní plocha, evidovaná výměra 67 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 165 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1478 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 166 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 79 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 167/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2129 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 308 - orná půda, evidovaná výměra 18252 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 324 - orná půda, evidovaná výměra 9125 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 369/7 - orná půda, evidovaná výměra 9064 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro
obec Bílá a k.ú. Bílá u Českého Dubu, na LV č. 22

a dále

- pozemek p.č. 269/9 - orná půda, evidovaná výměra 11358 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mladá
Boleslav, pro obec a k.ú. Sezemice, na LV č. 28

a dále

- pozemek p.č. 985/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 64241 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast
- II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP
Teplice, pro obec a k.ú. Žim, na LV č. 29

a dále

- pozemek p.č. St. 12 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1137 m2, způsob využití - zbořeniště
- pozemek p.č. 30 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2068 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 57/3 - ovocný sad, evidovaná výměra 9788 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 358/2 - orná půda, evidovaná výměra 18385 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 651/1 - orná půda, evidovaná výměra 3878 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 697/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15110 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 697/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11893 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1022/3 - orná půda, evidovaná výměra 72786 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP
Karlovy Vary, pro obec Štědrá a k.ú. Domašín u Zbraslavi, na LV č. 44

a dále

- pozemek p.č. 35 - ostatní plocha, evidovaná výměra 610 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 195/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 37 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 259/3 - orná půda, evidovaná výměra 392 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 259/4 - orná půda, evidovaná výměra 111 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 260/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2020 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 532/1 - orná půda, evidovaná výměra 241 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/4 - orná půda, evidovaná výměra 471 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 532/6 - orná půda, evidovaná výměra 89 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/8 - orná půda, evidovaná výměra 3827 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/9 - orná půda, evidovaná výměra 1536 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/10 - orná půda, evidovaná výměra 410 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/11 - orná půda, evidovaná výměra 1399 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/12 - orná půda, evidovaná výměra 381 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/13 - orná půda, evidovaná výměra 119 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/14 - orná půda, evidovaná výměra 748 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/15 - orná půda, evidovaná výměra 288 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/24 - orná půda, evidovaná výměra 7463 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/25 - orná půda, evidovaná výměra 766 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/28 - orná půda, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/29 - orná půda, evidovaná výměra 5117 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/39 - orná půda, evidovaná výměra 50 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 537/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 308 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 537/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 472 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 563 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany
- rozsáhlé chráněné území

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 192, díl 1 - evidovaná výměra 12880 m2
- pozemek p.č. 193, díl 1 - evidovaná výměra 21614 m2
- pozemek p.č. 259, díl 1 - evidovaná výměra 2204 m2
- pozemek p.č. 259, díl 2 - evidovaná výměra 1800 m2
- pozemek p.č. 260, díl 1 - evidovaná výměra 1660 m2
- pozemek p.č. 543/4, díl 1 - evidovaná výměra 4941 m2
- pozemek p.č. 543/4, díl 2 - evidovaná výměra 80 m2
- pozemek p.č. 545/1, díl 1 - evidovaná výměra 415 m2
- pozemek p.č. 545/1, díl 2 - evidovaná výměra 20 m2
- pozemek p.č. 545/2, díl 1 - evidovaná výměra 1568 m2
- pozemek p.č. 604, díl 1 - evidovaná výměra 549 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa,
pro obec Blíževedly a k.ú. Skalka u Blíževedel, na LV č. 44

a dále

- pozemek p.č. 59/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6738 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 221/2 - orná půda, evidovaná výměra 7217 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 740/6 - orná půda, evidovaná výměra 15893 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 740/7 - orná půda, evidovaná výměra 32978 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 740/8 - orná půda, evidovaná výměra 37182 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 740/9 - orná půda, evidovaná výměra 9981 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 786 - ostatní plocha, evidovaná výměra 972 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1522/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1686 m2, způsob využití - neplodná půda


- pozemek p.č. 1644/2 - orná půda, evidovaná výměra 2192 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2408/2- ostatní plocha, evidovaná výměra 288 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2429/2 - vodní plocha, evidovaná výměra 773 m2, způsob využití - zamokřená plocha
- pozemek p.č. 2436/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 870 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2436/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1360 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2460/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 14890 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2460/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5117 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP
Karlovy Vary, pro obec Žlutice a k.ú. Protivec u Žlutic, na LV č. 54

a dále

- pozemek p.č. 9/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3451 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 9/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 66 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 60/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 72322 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP
Cheb, pro obec Křižovatka a k.ú. Mostek u Křižovatky, na LV č. 69

a dále

- pozemek p.č. 385/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 501/2 - orná půda, evidovaná výměra 7165 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 670/1 - orná půda, evidovaná výměra 10419 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mladá
Boleslav, pro obec Brodce a k.ú. Brodce nad Jizerou, na LV č. 72

a dále

- pozemek p.č. 90/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2342 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 115/5 - orná půda, evidovaná výměra 8107 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP
Litoměřice, pro obec a k.ú. Horní Řepčice, na LV č. 72

a dále

- pozemek p.č. 697/3 - orná půda, evidovaná výměra 14498 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro
obec Jablonné v Podještědí a k.ú. Postřelná, na LV č. 81

a dále

- pozemek p.č. 378/1 - vodní plocha, evidovaná výměra 474 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 379/5 - orná půda, evidovaná výměra 2051 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 559/7 - orná půda, evidovaná výměra 1639 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 725/33 - orná půda, evidovaná výměra 7558 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1114/5 - orná půda, evidovaná výměra 8583 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1490/2 - orná půda, evidovaná výměra 11626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1498 - ostatní plocha, evidovaná výměra 79 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1504 - ostatní plocha, evidovaná výměra 183 m2, způsob využití - neplodná půda
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Žatec,
pro obec a k.ú. Deštnice, na LV č. 85

a dále

- pozemek p.č. 183 - orná půda, evidovaná výměra 23147 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198 - orná půda, evidovaná výměra 21790 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 202/1 - orná půda, evidovaná výměra 4364 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 207 - orná půda, evidovaná výměra 2743 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 226/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 602 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 226/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 123 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 228/9 - chmelnice, evidovaná výměra 2273 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 228/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9948 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 283 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13897 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 286/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 266 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 286/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 92 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 289 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7614 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 290/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 170 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 344/3 - orná půda, evidovaná výměra 9174 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 360/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 443 m2, způsob využití - dobývací prostor
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny,
pro obec Zbrašín a k.ú. Senkov, na LV č. 85

a dále

- pozemek p.č. 232/189 - chmelnice, evidovaná výměra 287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 232/371 - chmelnice, evidovaná výměra 91 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 232/560 - chmelnice, evidovaná výměra 1974 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny,
pro obec a k.ú. Pnětluky, na LV č. 95

a dále

- pozemek p.č. 1860 - orná půda, evidovaná výměra 2801 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-
IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1861 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1280 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany
- chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí
nad Labem, pro obec Habrovany a k.ú. Habrovany u Řehlovic, na LV č. 98

a dále

- pozemek p.č. 411/1 - orná půda, evidovaná výměra 19725 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 411/2 - orná půda, evidovaná výměra 2299 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 419/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 39415 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro
obec a k.ú. Janovice v Podještědí, na LV č. 98

a dále

- pozemek p.č. 1215 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 896 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec a k.ú. Libež, na LV č. 99

a dále

- pozemek p.č. 688/42 - orná půda, evidovaná výměra 10653 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 741/17 - ostatní plocha, evidovaná výměra 68 m2, způsob využití - silnice
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec Načeradec a k.ú. Řísnice, na LV č. 103

a dále

- pozemek p.č. 296/36 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2796 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Příbram, pro
obec a k.ú. Drhovy, na LV č. 108

a dále

- pozemek p.č. 239 - ostatní plocha, evidovaná výměra 874 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 240 - zahrada, evidovaná výměra 234 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 241/1- trvalý travní porost, evidovaná výměra 16563 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1332 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3253 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1334/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3928 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1335 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2158 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1340/1- trvalý travní porost, evidovaná výměra 4309 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1340/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2910 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1341/1- trvalý travní porost, evidovaná výměra 5227 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1341/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 16360 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1343 - lesní pozemek, evidovaná výměra 780 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 1345 - orná půda, evidovaná výměra 20810 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1346 - orná půda, evidovaná výměra 20036 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1348/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2910 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1349 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1777 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění


funkcí lesa
- pozemek p.č. 1350/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 560 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1371/6 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1920 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1371/8 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3075 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1376 - orná půda, evidovaná výměra 12904 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1377/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1854 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1377/7 - orná půda, evidovaná výměra 16465 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1387 - ostatní plocha, evidovaná výměra 836 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1399/6 - orná půda, evidovaná výměra 36675 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1399/10 - orná půda, evidovaná výměra 20180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2495 - ostatní plocha, evidovaná výměra 39 m2, způsob využití - jiná plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa,
pro obec Cvikov a k.ú. Lindava, na LV č. 109

a dále

- pozemek p.č. 727/1 - chmelnice, evidovaná výměra 1144 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 776/18 - orná půda, evidovaná výměra 831 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 776/24 - orná půda, evidovaná výměra 76 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 776/36 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1852 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/33 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 161 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/36 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 511 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/43 - orná půda, evidovaná výměra 1286 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/45 - orná půda, evidovaná výměra 1622 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/50 - chmelnice, evidovaná výměra 5003 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/56 - chmelnice, evidovaná výměra 4196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/60 - chmelnice, evidovaná výměra 575 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/67 - chmelnice, evidovaná výměra 1734 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/75 - chmelnice, evidovaná výměra 1094 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny,
pro obec a k.ú. Hřivice, na LV č. 117
a dále

- pozemek p.č. 70/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1240 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 70/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 305 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 75/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1232 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 80/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 701 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 97/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2605 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 98/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 307 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 99/2 - orná půda, evidovaná výměra 98 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 99/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 125 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 99/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 370 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 100/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 40 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 102/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 244 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11232 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 193 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 773 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 194 - ostatní plocha, evidovaná výměra 676 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 195/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 436 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 196 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 842 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2868 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 200/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 62 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 241/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 27991 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 246/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15428 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 246/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 225 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 248/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 450 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 249/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13361 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 249/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1595 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 249/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5193 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 249/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1625 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 249/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1782 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 249/12 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 249/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 356 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 80743 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/6 - orná půda, evidovaná výměra 961 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/10 - orná půda, evidovaná výměra 6147 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/12 - orná půda, evidovaná výměra 1782 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/14 - orná půda, evidovaná výměra 4932 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/17 - orná půda, evidovaná výměra 7099 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/19 - orná půda, evidovaná výměra 4962 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/20 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9250 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 251/9 - orná půda, evidovaná výměra 2863 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 251/11 - orná půda, evidovaná výměra 173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 251/13 - orná půda, evidovaná výměra 106700 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 252/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5630 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 252/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2957 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 252/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 38595 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 253/1 - orná půda, evidovaná výměra 114620 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 253/3 - orná půda, evidovaná výměra 2493 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 253/7 - orná půda, evidovaná výměra 3234 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 254/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3399 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 254/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 748 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 255/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1476 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 255/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 873 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 257/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6390 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 269/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 222 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 270/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 311 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa,
pro obec Česká Lípa a k.ú. Písečná u Dobranova, na LV č. 120

a dále

- pozemek p.č. 130/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1857 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 130/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4007 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 133/1 - orná půda, evidovaná výměra 89 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 234 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 804 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 237/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1227 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 237/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 84 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 280 - orná půda, evidovaná výměra 34262 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 284 - orná půda, evidovaná výměra 111 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 285 - orná půda, evidovaná výměra 237 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 286 - orná půda, evidovaná výměra 2363 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 287 - orná půda, evidovaná výměra 173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 290 - orná půda, evidovaná výměra 435 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 291 - orná půda, evidovaná výměra 1108 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 305 - orná půda, evidovaná výměra 12678 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 306 - orná půda, evidovaná výměra 151 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 343/13 - orná půda, evidovaná výměra 5830 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 343/15 - orná půda, evidovaná výměra 8126 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 343/19 - orná půda, evidovaná výměra 189 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 464/13 - orná půda, evidovaná výměra 3847 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 506/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1590 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 516 - orná půda, evidovaná výměra 396 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 517 - orná půda, evidovaná výměra 4136 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527 - orná půda, evidovaná výměra 4151 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec Divišov a k.ú. Dalovy, na LV č. 123

a dále


- pozemek p.č. 613/38 - orná půda, evidovaná výměra 6287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec a k.ú. Ctiboř, na LV č. 126

a dále

- pozemek p.č. 34/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 23 m2, způsob využití - zbořeniště, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 35/2 - zahrada, evidovaná výměra 329 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský
půdní fond
- pozemek p.č. 36 - zahrada, evidovaná výměra 369 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský
půdní fond
- pozemek p.č. 37/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1400 m2, způsob využití - zbořeniště, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 37/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 139 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné
území
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí
nad Labem, pro obec Velké Chvojno a k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, na LV č. 134

a dále

- pozemek p.č. 138 - orná půda, evidovaná výměra 25747 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 151/1 - orná půda, evidovaná výměra 8445 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 186 - ostatní plocha, evidovaná výměra 324 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 187 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1234 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 188 - ostatní plocha, evidovaná výměra 219 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 192 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1675 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 196 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 356 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 204 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 654 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 234 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2881 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 248 - orná půda, evidovaná výměra 6942 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/3 - orná půda, evidovaná výměra 3903 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 272/7- trvalý travní porost, evidovaná výměra 791 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 304/13 - orná půda, evidovaná výměra 6575 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 304/16 - orná půda, evidovaná výměra 8704 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 361 - orná půda, evidovaná výměra 9948 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 370/1 - orná půda, evidovaná výměra 6294 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 371 - orná půda, evidovaná výměra 155 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 513/1 - orná půda, evidovaná výměra 3369 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 513/5 - orná půda, evidovaná výměra 23702 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mladá
Boleslav, pro obec Chocnějovice a k.ú. Drahotice, na LV č. 144

a dále

- pozemek p.č. 225/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 24386 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Frýdlant, pro
obec a k.ú. Černousy, na LV č. 146

a dále

- pozemek p.č. 96/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 40808 m2, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního
zdroje 1.stupně, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 96/19 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 48308 m2, způsob ochrany - ochranné pásmo
vodního zdroje 1.stupně, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 96/24 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7894 m2, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního
zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP
Cheb, pro obec Odrava a k.ú. Mostov, na LV č. 155

a dále

- pozemek p.č. 882/4 - orná půda, evidovaná výměra 24145 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí
nad Labem, pro obec Stebno a k.ú. Suchá u Stebna, na LV č. 162

a dále


- pozemek p.č. 711 - orná půda, evidovaná výměra 64080 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 831/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 12 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 832/4 - orná půda, evidovaná výměra 2452 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 832/6 - orná půda, evidovaná výměra 1028 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 832/8 - orná půda, evidovaná výměra 392 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 832/9 - orná půda, evidovaná výměra 33 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 832/10 - orná půda, evidovaná výměra 287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 832/11 - orná půda, evidovaná výměra 2049 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 852 - orná půda, evidovaná výměra 882 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/1 - orná půda, evidovaná výměra 5380 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/3 - chmelnice, evidovaná výměra 6348 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/6 - chmelnice, evidovaná výměra 943 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/8 - chmelnice, evidovaná výměra 908 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/9 - chmelnice, evidovaná výměra 2623 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/10 - chmelnice, evidovaná výměra 178 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/11 - chmelnice, evidovaná výměra 281 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 860 - orná půda, evidovaná výměra 2375 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 898/1 - chmelnice, evidovaná výměra 6822 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 898/2 - orná půda, evidovaná výměra 2192 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 900/1 - orná půda, evidovaná výměra 175 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/3 - orná půda, evidovaná výměra 9613 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1185/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 103 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1185/17 - ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1185/18 - ostatní plocha, evidovaná výměra 295 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1210/7 - vodní plocha, evidovaná výměra 459 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 1210/21 - vodní plocha, evidovaná výměra 997 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Žatec,
pro obec Žatec a k.ú. Bezděkov u Žatce, na LV č. 168

a dále

- pozemek p.č. 1384/4 - orná půda, evidovaná výměra 12835 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1426/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 616 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP
Karlovy Vary, pro obec Útvina a k.ú. Svinov u Toužimi, na LV č. 170

a dále

- pozemek p.č. 773/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1012 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 863/12 - orná půda, evidovaná výměra 7789 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 863/19 - ostatní plocha, evidovaná výměra 220 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 863/34 - orná půda, evidovaná výměra 3459 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Žatec,
pro obec Podbořany a k.ú. Buškovice, na LV č. 175

a dále

- pozemek p.č. 1214/36 - vodní plocha, evidovaná výměra 599 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1214/39 - vodní plocha, evidovaná výměra 167 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1343 - ostatní plocha, evidovaná výměra 11661 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany
- chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1348 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3716 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany
- chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1349 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1918 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast -
II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1360 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13722 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast
- II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1365 - ostatní plocha, evidovaná výměra 274 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1378 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 29728 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast
- II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 1407 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2666 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast -
II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1412 - ostatní plocha, evidovaná výměra 5062 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany
- chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1417 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1025 m2, způsob využití - zeleň, způsob ochrany -
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1421 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2283 m2, způsob využití - zeleň, způsob ochrany -
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1444 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 17130 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast
- II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1666 - orná půda, evidovaná výměra 62904 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-
IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1857 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10513 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa,
pro obec Kravaře a k.ú. Kravaře v Čechách, na LV č. 175

a dále

- pozemek p.č. 414/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1254 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 438/12 - orná půda, evidovaná výměra 3112 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 550/23 - orná půda, evidovaná výměra 11553 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 550/24 - orná půda, evidovaná výměra 8815 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 550/25 - orná půda, evidovaná výměra 59 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 677 - orná půda, evidovaná výměra 4194 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 678/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6748 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 712/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 45 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 712/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 442 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 712/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 238 m2, způsob využití - neplodná půda
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec a k.ú. Stranný, na LV č. 182

a dále

- pozemek p.č. 149 - orná půda, evidovaná výměra 14505 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 150 - orná půda, evidovaná výměra 153 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 151 - orná půda, evidovaná výměra 209 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 209 - orná půda, evidovaná výměra 8239 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 210 - orná půda, evidovaná výměra 115 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 217 - orná půda, evidovaná výměra 432 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 218/1 - orná půda, evidovaná výměra 8467 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 218/3 - orná půda, evidovaná výměra 7187 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 218/4 - orná půda, evidovaná výměra 5070 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 218/6 - orná půda, evidovaná výměra 8498 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 218/8 - orná půda, evidovaná výměra 161 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 219 - orná půda, evidovaná výměra 7427 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 220 - orná půda, evidovaná výměra 317 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 227 - orná půda, evidovaná výměra 129 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 228 - orná půda, evidovaná výměra 144 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 230 - orná půda, evidovaná výměra 345 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 241/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 73 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 241/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 181 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 241/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 147 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 241/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 256 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3830 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 257 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1694 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 258/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 259 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 471 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 260 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2820 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527 - orná půda, evidovaná výměra 10459 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 528 - orná půda, evidovaná výměra 899 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 533 - orná půda, evidovaná výměra 4539 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 534 - orná půda, evidovaná výměra 899 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 535 - orná půda, evidovaná výměra 4780 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 536 - orná půda, evidovaná výměra 849 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 589/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4039 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 602 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2399 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 628 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5881 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 629 - ostatní plocha, evidovaná výměra 360 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 641 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2719 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 671 - ostatní plocha, evidovaná výměra 331 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 675/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 855 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 675/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 995 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 676 - lesní pozemek, evidovaná výměra 7494 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 694 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1533 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 701/2 - orná půda, evidovaná výměra 132 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 725 - orná půda, evidovaná výměra 378 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 726 - orná půda, evidovaná výměra 173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 727 - orná půda, evidovaná výměra 4392 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 728 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1475 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 834 - orná půda, evidovaná výměra 5978 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 835/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2407 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 835/2 - orná půda, evidovaná výměra 236 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 837 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3510 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 840 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 669 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 843 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1449 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 845 - orná půda, evidovaná výměra 108 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 846 - orná půda, evidovaná výměra 3169 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 855 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1410 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 856/16 - orná půda, evidovaná výměra 3171 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 856/17 - orná půda, evidovaná výměra 3800 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 856/34 - orná půda, evidovaná výměra 306 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 856/35 - orná půda, evidovaná výměra 7772 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 856/36 - orná půda, evidovaná výměra 141 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 859 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1169 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 860 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 187 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 861 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2795 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 862 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 86 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 863 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3640 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 864 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 453 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3719 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 964/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1174 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 964/18 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 964/19 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1920 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 964/38 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1069 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 964/39 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 638 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1023 - orná půda, evidovaná výměra 5711 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1024 - orná půda, evidovaná výměra 950 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1025 - orná půda, evidovaná výměra 5118 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1026 - orná půda, evidovaná výměra 770 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1098 - ostatní plocha, evidovaná výměra 629 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1099 - ostatní plocha, evidovaná výměra 144 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1100 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3607 m2, způsob využití - manipulační plocha


vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec Postupice a k.ú. Čelivo, na LV č. 183

a dále

- pozemek p.č. 36 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1521 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 110/12 - orná půda, evidovaná výměra 157 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 110/25 - chmelnice, evidovaná výměra 942 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 110/26 - orná půda, evidovaná výměra 3728 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 131/1 - orná půda, evidovaná výměra 6276 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 131/7 - orná půda, evidovaná výměra 11023 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 139 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 195 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198/3 - chmelnice, evidovaná výměra 612 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198/6 - chmelnice, evidovaná výměra 64 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198/10 - chmelnice, evidovaná výměra 6387 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198/31 - orná půda, evidovaná výměra 12588 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 224/2 - chmelnice, evidovaná výměra 8023 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/1 - orná půda, evidovaná výměra 3141 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/3 - chmelnice, evidovaná výměra 10418 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/4 - chmelnice, evidovaná výměra 13752 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 419/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3375 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 420 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 244 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 436/6 - orná půda, evidovaná výměra 22 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 436/10 - orná půda, evidovaná výměra 10715 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 436/17 - orná půda, evidovaná výměra 1168 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 444/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 65 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 444/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 40 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 444/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 446 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 69 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 449 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7875 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 561/2 - orná půda, evidovaná výměra 4719 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 562 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 237 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 564 - ostatní plocha, evidovaná výměra 147 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 565 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 432 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 566/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 126 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 620/1 - orná půda, evidovaná výměra 2050 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 620/11 - chmelnice, evidovaná výměra 8327 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 620/17 - chmelnice, evidovaná výměra 1143 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 828/6 - orná půda, evidovaná výměra 1330 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 838/13 - orná půda, evidovaná výměra 7366 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 838/16 - orná půda, evidovaná výměra 3298 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 857/2 - orná půda, evidovaná výměra 12480 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny,
pro obec Domoušice a k.ú. Solopysky u Loun, na LV č. 183

a dále

- pozemek p.č. 707 - orná půda, evidovaná výměra 22246 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 708 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1472/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 12 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro
obec Bílá a k.ú. Petrašovice, na LV č. 189

a dále

- pozemek p.č. 610/2 - orná půda, evidovaná výměra 402 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Slaný, pro
obec Černuc a k.ú. Nabdín, na LV č. 193

a dále

- pozemek p.č. 436/10 - orná půda, evidovaná výměra 2281 m2, způsob ochrany - vnitř. lázeň. území, ložis. slatin a
rašeliny, ochr.pásmo 1.st., zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 436/15 - orná půda, evidovaná výměra 916 m2, způsob ochrany - vnitř. lázeň. území, ložis. slatin a


rašeliny, ochr.pásmo 1.st., zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 461/3 - orná půda, evidovaná výměra 1805 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 513 - orná půda, evidovaná výměra 13282 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny,
pro obec a k.ú. Břvany, na LV č. 197

a dále

- pozemek p.č. 518/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 497 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 541/4 - orná půda, evidovaná výměra 7150 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny,
pro obec a k.ú. Chraberce, na LV č. 200

a dále

- pozemek p.č. 64 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 827 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 115/2 - orná půda, evidovaná výměra 15482 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 170 - orná půda, evidovaná výměra 162 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 171 - orná půda, evidovaná výměra 8249 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/5 - orná půda, evidovaná výměra 50 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/6 - orná půda, evidovaná výměra 2470 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/11 - orná půda, evidovaná výměra 569 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/17 - orná půda, evidovaná výměra 340 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/28 - orná půda, evidovaná výměra 2675 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/30 - orná půda, evidovaná výměra 283 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/31 - orná půda, evidovaná výměra 870 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/40 - orná půda, evidovaná výměra 14375 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 197 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4696 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198 - ostatní plocha, evidovaná výměra 575 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 199/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 780 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 215/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1729 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 215/10 - orná půda, evidovaná výměra 994 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 226 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1241 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 227 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 306 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 242/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1304 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 243/1 - orná půda, evidovaná výměra 178 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 331/1 - orná půda, evidovaná výměra 7679 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP
Litoměřice, pro obec Třebenice a k.ú. Kololeč, na LV č. 212

a dále

- pozemek p.č. 56/4 - orná půda, evidovaná výměra 4289 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Příbram, pro
obec Ouběnice a k.ú. Ouběnice u Dobříše, na LV č. 230

a dále

- pozemek p.č. 204 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 854 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 205 - orná půda, evidovaná výměra 6397 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 209/11 - orná půda, evidovaná výměra 11332 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 209/13 - orná půda, evidovaná výměra 11898 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 210/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4683 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 214/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 13 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 228/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 251/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9724 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 563 - ostatní plocha, evidovaná výměra 778 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro
obec Bílá a k.ú. Vlčetín u Bílé, na LV č. 230

a dále

- pozemek p.č. 726/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 45 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 775 - lesní pozemek, evidovaná výměra 704 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí


lesa
- pozemek p.č. 777 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3448 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 782 - orná půda, evidovaná výměra 21825 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 783 - orná půda, evidovaná výměra 13109 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 988/7 - lesní pozemek, evidovaná výměra 4821 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 993 - orná půda, evidovaná výměra 40522 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1000/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3981 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1005/3 - orná půda, evidovaná výměra 3821 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1210 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 252 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1211 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1309 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1212/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7122 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1220/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 72 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1221/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11703 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1222 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1500 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1223/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 216 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1224/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1680 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1225/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1036 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1844 - ostatní plocha, evidovaná výměra 39 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Frýdlant, pro
obec Višňová a k.ú. Andělka, na LV č. 241

a dále

- pozemek p.č. 188/11 - orná půda, evidovaná výměra 1277 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 188/18 - orná půda, evidovaná výměra 9402 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 465/2 - orná půda, evidovaná výměra 3417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 492/1 - orná půda, evidovaná výměra 2572 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 612/5 - orná půda, evidovaná výměra 1890 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec Teplýšovice a k.ú. Čeňovice, na LV č. 243

a dále

- pozemek p.č. 1186/24 - orná půda, evidovaná výměra 21334 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP
Karlovy Vary, pro obec Pšov a k.ú. Močidlec, na LV č. 251

a dále

- pozemek p.č. St. 9 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 474 m2, způsob využití - zbořeniště
- pozemek p.č. 66/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 480 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 82/2 - zahrada, evidovaná výměra 1475 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 84 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3392 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 88/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 227 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 151 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3507 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 154/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13415 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 156/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 696 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 157 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1037 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 158/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3877 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 169 - orná půda, evidovaná výměra 7662 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1284 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 449 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 201 - ostatní plocha, evidovaná výměra 403 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 202/1 - ovocný sad, evidovaná výměra 5310 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 202/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 5894 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 390/2- trvalý travní porost, evidovaná výměra 3773 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 534/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 86 m2, způsob využití - manipulační plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP
Chomutov, pro obec Klášterec nad Ohří a k.ú. Hradiště u Vernéřova, na LV č. 255

a dále


- pozemek p.č. 41/2 - zahrada, evidovaná výměra 36 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský
půdní fond
- pozemek p.č. 42/2 - zahrada, evidovaná výměra 84 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský
půdní fond
- pozemek p.č. 145 - orná půda, evidovaná výměra 3851 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 181/1 - orná půda, evidovaná výměra 47379 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 189/7 - orná půda, evidovaná výměra 24061 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 294/11 - orná půda, evidovaná výměra 75041 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 404/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3285 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP
Litoměřice, pro obec Velemín a k.ú. Březno, na LV č. 257

a dále

- pozemek p.č. 743 - orná půda, evidovaná výměra 6420 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 744/2 - orná půda, evidovaná výměra 3237 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 744/3 - orná půda, evidovaná výměra 7697 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 745/3 - orná půda, evidovaná výměra 2327 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 747 - orná půda, evidovaná výměra 4028 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 748 - orná půda, evidovaná výměra 2086 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 749/4 - orná půda, evidovaná výměra 3156 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 752 - orná půda, evidovaná výměra 360 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 753 - orná půda, evidovaná výměra 15538 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 839 - orná půda, evidovaná výměra 1547 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 846/20 - orná půda, evidovaná výměra 1144 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 846/21 - orná půda, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 882 - orná půda, evidovaná výměra 13523 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 884 - orná půda, evidovaná výměra 1097 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 886 - orná půda, evidovaná výměra 6924 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 887 - orná půda, evidovaná výměra 414 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 888 - orná půda, evidovaná výměra 6204 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 889 - orná půda, evidovaná výměra 342 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 890 - orná půda, evidovaná výměra 3561 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1128/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 412 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1128/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 568 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Příbram, pro
obec Hvožďany a k.ú. Leletice, na LV č. 257

a dále

- pozemek p.č. 253/18 - orná půda, evidovaná výměra 8731 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 253/30 - ostatní plocha, evidovaná výměra 115 m2, způsob využití - neplodná půda
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP
Litoměřice, pro obec a k.ú. Děčany, na LV č. 258

a dále

- pozemek p.č. 315/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1339 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 316 - ostatní plocha, evidovaná výměra 953 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 317 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4923 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 318 - orná půda, evidovaná výměra 10903 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1340/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 133 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1340/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 379 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro
obec Všelibice a k.ú. Březová u Všelibic, na LV č. 271

a dále


- pozemek p.č. 1140 - orná půda, evidovaná výměra 6647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1152 - orná půda, evidovaná výměra 932 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1154/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1029 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1157 - orná půda, evidovaná výměra 248 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec a k.ú. Teplýšovice, na LV č. 275

a dále

- pozemek p.č. 231/25 - orná půda, evidovaná výměra 13782 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 231/26 - orná půda, evidovaná výměra 13649 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Žatec,
pro obec a k.ú. Libočany, na LV č. 287

a dále

- pozemek p.č. 1396/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1355 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1396/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 337 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany
- rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1426/4 - orná půda, evidovaná výměra 36143 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Děčín,
pro obec Jílové a k.ú. Modrá u Děčína, na LV č. 309

a dále

- pozemek p.č. 147 - ostatní plocha, evidovaná výměra 288 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 152/6 - orná půda, evidovaná výměra 4950 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 152/7 - orná půda, evidovaná výměra 8251 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Příbram, pro
obec a k.ú. Daleké Dušníky, na LV č. 313

a dále

- pozemek p.č. 305 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5564 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast -
II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP
Cheb, pro obec Lázně Kynžvart a k.ú. Lazy, na LV č. 317

a dále

- pozemek p.č. 527 - ostatní plocha, evidovaná výměra 101 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 528 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5002 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 530 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1234 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 531 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 16282 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 535 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa,
pro obec Blíževedly a k.ú. Litice, na LV č. 347

a dále

- pozemek p.č. 895/65 - orná půda, evidovaná výměra 16795 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mělník, pro
obec Vojkovice a k.ú. Křivousy, na LV č. 353

a dále

- pozemek p.č. 1306 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 20132 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1308 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 12361 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1626 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1632 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1640 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9157 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1643 - lesní pozemek, evidovaná výměra 221 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 1677 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6575 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 1680 - orná půda, evidovaná výměra 50870 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1714 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1649 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1762 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5646 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1798 - lesní pozemek, evidovaná výměra 10023 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro
obec Sychrov a k.ú. Radostín u Sychrova, na LV č. 397

a dále

- pozemek p.č. 85/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 88 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 85/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 85/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 90/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 16 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 91/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 428 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 92/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 31 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 116/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 12 m2, způsob využití - sportoviště a rekreační plocha,
způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 128/2 - zahrada, evidovaná výměra 49 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský
půdní fond
- pozemek p.č. 221 - ostatní plocha, evidovaná výměra 134 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 222 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8815 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 232/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1647 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 238/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3269 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 260/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3205 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 262/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2114 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 264/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15015 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné
území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 266/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 42 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 282/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 84 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 282/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 49 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 294/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9239 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 294/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 14 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 295/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 16 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 295/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 382 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 295/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 298/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 37 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa, rozsáhlé chráněné území


- pozemek p.č. 321/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 578 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 321/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 175 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 321/4 - lesní pozemek, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 322/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4910 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 324/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3632 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 324/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 122 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 326/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3899 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 326/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 31 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 326/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí
nad Labem, pro obec Ústí nad Labem a k.ú. Olešnice u Svádova, na LV č. 399

a dále

- pozemek p.č. 451/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 216 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 451/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 86 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 451/13 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1523 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 451/23 - orná půda, evidovaná výměra 31 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 700/6 - orná půda, evidovaná výměra 2568 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 813/41 - orná půda, evidovaná výměra 832 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 813/70 - orná půda, evidovaná výměra 2704 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 813/125 - chmelnice, evidovaná výměra 3095 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 813/127 - chmelnice, evidovaná výměra 102 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 813/132 - chmelnice, evidovaná výměra 2735 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 813/133 - chmelnice, evidovaná výměra 107 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 904/11 - chmelnice, evidovaná výměra 270 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 904/12 - chmelnice, evidovaná výměra 1482 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 904/19 - chmelnice, evidovaná výměra 53 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 968/1 - orná půda, evidovaná výměra 231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1000/8 - orná půda, evidovaná výměra 5164 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1000/58 - orná půda, evidovaná výměra 3592 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1000/60 - orná půda, evidovaná výměra 2742 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1000/63 - orná půda, evidovaná výměra 1 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1000/70 - chmelnice, evidovaná výměra 1401 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1020/37 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1351 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1055 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 356 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1066/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3028 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1066/20 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1321 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1066/22 - ostatní plocha, evidovaná výměra 734 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1066/25 - ostatní plocha, evidovaná výměra 4741 m2, způsob využití - manipulační plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny,
pro obec Pnětluky a k.ú. Konětopy u Pnětluk, na LV č. 409

a dále

- pozemek p.č. 1304/11 - orná půda, evidovaná výměra 295 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1304/18 - orná půda, evidovaná výměra 10816 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1304/19 - orná půda, evidovaná výměra 2558 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1336/16 - orná půda, evidovaná výměra 88136 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1336/17 - orná půda, evidovaná výměra 27276 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1395/1 - orná půda, evidovaná výměra 4015 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2518 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 1404/1 - orná půda, evidovaná výměra 24132 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1408/8 - orná půda, evidovaná výměra 17843 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1408/9 - orná půda, evidovaná výměra 4424 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Frýdlant, pro
obec Krásný Les a k.ú. Krásný Les u Frýdlantu , na LV č. 409

a dále

- pozemek p.č. 1581 - ostatní plocha, evidovaná výměra 39254 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany
- chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí
nad Labem, pro obec a k.ú. Řehlovice, na LV č. 415

a dále

- pozemek p.č. 1043/2 - orná půda, evidovaná výměra 2122 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1062 - orná půda, evidovaná výměra 1431 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec Vlašim a k.ú. Domašín, na LV č. 432

a dále

- pozemek p.č.186/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 230 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 232/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5315 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP
Litoměřice, pro obec Liběšice a k.ú. Trnobrany, na LV č. 437

a dále

- pozemek p.č. 206 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2336 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 207/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 54 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 207/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8470 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 212/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6030 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 212/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 99 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 231/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 312 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 232 - ostatní plocha, evidovaná výměra 414 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 233/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 12289 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné
území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 234/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 315 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 236/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1167 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 237/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 53 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 237/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 51 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 242/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 97 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 242/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 27 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 242/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 243/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2838 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 244 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3796 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 245 - ostatní plocha, evidovaná výměra 379 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 247/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 256 - ostatní plocha, evidovaná výměra 334 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 259/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 8 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 261/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1087 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 262/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 308 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústi
nad Labem, pro obec Velké Březno a k.ú. Vítov u Velkého Března, na LV č. 442

a dále

- pozemek p.č. 709 - orná půda, evidovaná výměra 9776 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 726 - orná půda, evidovaná výměra 4885 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4039 - orná půda, evidovaná výměra 12851 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4106 - orná půda, evidovaná výměra 5767 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4370 - orná půda, evidovaná výměra 8109 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4384 - orná půda, evidovaná výměra 20242 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec a k.ú. Kamberk, na LV č. 451

a dále

- pozemek p.č. 389/2 - orná půda, evidovaná výměra 8632 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Slaný, pro
obec Velvary a k.ú. Velká Bučina, na LV č. 462

a dále

- pozemek p.č. 489/21 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8691 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6286 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Semily, pro
obec Háje nad Jizerou a k.ú. Rybnice , na LV č. 463

a dále

- pozemek p.č. 355 - orná půda, evidovaná výměra 1611 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 955/1 - orná půda, evidovaná výměra 8211 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1243 - orná půda, evidovaná výměra 2971 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1366 - orná půda, evidovaná výměra 2183 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1493 - orná půda, evidovaná výměra 2992 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec Radošovice a k.ú. Radošovice u Vlašimi, na LV č. 498

a dále

- pozemek p.č. 167/21 - orná půda, evidovaná výměra 68 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 167/34 - orná půda, evidovaná výměra 633 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199 - orná půda, evidovaná výměra 712 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 209 - orná půda, evidovaná výměra 1700 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 245/17 - zahrada, evidovaná výměra 1302 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 258/6 - ovocný sad, evidovaná výměra 1242 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 351/1 - orná půda, evidovaná výměra 3132 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 454/2 - orná půda, evidovaná výměra 7769 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 455 - orná půda, evidovaná výměra 7765 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 497/1 - orná půda, evidovaná výměra 7082 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 522/1 - ovocný sad, evidovaná výměra 1568 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 522/2 - ovocný sad, evidovaná výměra 2597 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 537 - ovocný sad, evidovaná výměra 2460 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 554/5 - ovocný sad, evidovaná výměra 10157 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 570/8 - orná půda, evidovaná výměra 3086 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 583 - ovocný sad, evidovaná výměra 4240 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 606/4 - ovocný sad, evidovaná výměra 19 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 606/14 - ovocný sad, evidovaná výměra 3321 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 606/15 - ovocný sad, evidovaná výměra 1284 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 606/16 - ovocný sad, evidovaná výměra 3 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 618/6 - ovocný sad, evidovaná výměra 2686 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 618/13 - ovocný sad, evidovaná výměra 116 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 618/15 - ovocný sad, evidovaná výměra 3 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 618/16 - ovocný sad, evidovaná výměra 3306 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 623/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 50 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 623/9 - ovocný sad, evidovaná výměra 2298 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 649 - orná půda, evidovaná výměra 2744 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 701 - orná půda, evidovaná výměra 7848 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 705 - orná půda, evidovaná výměra 1957 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 709 - orná půda, evidovaná výměra 12275 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 718 - orná půda, evidovaná výměra 4571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 795/2 - orná půda, evidovaná výměra 3424 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 817 - orná půda, evidovaná výměra 849 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 818/1 - orná půda, evidovaná výměra 3151 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 833 - orná půda, evidovaná výměra 9110 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP
Litoměřice, pro obec Vrbice a k.ú. Vetlá, na LV č. 514

a dále

- pozemek p.č. 617/6 - orná půda, evidovaná výměra 32900 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 617/7 - orná půda, evidovaná výměra 30104 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 617/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1592 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 637 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 126 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 306 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 642/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 534 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 651/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 522 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 959 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7049 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 962/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2290 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany
- rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 962/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 454 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 962/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 467 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 963/1 - ovocný sad, evidovaná výměra 8296 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1118/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3485 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné
území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1119 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4014 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1120 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 665 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1121/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6312 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné
území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP
Litoměřice, pro obec a k.ú. Velemín, na LV č. 532

a dále


- pozemek p.č. 2256 - orná půda, evidovaná výměra 20152 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro
obec a k.ú. Český Dub , na LV č. 540

a dále

- pozemek p.č. 1158 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6943 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1159/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 591 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1160/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 735 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1316/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa,
pro obec Dubnice a k.ú. Dubnice pod Ralskem , na LV č. 543

a dále

- pozemek p.č. 100 - ostatní plocha, evidovaná výměra 81 m2, způsob využití - zeleň
- pozemek p.č. 150/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1360 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 431 - ostatní plocha, evidovaná výměra 101 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 466/17 - orná půda, evidovaná výměra 4823 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 506/1 - orná půda, evidovaná výměra 2188 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 603/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 262 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 677/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 677/22 - orná půda, evidovaná výměra 41 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 730/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 555 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 732/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 555 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 745/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 252 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 762 - ostatní plocha, evidovaná výměra 230 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 764 - ostatní plocha, evidovaná výměra 68 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 773/3 - orná půda, evidovaná výměra 4827 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 773/6 - orná půda, evidovaná výměra 7858 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 773/10 - orná půda, evidovaná výměra 4111 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 773/26 - ostatní plocha, evidovaná výměra 48 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 773/28 - ostatní plocha, evidovaná výměra 17 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 773/29 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1438 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 773/41 - orná půda, evidovaná výměra 2245 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 773/44 - orná půda, evidovaná výměra 5209 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 843/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 209 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 966/24 - orná půda, evidovaná výměra 793 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 966/26 - orná půda, evidovaná výměra 968 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1022/7 - lesní pozemek, evidovaná výměra 51 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 1215/8 - vodní plocha, evidovaná výměra 113 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 1226/6 - orná půda, evidovaná výměra 56 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1226/7 - orná půda, evidovaná výměra 15 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1253/1 - orná půda, evidovaná výměra 760 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1261/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 286 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1296/14 - vodní plocha, evidovaná výměra 136 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 1323/12 - chmelnice, evidovaná výměra 13 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1331/34 - orná půda, evidovaná výměra 3968 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1331/38 - orná půda, evidovaná výměra 2259 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/6 - chmelnice, evidovaná výměra 199 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/38 - chmelnice, evidovaná výměra 1747 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/50 - chmelnice, evidovaná výměra 2394 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/56 - chmelnice, evidovaná výměra 1672 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/68 - orná půda, evidovaná výměra 2370 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/70 - orná půda, evidovaná výměra 4600 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/84 - orná půda, evidovaná výměra 371 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1593/6 - orná půda, evidovaná výměra 8460 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1593/30 - orná půda, evidovaná výměra 1498 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 1639/4 - orná půda, evidovaná výměra 1688 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/18 - orná půda, evidovaná výměra 1502 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/20 - orná půda, evidovaná výměra 147 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/22 - orná půda, evidovaná výměra 47 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/29 - orná půda, evidovaná výměra 91 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/38 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3781 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/47 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4586 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1671 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1673 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1674 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3568 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1675 - ostatní plocha, evidovaná výměra 816 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1862/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 55 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1881/50 - vodní plocha, evidovaná výměra 8 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 1881/66 - vodní plocha, evidovaná výměra 81 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny,
pro obec a k.ú. Domoušice, na LV č. 555

a dále

- pozemek p.č. 319/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 777 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 320 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1539 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 321 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 21573 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí
nad Labem, pro obec a k.ú. Tisá, na LV č. 567

a dále

- pozemek p.č. 145/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 183 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 164/18 - chmelnice, evidovaná výměra 3532 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 164/30 - orná půda, evidovaná výměra 2224 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 164/58 - chmelnice, evidovaná výměra 1364 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/15 - orná půda, evidovaná výměra 12153 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/18 - orná půda, evidovaná výměra 22634 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/30 - orná půda, evidovaná výměra 18415 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/36 - orná půda, evidovaná výměra 329 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 243 - ostatní plocha, evidovaná výměra 439 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 245 - ostatní plocha, evidovaná výměra 852 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 246/1 - orná půda, evidovaná výměra 9767 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 246/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 412 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 263 - ostatní plocha, evidovaná výměra 971 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 277 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1392 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 309/4 - orná půda, evidovaná výměra 19429 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 309/9 - orná půda, evidovaná výměra 194 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 358 - lesní pozemek, evidovaná výměra 162 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 366/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 5129 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 378 - orná půda, evidovaná výměra 198 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380 - lesní pozemek, evidovaná výměra 157 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
- pozemek p.č. 390/4 - orná půda, evidovaná výměra 18441 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 411/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 440 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 474/6 - orná půda, evidovaná výměra 980 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 474/9 - orná půda, evidovaná výměra 952 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 685/1 - orná půda, evidovaná výměra 216 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 688/6 - orná půda, evidovaná výměra 3119 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 692/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 216 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 705/3 - orná půda, evidovaná výměra 3382 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny,
pro obec Ročov a k.ú. Břínkov, na LV č. 575

a dále

- pozemek p.č. 709/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 727/35 - orná půda, evidovaná výměra 1558 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 727/96 - orná půda, evidovaná výměra 16 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 765/12 - orná půda, evidovaná výměra 586 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 765/31 - orná půda, evidovaná výměra 251 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 798/40 - orná půda, evidovaná výměra 1527 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 798/45 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1549 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 798/53 - orná půda, evidovaná výměra 6017 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 921/91 - orná půda, evidovaná výměra 1583 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 921/93 - orná půda, evidovaná výměra 1367 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 995/16 - ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1001/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 54 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1014/160 - vodní plocha, evidovaná výměra 22 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny,
pro obec a k.ú. Koštice, na LV č. 576

a dále

- pozemek p.č. 515/19 - orná půda, evidovaná výměra 1051 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 515/22 - orná půda, evidovaná výměra 4 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/3 - orná půda, evidovaná výměra 13868 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/23 - orná půda, evidovaná výměra 39 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 548/6 - orná půda, evidovaná výměra 910 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 548/24 - orná půda, evidovaná výměra 996 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 558/14 - orná půda, evidovaná výměra 984 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 559/2 - orná půda, evidovaná výměra 1159 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1285/7 - vodní plocha, evidovaná výměra 102 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 1285/18 - vodní plocha, evidovaná výměra 415 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 1286/14 - vodní plocha, evidovaná výměra 23 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 1286/18 - vodní plocha, evidovaná výměra 162 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kolín, pro
obec a k.ú. Cerhenice, na LV č. 585

a dále

- pozemek p.č. 1298/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 822 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1316/23 - orná půda, evidovaná výměra 1043 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1348/110 - orná půda, evidovaná výměra 2106 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1348/132 - orná půda, evidovaná výměra 6054 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1410/30 - orná půda, evidovaná výměra 2378 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1417/25 - orná půda, evidovaná výměra 44 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec a k.ú. Jankov, na LV č. 598

a dále

- pozemek p.č. 271/6 - orná půda, evidovaná výměra 5755 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 378/3 - orná půda, evidovaná výměra 211 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 671/23 - orná půda, evidovaná výměra 5909 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/18 - orná půda, evidovaná výměra 5997 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny,
pro obec Líšťany a k.ú. Líšťany u Cítolib, na LV č. 603

a dále


- pozemek p.č. 345 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2730 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 509 - orná půda, evidovaná výměra 8305 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 514 - orná půda, evidovaná výměra 14428 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 552 - orná půda, evidovaná výměra 5535 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/12 - vodní plocha, evidovaná výměra 84 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 666/16 - vodní plocha, evidovaná výměra 56 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 666/25 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 210 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/29 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 345 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/39 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 332 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/44 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 153 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 942/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3706 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1011/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 357 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1011/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 20 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/3 - orná půda, evidovaná výměra 14763 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec a k.ú. Chotýšany, na LV č. 656

a dále

- pozemek p.č. 31/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 237 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 339 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 185 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 376/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 388 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 376/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 332 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 376/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 183 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 396/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 396/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 411/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1320 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 412/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 808 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 429/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 45 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 430/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 431/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11360 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné
území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 432/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 526 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 435/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 41 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 435/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 19 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 436/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2028 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 441/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3503 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 441/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2507 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 443/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3986 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 444/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2448 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 445/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 515 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 446 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 289 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 455/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 773 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 456 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 716 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 457 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 118 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 458/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 518 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 431 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 491/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1224 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 492/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3785 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 507/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1619 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 508 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4448 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 520/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 197 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
pozemek určený k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo přírodní památka, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 521 - ostatní plocha, evidovaná výměra 787 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 522 - lesní pozemek, evidovaná výměra 343 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 523/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 818 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí
nad Labem, pro obec Povrly a k.ú. Neštědice, na LV č. 693

a dále

- pozemek p.č. 496 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2505 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-
IV.zóna, pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 506/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 690 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 506/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 386 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 506/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 156 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 602 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 406 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast -
II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 381/2 - evidovaná výměra 5035 m2
- pozemek p.č. 399 - evidovaná výměra 2773 m2
- pozemek p.č. 446 - evidovaná výměra 1266 m2
- pozemek p.č. 464 - evidovaná výměra 111 m2
- pozemek p.č. 465- evidovaná výměra 1953 m2
- pozemek p.č. 466 - evidovaná výměra 277 m2
- pozemek p.č. 493- evidovaná výměra 360 m2
- pozemek p.č. 494- evidovaná výměra 1176 m2
- pozemek p.č. 506 - evidovaná výměra 6598 m2
- pozemek p.č. 601- evidovaná výměra 2831 m2
- pozemek p.č. 735- evidovaná výměra 2194 m2
- pozemek p.č. 741 - evidovaná výměra 115 m2
- pozemek p.č. 742- evidovaná výměra 3575 m2


vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec a k.ú. Louňovice pod Blaníkem , na LV č. 694

a dále

- pozemek p.č. 693 - orná půda, evidovaná výměra 10921 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-
IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 732 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9413 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast -
II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 736 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5044 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast -
II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738 - orná půda, evidovaná výměra 43324 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-
IV.zóna, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mělník, pro
obec Želízy a k.ú. Sitné, na LV č. 733

a dále

- pozemek p.č. 407/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 122 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 408/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6546 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 414/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 397 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 414/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 839 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 414/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8070 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 414/12 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 863 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 423/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 295 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 428/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 493 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 428/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2849 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany
- menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 429 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3320 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 433/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9004 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 433/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 779 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 446/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1013 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany
- menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 446/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 249 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 455/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1567 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -
menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 530/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 665 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 530/4 - lesní pozemek, evidovaná výměra 356 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 539/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 954 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 539/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 680 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 539/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 599 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany -
menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 555/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 28341 m2, způsob ochrany - menší chráněné území,
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 555/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 223 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob
ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 558/8 - orná půda, evidovaná výměra 18766 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé


chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mělník, pro
obec Vysoká a k.ú. Chodeč u Mělníka , na LV č. 737

a dále

- pozemek p.č. 1716 - orná půda, evidovaná výměra 7030 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1719 - lesní pozemek, evidovaná výměra 812 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí
lesa
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec a k.ú. Postupice , na LV č. 765

a dále

- pozemek p.č. 1340 - orná půda, evidovaná výměra 10889 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-
IV.zóna, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mělník, pro
obec a k.ú. Tupadly , na LV č. 766

a dále

- pozemek p.č. 910/50 - orná půda, evidovaná výměra 14121 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 910/85 - orná půda, evidovaná výměra 17919 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1170/27 - orná půda, evidovaná výměra 20094 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1280/148 - orná půda, evidovaná výměra 5710 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny,
pro obec Peruc a k.ú. Stradonice u Pátku, na LV č. 770

a dále

- pozemek p.č. 178/3 - orná půda, evidovaná výměra 2043 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 178/4 - orná půda, evidovaná výměra 1726 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 187- orná půda, evidovaná výměra 1770 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 188 - orná půda, evidovaná výměra 2495 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 189 - orná půda, evidovaná výměra 2064 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 196 - orná půda, evidovaná výměra 7507 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 206/1 - orná půda, evidovaná výměra 5247 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kolín, pro
obec Žiželice a k.ú. Kundratice u Žiželic nad Cidlinou, na LV č. 801

a dále

- pozemek p.č. 4243/19 - orná půda, evidovaná výměra 3007 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4243/20 - orná půda, evidovaná výměra 147 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4243/24 - orná půda, evidovaná výměra 827 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4243/26 - orná půda, evidovaná výměra 7839 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4245/14 - ostatní plocha, evidovaná výměra 14 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny,
pro obec a k.ú. Lenešice, na LV č. 830

a dále

- pozemek p.č. 297 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2263 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13787 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 673/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 209 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 821/81 - ostatní plocha, evidovaná výměra 782 m2, způsob využití - silnice
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Most,
pro obec Obrnice a k.ú. České Zlatníky, na LV č. 857

a dále

- pozemek p.č. 76/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 268 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 76/30 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 34 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 76/32 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 580 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 76/33 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5691 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 245 - orná půda, evidovaná výměra 2482 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 257 - orná půda, evidovaná výměra 2640 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 584/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 48 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 584/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2073 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 660 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 58 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 662/2 - orná půda, evidovaná výměra 5291 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 662/4 - orná půda, evidovaná výměra 241 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 799 - orná půda, evidovaná výměra 7470 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 802 - orná půda, evidovaná výměra 8344 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 852/41 - orná půda, evidovaná výměra 18983 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853 - orná půda, evidovaná výměra 381 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 860 - orná půda, evidovaná výměra 1859 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 875 - orná půda, evidovaná výměra 3136 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 876 - orná půda, evidovaná výměra 76 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 877 - orná půda, evidovaná výměra 5273 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 884 - orná půda, evidovaná výměra 6701 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 948/14 - lesní pozemek, evidovaná výměra 141 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 948/15 - lesní pozemek, evidovaná výměra 30 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 969/8 - orná půda, evidovaná výměra 13353 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 969/10 - orná půda, evidovaná výměra 3272 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 969/15 - orná půda, evidovaná výměra 19260 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 970/2 - orná půda, evidovaná výměra 5035 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1008 - orná půda, evidovaná výměra 3751 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/25 - vodní plocha, evidovaná výměra 92 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 1639/27 - vodní plocha, evidovaná výměra 392 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 1639/29 - vodní plocha, evidovaná výměra 521 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 1639/34 - vodní plocha, evidovaná výměra 227 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
- pozemek p.č. 1639/38 - vodní plocha, evidovaná výměra 116 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kolín, pro
obec a k.ú. Oleška, na LV č. 890

a dále

- pozemek p.č. 1083/2 - orná půda, evidovaná výměra 606 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1086/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10433 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné
území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1089/4 - orná půda, evidovaná výměra 81329 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1095/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2840 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob
ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1096/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15116 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné
území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1096/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 535 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany
- rozsáhlé chráněné území
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí
nad Labem, pro obec a k.ú. Libouchec, na LV č. 1028

a dále

- pozemek p.č. 101/3 - orná půda, evidovaná výměra 7838 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 208/4 - orná půda, evidovaná výměra 2309 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 208/13 - orná půda, evidovaná výměra 5071 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 208/26 - orná půda, evidovaná výměra 8571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 208/31 - orná půda, evidovaná výměra 5027 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond


- pozemek p.č. 208/38 - orná půda, evidovaná výměra 8737 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 268/18 - orná půda, evidovaná výměra 4485 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/18 - orná půda, evidovaná výměra 1572 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/20 - orná půda, evidovaná výměra 6959 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/22 - orná půda, evidovaná výměra 8387 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/28 - orná půda, evidovaná výměra 1971 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1500 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 622 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
- pozemek p.č. 384/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 629 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 375 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 408/7 - orná půda, evidovaná výměra 7042 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mladá
Boleslav, pro obec Mukařov a k.ú. Mukařov u Jiviny, na LV č. 1031

a dále

- pozemek p.č. 1047/7 - orná půda, evidovaná výměra 3825 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1047/8 - orná půda, evidovaná výměra 426 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1047/10 - orná půda, evidovaná výměra 59 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1053/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 311 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1056 - orná půda, evidovaná výměra 4216 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1059 - orná půda, evidovaná výměra 18058 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1067 - orná půda, evidovaná výměra 48307 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1068/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 567 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1084/1 - orná půda, evidovaná výměra 8282 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1084/2 - orná půda, evidovaná výměra 2648 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1084/4 - orná půda, evidovaná výměra 10706 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1088 - orná půda, evidovaná výměra 1895 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec Heřmaničky a k.ú. Arnoštovice, na LV č. 1036

a dále

- pozemek p.č. 1257 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 176 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1258 - zahrada, evidovaná výměra 647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1259 - zahrada, evidovaná výměra 205 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1260 - ovocný sad, evidovaná výměra 23551 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1261 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2323 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění
funkcí lesa
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kutná Hora,
pro obec a k.ú. Horušice, na LV č. 1038

a dále

- pozemek p.č. 170 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 439/16 - orná půda, evidovaná výměra 10170 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kolín, pro
obec Žiželice a k.ú. Hradišťko II, na LV č. 1206

a dále

- pozemek p.č. 1235/25 - orná půda, evidovaná výměra 180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1380/17 - orná půda, evidovaná výměra 2176 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1380/62 - orná půda, evidovaná výměra 17012 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec Bystřice a k.ú. Jírovice, na LV č. 1955

a dále

- pozemek p.č. 1831/84 - orná půda, evidovaná výměra 14559 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1877/35 - orná půda, evidovaná výměra 9560 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1890/11 - orná půda, evidovaná výměra 1533 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1890/34 - orná půda, evidovaná výměra 1303 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kolín, pro
obec a k.ú. Týnec nad Labem, na LV č. 1979

a dále


- pozemek p.č. 1347/1 - orná půda, evidovaná výměra 663 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1347/2 - orná půda, evidovaná výměra 44 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 378, díl 1 - evidovaná výměra 1244 m2
- pozemek p.č. 379 - evidovaná výměra 90 m2
- pozemek p.č. 380 - evidovaná výměra 629 m2
- pozemek p.č. 604 - evidovaná výměra 15570 m2
- pozemek p.č. 636 - evidovaná výměra 8578 m2
- pozemek p.č. 731 - evidovaná výměra 7294 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Slaný, pro
obec a k.ú.
Velvary, na LV č. 2003

a dále

- pozemek p.č. 337/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 107 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 337/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 245 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 338/2 - orná půda, evidovaná výměra 6459 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 338/3 - orná půda, evidovaná výměra 8494 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 339/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4204 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 339/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 375/2 - orná půda, evidovaná výměra 2823 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 376 - orná půda, evidovaná výměra 270 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1522/7 - orná půda, evidovaná výměra 2896 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro
obec a k.ú.
Votice, na LV č. 3226

a dále

- pozemek p.č. 1746/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6571 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná
oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1754 - ostatní plocha, evidovaná výměra 919 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob
ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1758/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 199 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob
ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 3635/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 56764 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná
oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3635/6 - orná půda, evidovaná výměra 66299 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-
IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3644/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4906 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná
oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3648/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 73 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob
ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 3667/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 461 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast
- II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3679/6 - orná půda, evidovaná výměra 47877 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-
IV.zóna, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Frýdlant, pro
obec a k.ú. Frýdlant , na LV č. 3438

a dále

- pozemek p.č. 1252 - orná půda, evidovaná výměra 55752 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1477 - orná půda, evidovaná výměra 32290 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kutná Hora,
pro obec Zbýšov a k.ú. Klucké Chvalovice, na LV č. 10073.

Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedené nemovitosti v rozsahu, v jakém je
navrhovatel byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, t.j. zejména venkovní úpravy, trvalé porosty a
podobně.

 


Předmětem dražby je soubor pozemků převážně zemědělské půdy v krajích: Královéhradeckém, Pardubickém,
Olomouckém, Jihočeském, Vysočina, Moravskoslezském, Zlínském, Libereckém, Karlovarském, Ústeckém,
Jihomoravském, Středočeském.

 

Více informací, podrobný popis nemovitostí a jejich stavu je uveden v posudku znalce, který je možno vyžádat u
dražebníka. Detailní informace k dražbě jsou dostupné na webu dražebníka.

 
Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Dle ustanovení insolvenčního zákona č. 182/2006 v platném znění zpeněžením majetkové podstaty zanikají v
rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení
vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na
zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 a včetně závad zapsaných
ve veřejném seznamu, není-li zákonem stanoveno jinak.

 

Tyto práva a poznámky budou vymazány z evidence katastru nemovitostí na základě Návrhu na vklad práva do
katastru nemovitostí, který podává do katastru nemovitostí vydražitel po nabytí vlastnictví předmětu dražby a jehož
přílohou je potvrzení o zániku zástavních práv s úředně ověřeným podpisem navrhovatele dražby. Vydražitel nese
náklady na příslušný poplatek katastru za provedení výmazu zástavních práv.

 

Některé pozemky jsou pravděpodobně obhospodařovány a zatíženy pachtovními vztahy. Navrhovatel ovšem
nedisponuje přesnější informací k těmto vztahům a nabyly mu dlužníkem ani jinými subjekty nijak doloženy.

K některým parcelám, které jsou částí předmětu dražby, se vztahuje zahájení řízení pozemkového úřadu o
komplexních pozemkových úpravách.

 

Veškerá zajišťovací práva a břemena váznoucí na předmětu dražby jsou zapsána v evidenci katastru nemovitostí.

 

Na předmětu dražby váznou věcná břemena a to:

v k.ú. Benetice u Světlé nad Sázavou, LV 36

- věcné břemeno výměnku pro: Pejcharová Růžena, adresa neznámá, povinnost k par. č. 255/1, 255/3, 258/1 a
291/1 dle Usnesení soudu číslo deníku 334/1941, Z-441/2008-601, Z-18300008/1969-601,

v k.ú. Popice u Jihlavy, LV 41

-věcné břemeno (podle listiny) osobní služebnost podle energetického zákona spočívající za účelem umístění
stavby distribuční soustavy (kabelového vedení NN) a jejího provozování v rozsahu dle geom. plánu č.230-
38040/2016 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO:
28085400, povinnost k parcele 283/9 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č. JI-
014330001800/004 ze dne 12.04.2018. Právní účinky zápisu ke dni 16.05.2018. Zápis proveden dne 07.06.2018,
V-3934/2018-707,

v k.ú. Suchá u Jihlavy, LV 61

- věcné břemeno (podle listiny) s oprávněním pro parc. č. 1071/21, 1071/22, 1071/23, 1071/24, 1071/25 a 1071/26
k.ú. Stonařov, povinnost vztahující se k parcelám č. 833, 831, 845/3 a 893/19 na základě Smlouvy o zřízení
věcného břemene - úplatná ze dne 11.03.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.03.2003, Z-9011/2010-707,
V-944/2003-707, V-2470/2009-707,

v k.ú. Mikulčice, LV 200

- věcné břemeno (podle listiny) spočívající v povinnosti povinného strpět uložení vodovodního potrubí s právem
chůze a jízdy motor. vozidly a mechanizmy, provádění oprav, rekonstrukcí a demontáže vodovodního potrubí,
zdržení se budování staveb a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu dle GP 736 - 324/1999 pro
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 69511 Hodonín, IČO: 49454544, povinnost k parc.č.
2144/154 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 13.05.2002. Právní účinky vkladu práva
ke dni 12.12.2002, V-4104/2002-706,

v k.ú. Vrbice u Velkých Pavlovic, LV 746

- věcné břemeno chůze a jízdy pro parcelu č. 893/19 s povinností k parcelám č. 893/35, 893/98, 893/61, 893/22,
893/114, 893/127, 893/38, 893/55, 893/48, 893/31, 893/29, 893/64, 893/45, 893/108, 893/92, 893/73, 893/89,
893/67, 893/95, 893/70, 893/25, 893/58, 893/27, 893/52, 893/111, 893/105, 893/117, 893/83, 893/33, 893/80,
893/76, 893/121, 893/41, 893/102, 893/86, na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických
práv v pozemkové úpravě 1910/03- 202.2-Rý ze dne 26.05.2003. Právní moc ke dni 10.07.2003, zn. Z-2613/2003-
735,


- věcné břemeno chůze a jízdy pro parcelu č. 893/24 s povinností k parcelám č. 893/36, 893/62, 893/21, 893/23,
893/115, 893/39, 893/56, 893/50, 893/32, 893/30, 893/65, 893/46, 893/109, 893/93, 893/94, 893/74, 893/125,
893/90, 893/68, 893/96, 893/71, 893/26, 893/59, 893/28, 893/53, 893/110, 893/97, 893/112, 893/104, 893/106,
893/100, 893/118, 893/85, 893/34, 893/81, 893/77, 893/78, 893/122, 893/43, 893/103, 893/87, 893/107, na základě
Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě 1910/03- 202.2-Rý ze dne
26.05.2003. Právní moc ke dni 10.07.2003, zn. Z-2613/2003-735,

- věcné břemeno chůze a jízdy pro parcely č. 893/22, 893/25, 893/27, 893/29, 893/31, 893/33, 893/35, 893/38,
893/41, 893/45, 893/48, 893/52, 893/55, 893/58, 893/61, 893/64, 893/67, 893/70, 893/73, 893/76, 893/80, 893/83,
893/86, 893/89, 893/92, 893/95, 893/98, 893/102, 893/105, 893/108, 893/111, 893/114, 893/117, 893/121, 893/127,
s povinností k parcele č. 893/19, na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v
pozemkové úpravě 1910/03- 202.2-Rý ze dne 26.05.2003. Právní moc ke dni 10.07.2003, zn. Z-2613/2003-735,

- věcné břemeno chůze a jízdy pro parcely č. 893/21, 893/23, 893/26, 893/28, 893/30, 893/32, 893/34, 893/36,
893/39, 893/43, 893/46, 893/50, 893/53, 893/56, 893/59, 893/62, 893/65, 893/68, 893/71, 893/74, 893/77, 893/78,
893/81, 893/85, 893/87, 893/90, 893/93, 893/94, 893/96, 893/97, 893/100, 893/103, 893/104, 893/106, 893/107,
893/109, 893/110, 893/112, 893/115, 893/118, 893/122, 893/123, 893/125 s povinností k parcele č. 893/24, na
základě Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě 1910/03- 202.2-Rý ze
dne 26.05.2003. Právní moc ke dni 10.07.2003, zn. Z-2613/2003-735,

v k.ú. Starovičky, LV 761

- věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru
3269/25a, Strašnice, 13000 Praha 3, IČO: 26207842, povinnost vztahující se k par.č. 3319 na základě Smlouvy o
zřízení věcného břemene - úplatná V-752/2002 ze dne 13.06.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.07.2002,
Z-427/2004-735, V-752/2002-735,

v k.ú. Oslavany, LV 790

- věcné břemeno cesty také na parc. PK 4699/1 č.d. 1307/23 Smlouva o služebnosti ze dne 20.7.1923 pro par.č.
2185/155, 2185/154, povinnost k 2185/79 v Pozemkové knize - č.d. 1307/23, Z-143/2015-703, Z-24554/2012-703,

- věcné břemeno cesty také na parc. PK 3165/3 č.d. 1307/23 Smlouva o služebnosti ze dne 20.7.1923 pro parc.č.
2185/155, povinnosti k 2185/78 v Pozemkové knize - č.d. 1307/23, Z-143/2015-703, Z-24554/2012-703,

v k.ú. Sedlec u Mikulova, LV 926

- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 17.6.1996 a 5.5.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1072/1, 1072/2 a 1071/3 vzájemně pro parc.č. 1071/3, povinnost k parc.č. 1072/2 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 2980/1996, Z-6200090/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 28.5.1996 a 24.6.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/37, povinnost k parc.č. 1185/43 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 2716/1996, Z-6200090/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 10.5.1996 a 11.7.1997 - pro parc.č. 1099/3,
povinnost k parc.č. 1099/6, 1099/1, 1099/4 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-
6200111/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 23.5.1996 a 24.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/37, povinnost k parc.č. 1185/41 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 2620/1996, Z-6200120/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. č. 1072/1 až 1072/2 a 1071/3 vzájemně pro parc.č. 1072/1, povinnost k parc.č. 1072/2 na základě
Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1079/1 až 1079/3 a 1078/5 až 1078/6 vzájemně pro parc.č. 1079/2, povinnost k parc.č. 1079/1 na základě
Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/37, 1185/45, povinnost k parc.č. 1185/38 na základě
Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.11.1995 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/37, povinnost k parc.č. 1185/39 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 4476/1995, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 29.4.1997 a 25.8.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1185/36 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/37, povinnost k parc.č. 1185/36 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 2059/1997., Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 22.9.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č.
1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/37, povinnost k parc.č. 1185/40 na základě Rozhodnutí


pozemkového úřadu 4426/1997, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 28.5.1996 a 24.6.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/43, povinnost k parc.č. 1185/37 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 2716/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 10.5.1996 a 11.7.1997 pro parc.č. 1099/6 a č.
1099/4 povinnost k parc.č. 1099/3, na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 23.5.1996 a 24.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/41, povinnost k parc.č. 1185/37 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 2620/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1072/1 až 1072/2 a 1071/3 vzájemně pro parc.č. 1072/2, povinnost k parc.č. 1071/3 a 1072/1 na základě
Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1079/1 až 1079/3 a 1078/5 až 1078/6 vzájemně pro parc.č. 1079/1, povinnost k parc.č. 1079/2 na základě
Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1099/1 až 1099/6 vzájemně pro parc.č. 1099/1, povinnost k parc.č. 1099/3 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/38, povinnost k parc.č. 1185/37 a 1185/45 na základě
Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.11.1995 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/39, povinnost k parc.č. 1185/37 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 4476/1995, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 29.4.1997 a 25.8.1997 - zřizuje se pro vlastníky
parcel č. 1185/36 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/36, povinnost k parc.č. 1185/37 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 2059/1997, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 22.9.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č.
1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/40, povinnost k parc.č. 1185/37 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 4426/1997, Z-6200161/1997-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - spočívá v právu přístupu k
opevnění pro Okresní úřad Břeclav, 69015 Břeclav, IČO: 00089621, povinnost k parc.č. 1195/4 na základě
Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-2014/2001-736, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 16.10.1995, VZ 3/97 a ze dne 9.2.1998 - spočívá v
právu vstupu za účelem opravy a údržby vodovodního systému pro Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova
1300/23, 69002 Břeclav, IČO: 49455168, povinnost k parc.č. 1223/2 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu
590/1998, Z-2039/2001-736, Z-6200039/1998-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 16.10.1995, VZ 3/97 a ze dne 9.2.1998 - spočívá v
udržování zasakovacího zatravněného pásu podél přístupové cesty parcelní číslo 1222/2 pro Obec Sedlec, č.p. 92,
69121 Sedlec, IČO: 00283576, povinnost k parc.č. 1223/2 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 590/1998,
Z-3258/2006-736, Z-6200039/1998-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - spočívá v udržování
zasakovacího zatravněného pásu podél přístupové cesty parcelní číslo 1191/2 pro Obec Sedlec, č.p. 92, 69121
Sedlec, IČO: 00283576, povinnost k parc.č. 1195/4 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-
3341/2006-736, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - spočívá v udržování
zasakovacího zatravněného pásu podél přístupové cesty parcelní číslo 1228 pro Obec Sedlec, č.p. 92, 69121 Sedlec,
IČO: 00283576, povinnost k parc.č. 1227/1 a 1235/13 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-
3341/2006-736, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 7.8.1996 a 8.7.1997 - spočívá v udržování
zasakovacího zatravněného pásu podél přístupové cesty parcelní číslo 1032/3 pro Obec Sedlec, č.p. 92, 69121
Sedlec, IČO: 00283576, povinnost k parc.č. 1032/1 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-
3364/2006-736, Z-6200109/1997-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - spočívá v právu vstupu za
účelem obsluhy, opravy, údržby a užívání závlahového systému pro Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové
Město, 11000 Praha 1, IČO: 00020478, povinnost k parc.č. 1227/1 a 1235/13 na základě Rozhodnutí pozemkového
úřadu 2386/1996, Z-3024/2012-736, Z-6200124/1997-736,


- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 16.10.1995, VZ 3/97 a ze dne 9.2.1998. - spočívá v
právu vstupu za účelem obsluhy, opravy, údržby závlahového přivaděče pro Ministerstvo zemědělství, Těšnov
65/17, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO: 00020478, povinnost k parc.č. 1223/2 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 590/1998, Z-3024/2012-736, Z-6200039/1998-736,

v k.ú. Svatobořice, LV 2127

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení dálkový optický kabel "DOK Mutěnice - hranice
Hodonín/Kroměříž, st. č. 3050" dle geometrického plánu č. 564-93/2004 pro: NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II,
1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, IČO: 27260364, povinnost k par.č. 1776/35 na základě Smlouvy o zřízení věcného
břemene - úplatná ze dne 08.11.2004. Právní účinky o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 08.11.2004,Z-
11169/2011-738,V-2837/2004-738,Z-72/2006-738,

v k.ú. Dubňany, LV 5299

- věcné břemeno (podle listiny) pro parc. č. 2544/10, povinnost k parc. č. 2544/9 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 2664/1995, Z-3356/2015-706, Z-1400202/1996-706,

- věcné břemeno (podle listiny) pro parc. č. 2544/41, povinnost k parc. č. 2544/40 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 2694/1994, Z-4375/2015-706, Z-1400232/1996-706,

- věcné břemeno (podle listiny) pro parc. č. 2544/11, povinnost k parc. č. 2544/10 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 2665/1995,Z-3188/2015-706,Z-1400203/1996-706,

- věcné břemeno (podle listiny) pro parc. č. 2544/42, povinnost k parc. č. 2544/41 na základě Rozhodnutí
pozemkového úřadu 2695/1995,Z-4375/2015-706,Z-1400203/1996-706,

v k.ú. Diváky, LV 11129

-věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 9.12.1999 právní účinky vkladu ke dni 23.5.2000 pro parc.č. 4518, povinnost
k parc.č. 1043 a 1044 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 380/2000, Z-4888/2006-735, Z-1400075/2000-
735,

v k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště, LV 98

-věcné břemeno chůze pro parc. č. 472/3 a 473, povinnost k parc.č. 472/2 na základě Usnesení soudu číslo deníku
2097/1940, Z-9411/2013-711, Z-6300065/1967-711,

v k.ú. Částkov, LV 120

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy spočívající v nadzemním vedení VN -
rozsah dle geom. plánu č. 214-5601/2010 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
37001 České Budějovice, IČO: 28085400, povinnost k parc.č. 361/1 na základě Smlouvy o zřízení věcného
břemene - úplatná ze dne 15.12.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.02.2011, V-530/2011-711,

v k.ú. Brťov u Černé Hory, LV 298

-věcné břemeno (podle listiny) dle odstavce II.smlouvy - právo umístit a provozovat venkovní vedení VVN
2x110kV; právo vstupu a vjezdu na pozemky za účelem zajišťování běžných údržeb, provozu a odstraňování
poruch na umístněném zařízení, jak je uvedeno v geom.plánu č.zak.146-4301/2003 a 146-4303/2003 pro E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO: 28085400, povinnost
k parc.č. 626/85 a 638/93 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 16.05.2005. Právní
účinky vkladu práva ke dni 25.05.2005, Z-5238/2008-701, V-1026/2005-701,

v k.ú. Milotice nad Bečvou, LV 339

-věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení kabelového vedení NN pro ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035, povinnost k parc.č. 258/3 a 259/23 na základě
Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.06.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 01.07.2013,
V-964/2013-835,

-věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení distribuční elektrizační soustavy, připojení NNk pro
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035, povinnost k parc.č.
258/3 a 259/23 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 28.06.2013. Právní účinky o
zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 28.06.2013, V-1058/2013-835,

v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem, LV 399

-věcné břemeno (podle listiny) na celém pozemku, spočívající v právu: umístění tělesa silnice II/438 a vstupu s
vjezdu na tento pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou této silnice pro Zlínský kraj,
třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, IČO: 70891320, povinnost k parc.č. 192/2 na základě Smlouvy o zřízení věcného
břemene - úplatná ze dne 06.12.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 20.12.2013, V-2204/2013-740,

v k.ú. Niva, LV 511

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení vodovodního potrubí ze dne 1.10.1999. Právní účinky vkladu ke
dni 10.10.2000 pro Svazek obcí Drahanská vrchovina, Náměstí 32, 79848 Protivanov, IČO: 47921137, povinnost k
parc.č. 1013/13, 869/36 a 898/56 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 3228/2000, Z-5576/2015-709, Z-
7900065/2000-709,


 v k.ú. Jiřice u Humpolce, LV 784

-věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. 402/4 a 401/5, povinnost k parc.č. 402/7, na základě Usnesení soudu číslo
deníku 1592/1941, Z-3612/2015-304, Z-7800114/1968-304,

-věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. 402/7, povinnost k parc.č. 402/4 a 401/5, na základě Usnesení soudu číslo
deníku 1592/1941, Z-3612/2015-304, Z-7800114/1968-304,

v k.ú. Věrovany, LV 965

-věcné břemeno (podle listiny) zřízení a provozování plynárenského zařízení, právo vstupu a vjezdu v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek pro
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, povinnost k parc.č. 1475/39 a
1475/41 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 04.10.2010. Právní účinky vkladu práva
ke dni 15.10.2010, Z-27231/2013-805, V-11643/2010-805,

v k.ú. Bělotín, LV 1075

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení podzemní kabelové telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a
vytyčovacích bodů, právo vstupovat nebo vjíždět za účelem údržby a oprav, právo kácet a oklešťovat dřeviny pro
Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, Strašnice, 13000 Praha 3, IČO: 26207842,
povinnost k parc.č. 1203/3 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č.145/DBO13 ze dne
18.03.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.03.2002, V-290/2002-835,
-věcné břemeno (podle listiny) spočívající v povinnosti strpět stavbu vodovodu včetně ochranného pásma a
příslušenství, její údržbu a umístění pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 70900 Ostrava, IČO: 45193665, povinnost k parc.č. 1663 na základě Rozhodnutí pozemkového
úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě Pú 1500/2006/Sm-II.R ze dne 29.08.2006. Právní moc ke
dni 15.09.2006, Z-2660/2006-835,

v k.ú. Hradčany u Tišnova, LV 596

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení podzemní komunikační sítě včetně jejích vytyčovacích bodů pro
itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 62800 Brno, IČO: 18826016, povinnost k parc.č. 1035 na základě
Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 12.06.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.06.2006,
Z-4717/2006-703, V-1519/2006-733,

v k.ú. Dolní Smržov, LV 203

-věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. 163/4, povinnost k parc.č. 482 na základě Smlouvy kupní, o zřízení
věcného břemene - bezúplatná ze dne 04.10.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.10.2011, V-2557/2011-
731,

v k.ú. Litětiny, LV 375

-věcné břemeno chůze a jízdy dle odst. VII. smlouvy pro parc.č. St. 153, 54/14, 54/16, 983, 984, 985, 986, 987, St.
148/5, St. 148/6, St. 148/7 a St. 148/8, povinnost k parc.č. 929/2 na základě Smlouvy kupní, o zřízení věcného
břemene - bezúplatná, o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 18.06.2003. Právní účinky vkladu práva ke
dni 14.07.2003, V-4312/2003-606, Z-6235/2015-606,
-věcné břemeno (podle listiny): a) právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení a b) právo vstupovat a vjíždět v
souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních
přípojek v rozsahu vymezeném geometrickým plánem 164-109/2010 pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše,
40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, povinnost k parc.č. 362/1, 364/1, 364/3, 366/2, 368/3, 368/4, 368/6 a
947/6 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 06.11.2012. Právní účinky vkladu práva ke
dni 03.12.2012, Z-22317/2013-606, V-9572/2012-606,

v k.ú. Drahotice, LV 144

-věcné břemeno (podle listiny) právo vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti s výkonem oprávnění dle § 22 a 30
zák. č. 79/1957 Sb. - datum vzniku 4.5.1967 v rozsahu geom. plánu 68-76/2003 pro ČEPS, a.s., Elektrárenská
774/2, Michle, 10100 Praha 10, IČO: 25702556, povinnost k par.č. 234, 186, 187 a 188 na základě Stavební
povolení Výst/329/2-2744/1962 (+ oznámení ze dne 10.2.2004 o vzniku věcného břemene dle § 22 odst.3
zák.č.79/1957 Sb. a povolení k uvedení do trvalého provozu č.j. 3.2/Cr/JM ze dne 4.5.1967) ze dne 14.12.1962.
Právní moc ke dni 04.01.1963, Z-11191/2010-207, Z-2496/2004-207,

-věcné břemeno (podle listiny) spočívající v povinnosti strpět umístění přenosové soustavy, chůzi a jízdu v rozsahu
geom. plánu č. 75-397/2005 dle č. 3 smlouvy na dobu určitou, a to na dobu umístění stavby pro ČEPS, a.s.,
Elektrárenská 774/2, Michle, 10100 Praha 10, IČO: 25702556, povinnost k par.č. 234 na základě Smlouvy o zřízení
věcného břemene - úplatná č. 277-IV-1 ze dne 28.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006, Z-
11191/2010-207, V-5210/2006-207,

v k.ú. Mostov, LV 155


-věcné břemeno ochrany vodního zdroje pro CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, Hradiště, 35002 Cheb, IČO:
49787977, povinnost k parc.č. 96/19 a 96/4 na základě Rozhodnutí vodohospodářského orgánu o ochranném pásmu
(§ 19 zákona o vodách) 420/89 ze dne 09.03.1989. Právní moc ke dni 31.03.1989, Z-13818/2012-402, Z-
5077/2005-402,

v k.ú. Bezděkov u Žatce, LV 168

-věcné břemeno (podle listiny) pro Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501
Teplice, IČO: 49099469, povinnost k parc.č. 832/6, 832/10, 832/11, 832/4, 832/8, 853/1, 853/10, 853/11, 853/3 a
853/8 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 05.05.2003. Právní účinky vkladu práva ke
dni 13.05.2003, V-772/2003-533, Z-8009/2006-533,

v k.ú. Čelivo, LV 183

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha
4, IČO: 27260364, povinnost k parc.č. 218/4 a 241/4 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 1547/2001, Z-
7904/2011-201, Z-16100013/2001-201, Z-20/2006-201,

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha
4, IČO: 27260364, povinnost k parc.č. 209, 210, 217, 218/1, 218/3, 218/6, 218/8, 219, 220, 241/2, 241/5 a 241/9 na
základě Smlouvy o věcném břemeni V3 1548/2001, Z-7904/2011-201, Z-16100016/2001-201, Z-20/2006-201,

v k.ú. Břvany, LV 197

-věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení pro ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 10100
Praha 10, IČO: 25702556, povinnost k parc.č. 513 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č.
sml.: 114/2012 VB ze dne 06.04.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 07.06.2012, V-1446/2012-507,

v k.ú. Březno, LV 257

-věcné břemeno (podle listiny) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO:
24729035, povinnost k parc.č. 42/2 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 08.04.2010.
Právní účinky vkladu práva ke dni 19.04.2010, Z-1536/2011-506, V-2585/2010-506, Z-14379/2010-506 ,

v k.ú. Leletice, LV 257

-věcné břemeno (podle listiny) zřídit a provozovat vvtl. plynovod DN 300, st. č. 6005, smlouva ze dne 26.9.2000,
právní účinky vkladu dne 23.10.2000 pro NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, IČO:
27260364, povinnost k parc.č. 1128/2 na základě Ohlášení přechodu oprávnění (zákon č. 670/2004 Sb., čl. II) ze
dne 02.01.2006, Z-14295/2008-211, Z-109/2006-211,

-věcné břemeno (podle listiny) zřídit a provozovat vvtl. plynovod DN 300, st. č. 6005, smlouva ze dne 26.9.2000,
právní účinky vkladu dne 23.10.2000 pro NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, IČO:
27260364, povinnost k parc.č. 744/3, 747, 749/4, 753, 884, 886 a 890 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3
4465/2000, Z-14295/2008-211, Z-6800051/2000-211, Z-109/2006-211,

v k.ú. Vetlá, LV 514

-věcné břemeno oprav a údržby pro Obec Vrbice, Hlavní 47, 41164 Vrbice, IČO: 00264652, povinnost k parc.č.
245/17, 701, 709 a 718 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 14.11.2001. Právní účinky
vkladu práva ke dni 21.11.2001, Z-9904/2014-506, V-5061/2001-506,

v k.ú. Jankov, LV 598

-věcné břemeno cesty pro parc.č. 1316/23 a 1298/15, povinnost k parc. č. 1298/6 a č. 1316/17 na základě Usnesení
soudu číslo deníku 460/1937, Z-4153/2012-201, Z-6300017/1978-201,

v k.ú. Líšťany u Cítolib, LV 603

-věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení pro ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 10100
Praha 10, IČO: 25702556, povinnost k parc.č. 671/23 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č.
sml.: Z 308/2012 VB ze dne 12.06.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.07.2012, V-1950/2012-507,

v k.ú. Neštědice, LV 693

-věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení distribuční soustavy energetického zařízení
"nového vrchního vedení NN v rámci realizace stavby: UL Neštědice - nové OM ppč. 375/18 IP-12-4001718" a
zdržet se po dobu trvání věcného břemene na dotčené nemovitosti provádění činností, které by ohrozily nebo
mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, a které by
znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízení distribuční soustavy, v rozsahu dle geometrického
plánu č. 279-22/2010 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO:
24729035, povinnost k parc.č. 376/1 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 04.10.2010.
Právní účinky vkladu práva ke dni 22.11.2010, V-5165/2010-510,

-věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení spočívající ve zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy "UL Neštědice rekonstrukce vol. ved. 22 kV" - konkrétně vrchního vedení 22 kV - dle
přiložené Smlouvy o zřízení věcného břemene Č. IE-12-4001479NB/011, v rozsahu dle geometrického plánu č.
310-1012/2012 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035,


povinnost k parc.č. 441/4 a 443/2 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č.j. OBNOVA_IE-12-
4001479/VB/011 ze dne 07.11.2014. Právní účinky zápisu ke dni 19.11.2014. Zápis proveden dne 11.12.2014, V-
8747/2014-510, V-8747/2014-510,

v k.ú. Arnoštovice, LV 1036

-věcné břemeno (podle listiny) pro uložení a provozování plynovodního potrubí včetně jeho příslušenství v souladu
se zákonem č. 222/94 Sb. pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567,
povinnost k parc.č. 1047/8, 1056, 1059 a 1088 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 4422/2000, Z-
6754/2015-201, Z-4800005/2001-201, Z-41/2010-201,

-věcné břemeno (podle listiny) pro uložení a provozování plynovodního potrubí včetně jeho příslušenství v souladu
se zákonem č. 222/94 Sb. pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567,
povinnost k parc.č. 1048/1 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 4422/2000, Z-6754/2015-201, Z-
4800005/2001-201, V-2813/2015-201,

v k.ú. Velvary, LV 2003

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení ropovodu MERO IKL DN 700 v rozsahu dle geometrického plánu
č. 385-49/96 pro MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Lobeček, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČO: 60193468, povinnost
k parc.č. PK 636 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 10455/2000, Z-2173/2008-231, Z-11400086/2000-
231,

v k.ú. Votice, LV 3226

- věcné břemeno (podle listiny) služebnost jízdy pro parc.č. 339/2, 339/3, 338/2, 337/3, 337/4 a 338/3, povinnost k
parc.č. 340/3 na základě Usnesení soudu číslo deníku 198/1931, Z-11453/2009-201, Z-23600271/1971-201,

v k.ú. Frýdlant, LV 3438

-věcné břemeno (podle listiny) pro parc.č. 1755/1 a 1757, povinnost k parc.č. 1754 na základě Smlouvy o zřízení
věcného břemene - úplatná V-630/2006 ze dne 10.06.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.06.2006, V-
630/2006-532,

-věcné břemeno (podle listiny) ze dne 19.1./16.2.1998, právní účinky vkladu k 12.3.1998. Věcné břemeno uložení
plynového potrubí a omezení v pásmu dle geom. plánu č.1062-180/97 pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše,
40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, povinnost k parc.č. 3679/6 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3
164/1998, V-1787/2015-532, Z-3100259/1998-532,

v k.ú. Tísek, LV 674

-věcné břemeno (podle listiny) ze dne 23.5.2000, právní účinky vkladu ke dni 25.5.2000 právo stavby vodovodu
včetně ochranného pásma a příslušenství a její údržbu i pro další právní nástupce pro Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 70900 Ostrava, IČO: 45193665, povinnost k parc.č.
1728/9 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 1836/2000, Z-964/2017-804, Z-10700041/2000-804,

v k.ú. Habry, LV 1098

-věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. 6420/1, povinnost k parc.č. 6582 na základě Usnesení soudu číslo deníku
604/1934, Z-4116/2017-601, Z-4300016/1973-601,

-věcné břemeno (podle listiny) Služebnost jízdy přes č.k.6582 ve prospěch č.k.6464/23 pro par.č. 6464/23,
povinnost k parc.č. 6582 na základě Usnesení soudu číslo deníku 885/1927, Z-4116/2017-601, Z-4300008/1970-
601,

v k.ú. Svitávka, LV 10952

-věcné břemeno (podle listiny) pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001
České Budějovice, IČO: 28085400, povinnost k prac.č. 1156/11 na základě Smlouva o zřízení věcného břemene -
úplatná č. 0778, 0791 ze dne 07.03.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.03.2007, Z-1381/2017-731, V-
513/2007-731, Z-5126/2008-731,

v k.ú. Pouzdřany, LV 11174

-věcné břemeno vedení plynovodní přípojky včetně práva vstupu a vjezdu z důvodu opravy a údržby pro RWE
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, povinnost k parc.č. 2699 na základě
Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná V-1415/2003 ze dne 02.12.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni
05.12.2003, Z-6977/2013-735, V-1415/2003-735, Z-6977/2013-735.

 

Na pozemku p.č. 37/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 139 m2, způsob ochrany - rozsáhlé
chráněné území, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad
Labem, KP Ústí nad Labem, pro obec Velké Chvojno a k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, na LV č. 134 stojí
stavba, která není předmětem dražby.

 

Jiné zápisy: LV 425 k.ú. Hrádek u Krajkové: podaná žaloba na určení neexistence zástavního práva zapsaného pod
sp.zn. V-3976/2012-409, povinnost k parc.č. 184/17, 210/12, 210/1 a 184/34 na základě Oznámení o podaném


žalobním návrhu na určení práva ze dne 18.08.2015. Právní účinky zápisu ke dni 22.08.2015. Zápis proveden dne
08.09.2015, Z-4522/2015-409.

Vydáno Stavební povolení dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, ke stavbě
vodního díla – vodovodní řad - realizovaného v rámci akce „Skupinový vodovod Horka Řad stavbě vodního díla –
vodovodní řad - realizovaného v rámci akce „Skupinový vodovod Horka Řad III.VDJ Markvarec - odbočka
Květná“ na pozemku parc.č. 184/17 v k. ú. Hrádek u Krajkové, č. sp. MUSO/28578/2018/OŽP/RAKI, č.ev. 71521.

Jiné zápisy: LV 596 k.ú. Hradčany u Tišnova: podaná žaloba o nařízení soudního prodeje zástavy u Okresního
soudu Brno-venkov dne 4.7.2014, povinnost k parc.č. 274, 278, 279, 280, 281, 1254, 1035, 1067, 1068, 1203, 1204
a 1033 na základě Oznámení o podání návrhu na nařízení výkonu rozhod. prodejem zástavy Okresního soudu
Brno-venkov 4 C-185/2014 ze dne 08.08.2014. Právní účinky zápisu ke dni 08.08.2014. Zápis proveden dne
20.08.2014, Z-16089/2014-703.

 

Dražebník upozorňuje na skutečnost, že mohou být vydána usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem
nemovitostí, usnesení soudu o nařízení exekuce a také mohou být vydány exekuční příkazy k prodeji nemovitosti,
které jsou zahrnuty do předmětu této dražby, a záznam o tomto může být evidován Katastrálním úřadem na
dotčeném lisu vlastnictví. Tato usnesení a exekuce se nedotknou případného vydražitele, je však nutno brát v
úvahu, že k výmazu těchto poznámek z evidence Katastrálního úřadu může dojít se značnou časovou prodlevou.

 

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby
váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

 

Odhad ceny předmětu dražby:

220.481.000,- Kč

 

Cena byla zjištěna znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o., znalecké posudky číslo 264-3956/2018,
262-3954/2018, 263-3955/2018, 256-3948/2018 ze dne 17.7.2018.

 

Nejnižší podání:

154.336.700,- Kč

Minimální příhoz:

100.000,- Kč

Dražební jistota:

15.000.000,- Kč

 

 
Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech v místě, sraz účastníků prohlídky je v sídle
dražebníka na adrese Brno, Křenová 26. Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne
dražebníkem pověřená osoba. Vzhledem k povaze objektu je pohyb účastníků možný pouze ve skupině,
v doprovodu pověřené osoby, stejně tak je nutno na prohlídku přizpůsobit vhodný oděv a obuv.

 

1. prohlídka 13.11.2018 v 10:00 hod
2. prohlídka 20.11.2018 v 10:00 hod

 

Způsob registrace dražitelů – účastníků dražby:

Podmínkou účasti v elektronické dražbě je registrace účastníka dle instrukcí uvedených v pokynech dražebníka
uvedených v této dražební vyhlášce a blíže popsaných v Průvodci pro účast v elektronických dražbách a zřízení
uživatelského účtu přístupném na adrese www.prokonzulta.cz. .

Zájemce o účast v blíže neurčeném počtu elektronických dražeb se registruje na portálu www.prokonzulta.cz a to
tak, že vyplní Registraci uživatele, na jehož základě bude zájemci zaslán na jím označenou emailovou adresu
registrační formulář. Zájemce je povinen zaslat dražebníkovi registrační formulář opatřený úředně ověřeným
podpisem zájemce o účast v blíže neurčeném počtu elektronických dražeb (v případě manželů jsou nezbytné
podpisy obou manželů) v listinné podobě na adresu sídla dražebníka, anebo elektronicky zasláním autorizované
konverze dokumentu s úředně ověřeným podpisem zájemce o účast v blíže neurčeném počtu elektronických dražeb
(v případě manželů jsou nezbytné podpisy obou manželů) na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. nebo do
datové schránky dražebníka. Po doručení registračního formuláře opatřeného úředně ověřeným podpisem zájemce
o účast v blíže neurčeném počtu elektronických dražeb výše uvedeným způsobem provede dražebník schválení
zájemce o účast v blíže neurčeném počtu elektronických dražeb a zajistí mu možnost přístupu do autorizované části
portálu na základě přístupových údajů (Login a Heslo) uvedených zájemcem při registraci.

V případě, že je zájemce o účast v elektronické dražbě již na portálu www.prokonzulta.cz zaregistrován, přihlašuje
se do dražby, resp. autorizované části portálu na základě přístupových údajů (Přihlašovací jméno/Login a Heslo)


uvedených zájemcem při první registraci se současným čestným prohlášením účastníka dražby, že splňuje všechny
podmínky své účasti v dražbě, a že není osobou z dražby vyloučenou, opětovná registrace se neprovádí.

 

Způsob elektronické dražby:

Elektronická dražba bude provedena v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění,
(dále jen „ZVD“), na adrese www.prokonzulta.cz .

Pro povolení účasti v konkrétní elektronické dražbě je účastník elektronické dražby, který má přístup do
autorizované části portálu www.prokonzulta.cz, povinen uhradit dražební jistotu nejpozději do lhůty uvedené níže
na účet dražebníka č. 4211121812/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s., s variabilním symbolem „rodné číslo“
účastníka dražby, jako fyzické osoby nebo „IČ“ účastníka dražby, jako právnické osoby, a to vše pro danou
elektronickou dražbu. Dražební jistotu lze složit bankovním převodem či hotovostním vkladem. Dražební jistotu
lze též složit formou bankovní záruky – její podmínky nutno bezpodmínečně konzultovat s dražebníkem. Lhůta pro
úhradu dražební jistoty v hotovosti k rukám dražebníka a lhůta pro předložení bankovní záruky končí v sídle
dražebníka v pracovní den předcházející dražbě do 16 hodin včetně. Složení dražební jistoty platební kartou nebo
šekem je nepřípustné. Lhůta pro úhradu dražební jistoty bankovním převodem nebo vložením na účet dražebníka
počíná dnem uveřejnění na Centrální adrese a končí okamžikem zahájení dražby. V případě složení dražební jistoty
až v den konání dražby má účastník dražby povinnost doložit dražebníkovi tuto skutečnost nezpochybnitelným
způsobem.

Po složení dražební jistoty dražebník zpřístupní účastníkovi elektronické dražby účast v elektronické dražbě na
portálu www.prokonzulta.cz , kde elektronická dražba bude probíhat, a to nejpozději do zahájení dražby. Po
zahájení dražby se již nelze do dražby přihlásit a činit zde podání.

Elektronickou dražbu zveřejňuje dražebník na portálu www.prokonzulta.cz . Elektronická dražba probíhá ve
vymezeném časovém úseku, v rámci kterého jsou účastníci dražby oprávněni činit podání (příhozy). Elektronickou
dražbu provádí a jednotlivá rozhodnutí v průběhu elektronické dražby činí licitátor prostřednictvím dražebního
systému, kterým je jednoznačně identifikovatelný přenos datových zpráv od účastníků dražby. Veškerý časový
průběh elektronické dražby se řídí časem serveru, na němž je spuštěn portál www.prokonzulta.cz , a jenž se řídí dle
světového koordinovaného času UTC (Coordinated Universal Time).

Dražba se zahajuje prohlášením licitátora v dražebním systému, že zahajuje dražbu a pokračuje vyvoláním.
Obsahem vyvolání je označení a popis předmětu dražby a jeho odhadnutá nebo zjištěná cena, údaje o právech a
závazcích na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud mají podstatný vliv na hodnotu předmětu
dražby, údaje o nájemních smlouvách, nejnižší podání a stanovený minimální příhoz.

Účastníci dražby činí po vyzvání svá podání (příhozy) prostřednictvím dražebního systému v autorizované části
portálu v detailu dané dražby tak, že do příslušného textového pole zadají částku (v CZK) a potvrdí podání
kliknutím na tlačítko Nabídnout.

 

Účastníci mohou činit podání (příhozy) v elektronické dražbě od okamžiku zahájení elektronické dražby a až do
skončení elektronické dražby, jež je stanoveno v této dražební vyhlášce. Účastníci jsou svými podáními (příhozy)
vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět. Účastníci nemohou činit stejné podání. První podání (příhoz) musí
být minimálně ve výši nejnižšího podání. Každé následující podání (příhoz) musí být minimálně navýšeno o
minimální příhoz stanovený v dražební vyhlášce, v opačném případě k němu nebude v elektronické dražbě
přihlíženo.

Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání, se zobrazují následující výzvy a prohlášení:

a)

v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je účastníkům dražby
zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší
podání)“,

 

b)

v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je účastníkům dražby
zobrazena výzva „Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší
podání)“,

 

c)

v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1 minuta, je účastníkům dražby
zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled
učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu
příklep“.

 

V okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Potřetí pro
účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“ a přijímání dalších
podání je zastaveno.


V průběhu elektronické dražby provádí licitátor kontrolu dostupnosti adresy ve veřejné datové síti, kde elektronická
dražba probíhá, prostřednictvím k tomu zřízené služby. V případě, že na základě sledování dostupnosti adresy ve
veřejné datové síti bude prokazatelně doloženo omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce
přesahující 1 minutu, je licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze činit podání, minimálně o 1 hodinu. O
této skutečnosti licitátor bez zbytečného odkladu informuje každého účastníka dražby na jeho adresu elektronické
pošty.

Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem
dražby, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně.
Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven.

Vzhledem k možné nepatrné odchylce času na počítači účastníka dražby a času na dražebním portále
nedoporučujeme účastníkům elektronické dražby učinit podání v poslední chvíli. Učiní-li účastník elektronické
dražby podání těsně před ukončením dražby takovým způsobem, že před realizací příhozu dojde k ukončení
dražby, nebude na takové podání brán zřetel, podání nebude platné.

Bez zbytečného odkladu po uplynutí doby, během které lze činit podání, udělí licitátor příklep účastníkovi dražby,
který učinil nejvyšší podání, čímž je elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se zobrazí informace o
udělení příklepu, výše ceny dosažené vydražením a označení identifikátoru vydražitele. Informaci o ukončení
dražby zároveň odešle licitátor každému účastníkovi dražby na jeho adresu elektronické pošty.

Učiněným podáním je účastník elektronické dražby vázán. Udělením příklepu je dražba skončena. Vydražitelem se
stává účastník dražby, který učinil nejvyšší podání, na jehož základě mu licitátor udělil příklep. Neprodleně po
ukončení elektronické dražby je vydražitel povinen podepsat protokol o provedené dražbě. Jedno vyhotovení si
ponechá a podepsané protokoly ve všech ostatních vyhotoveních, které od dražebníka obdržel, zašle zpět
dražebníkovi v listinné podobě na adresu sídla dražebníka jako doporučenou zásilku nebo osobně předá tamtéž. V
případě, že dražebníkovi nebude doručen protokol podepsaný vydražitelem výše uvedeným způsobem nejpozději
do 5 dnů od ukončení elektronické dražby, má se za to, že vydražitel odmítl protokol podepsat a dražebník tuto
skutečnost uvede do protokolu.

Podrobný popis průběhu elektronické dražby je obsažen v Průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Elektronická dražba probíhá v českém jazyce a veškerá podání lze učinit pouze v měně CZK – koruna česká.

 

Způsob určení vydražitele v případě podle § 23 odst. 10, § 47 odst. 10 a § 47 odst. 11 věty třetí ZVD:

Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, bude rozhodnuto losem,
komu z nich se příklep udělí a stane se vydražitelem. Všem účastníkům dražby se stejným současným podáním
programové vybavení dražebníka přidělí náhodným způsobem se stejnou pravděpodobností los s celým číslem od 1
až do 1000. Vydražitelem se stane účastník dražby s nejvyšším číslem losu.

 

Je-li některý z účastníků dražby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoveným příhozem vázán; učiní-li
podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Je-li těchto účastníků dražby -
spoluvlastníků více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejvyšší. Při rovnosti
spoluvlastnických podílů přidělí programové vybavení dražebníka každému spoluvlastníku náhodným způsobem se
stejnou pravděpodobností los s celým číslem od 1 až do 1000. Vydražitelem se stane účastník dražby -
spoluvlastník s nejvyšším číslem losu.

 

Termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno:

Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby, je povinen jej doložit dražebníkovi listinami
nebo jejich úředně ověřenými opisy nejpozději do sedmi (7) dnů přede dnem konání elektronické dražby. Jinak je
nelze v dražbě uplatnit. Rozhodnutí dražebníka, zdali je předkupní právo prokázáno, obdrží účastník dražby
emailem nejpozději do tří (3) dnů před zahájením dražby.

 

Úhrada ceny vydražením:

Dražební jistota a její příslušenství, se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením.

Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po
skončení dražby bankovním převodem či hotovostním vkladem na účet dražebníka č. 4211121812/6800 vedený u
Sberbank CZ, a.s., s variabilním symbolem „rodné číslo“ vydražitele, jako fyzické osoby nebo „IČ“ vydražitele,
jako právnické osoby, a to nejpozději do 6.12.2018, včetně. Pokud tato překročí částku 200.000,- Kč pak ve lhůtě
do 10 dní od konání elektronické dražby a pokud překročí částku 500.000,- Kč pak nejpozději do 21.1.2019,
včetně.


Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba
směnkou, platební kartou či šekem je nepřípustná. Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma
úhrady nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, jak je uvedeno dále.

 

Přechod vlastnictví a potvrzení o vlastnictví:

Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu
elektronické dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě na vydražitele nepřechází vlastnické právo a
elektronická dražba je zmařena z viny vydražitele.

Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu elektronické dražby, dvě
vyhotovení písemného potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Písemné potvrzení obsahuje označení
předmětu dražby, bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele. Přílohou potvrzení o nabytí vlastnictví musí být
doklad, z něhož bude zřejmé datum a způsob úhrady ceny dosažené vydražením. Podpis dražebníka na potvrzení o
nabytí vlastnictví musí být úředně ověřen, pokud se nejedná o věci movité.

Návrh na vklad vlastnického práva k předmětu dražby ve prospěch vydražitele na příslušný katastr nemovitostí je
oprávněn podat vydražitel, který nese náklady na příslušný poplatek za provedení tohoto vkladu.

 

Zmaření dražby vydražitelem:

Je-li dražba zmařena vydražitelem, nebo vydražila-li předmět dražby osoba, jež je z dražby vyloučena, dražební
jistota složená vydražitelem se použije na náklady zmařené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se
zbývající část dražební jistoty složené vydražitelem, který způsobil zmaření elektronické dražby, na náklady
opakované dražby.

Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývající část vrátí vydražiteli, který způsobil zmaření
elektronické dražby. Vydražitel, který způsobil zmaření elektronické dražby, je povinen na výzvu dražebníka
uhradit tu část nákladů elektronické dražby, kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady
opakované dražby konané v důsledku zmaření předchozí elektronické dražby vydražitelem.

 

Podmínky odevzdání předmětu dražby:

Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu elektronické dražby, je dražebník povinen bez zbytečného odkladu předat
předmět elektronické dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem
elektronické dražby.

Předmět elektronické dražby bude vydražiteli předán v termínu, který vydražitel s dražebníkem předem dohodne a
bude předán po doplacení ceny dosažené vydražením a po úhradě nákladů na předání a převzetí předmětu
elektronické dražby. Tyto náklady budou vyúčtovány při předání předmětu elektronické dražby a nepřesáhnou
částku 50.000,- Kč. Tato částka nákladů je včetně DPH v zákonné výši a na tuto částku dražebník vystaví řádný
daňový doklad, jakmile bude vydražitelem tato úhrada provedena. Pro úhradu této částky vydražitel použije účet
shodný s účtem pro doplacení ceny dosažené vydražením. Dražebník vyhotoví předávací protokol ve smyslu znění
zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění.

 

Nebezpečí škody, odpovědnost za vady:

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu elektronické
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu elektronické dražby, nese nebezpečí vydražitel.

Vydražitel přebírá předmět elektronické dražby, jak stojí a leží, a může se tudíž domáhat pouze odpovědnosti za
vady, o jejichž neexistenci byl výslovně ujištěn. Navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu elektronické dražby a
odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předání předmětu dražby:

Pokud není v této vyhlášce uveden jiný termín pro předání a převzetí předmětu elektronické dražby je vydražitel
povinen do pěti pracovních dnů od doplacení předmětu elektronické dražby písemně převzít předmět elektronické
dražby.

V případě, že vydražitel předmět dražby nepřevezme v této lhůtě, má se za to, že k předání a převzetí předmětu
elektronické dražby došlo dnem doplacení ceny dosažené vydražením. Požitky a užitky (např. nájemné) z předmětu
elektronické dražby náležejí navrhovateli do dne doplacení ceny dosažené vydražením, včetně. Vydražiteli tak
náleží požitky a užitky den následující po dni doplacení.

 

Daňové aspekty a poplatky:

Vydražitel je povinen uhradit daň z nabytí nemovitostí a související poplatky Základem daně je cena dosažená
vydražením.


 

Odhadní cena předmětu dražby, nejnižší podání, minimální příhoz i cena dosažená vydražením se rozumí včetně
DPH v zákonné výši u předmětu dražby, kde toto DPH přichází v úvahu.

 

 

V Brně dne 2.11.2018

 

 
______________________________
PROKONZULTA, a.s.
Jednající: Ing. Jaroslav Hradil
Statutární ředitel

 

 

 


 

Zápisy 2018

Zápis a Usnesení č. 1/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 14. 2. 2018 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 2/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 18. 4. 2018 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 3/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 25. 6. 2018 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 4/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 26. 9. 2018 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 5/2018
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 31. 10. 2018 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

ČEZ Distribuce a.s. - opatření v průběhu voleb

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

rádi bychom Vás informovali, že na celém zásobovacím území společnosti ČEZ Distribuce, a. s., nebudou v termínech od 5. října, 13:00 hod do 6. října, 24:00 hod (Komunální volby 2018, 1. kolo voleb do Senátu a následné sčítání) a 12. října 13:00 hodin do 13. října 24:00 hodin (2. kolo voleb do Senátu) prováděny práce na distribučním zařízení, se kterými by bylo spojeno přerušení nebo omezení dodávky elektřiny (s výjimkou činností poruchové služby). Zároveň s tím společnost navýšila počty pohotovostních čet, posílila pohotovosti pracovníků dispečinku a call centra.

V případě nenadálého výpadku elektřiny ve volebních místnostech, prosím, nejprve zkontrolujte jističe v objektu, následně pak volejte na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860 popř. na speciálně pro Vás a pro tyto účely zřízená telefonní čísla:

 • 910 704 410
 • 910 704 420

 

Nahlášené poruchy budeme odstraňovat v nejkratším možném čase.

Věříme, že uvedená opatření přispějí ke zdárnému průběhu voleb.

Oznámení o zveřejnění - DSO BENE-BUS

DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01  Benešov,

 IČ: 75120321

 

O Z N Á M E N Í   O   Z V E Ř E J N Ě N Í

schválených dokumentů

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021

Rozpočet na rok 2018

Rozpočtové opatření č. 1

Závěrečný účet za rok 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017

     

Všechny výše uvedené dokumenty jsou v elektronické podobě zveřejněny na stránce www. Benebus.cz

 

Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na adrese

Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510 
ve dnech pondělí – čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.

Zápisy z jednání ZO 2017

Zápis a Usnesení č. 1/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 22. 2. 2017 od 16:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 2/2017 a Usnesení č. 3/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 24. 4. 2017 od 16:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 4/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 27. 6. 2017 od 17:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 5/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 20. 9. 2017 od 16:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 6/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 29. 11. 2017 od 16:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://www.chopos.cz/postupice-obecni-urad/postupice-uredni-deska.html, internetových stránkách obce http://www.chopos.cz/postupice-obecni-urad/postupice-rozpocty.html a http://www.chopos.cz/postupice-obecni-urad/postupice-zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Postupice je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Postupice, Školní 154, 257 01 Postupice, v úředních hodinách: Po, Stř 8:00 - 17:00 a Pá  8:00 - 12:00

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

Kontakty

Oficiální název  Obec Postupice 
Kontaktní adresa  Obecní úřad Postupice
  Školní 154
  257 01 Postupice
Telefony na OÚ:                                     317 796 220  
  starosta: Ing. Jiří Sternberg       603 819 651  
  místostarostka: Jana Jíšová        723 749 883
E-mail na OÚ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Úřední hodiny Po, Stř     8:00 - 17:00
  Pá           8:00 - 12:00
Bankovní spojení   2527121/0100
Číslo účtu u ČNB 94-3618121/0710
00232521
DIČ CZ00232521
Číslo datové schránky    4ntat7t

 

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.


Úřední hodiny:
Pondělí, Středa
     8:00 - 17:00
Pátek                    8:00 - 12:00


Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů - Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Informace o územní plánu obce Postupice (ÚPO)

Původní ÚPO Postupice byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.6.2001. ÚPO včetně změn č. 1, č.2, č.3 a č.4  není k dispozici v elektronické podobě.

Je k nahlédnutí na OÚ Postupice nebo na MÚ Benešov - odbor výstavby.

Řád veřejného pohřebiště

Obec Postupice jako provozovatel veřejného pohřebiště ("pohřebiště") podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ("zákon"), ve zněni zákona č. 179/2001 Sb. vydává , souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště ("rád''), schválený Zastupitelstvem obce Postupice dne 18. 6. 2002.
Řád veřejného pohřebiště

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Obec Postupice

2. Důvod a způsob založení

Obec Postupice v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným územním společenstvím občanů.

Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů. Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona, tj. 24. listopadu 1990.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.

1)obec jako právnická osoba
2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
3)Každá obec má svůj obecní úřad
4) v naší obci je to Obecní úřad Postupice.

1) zákon čís. 1/1993 Sb. (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. C)
3) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), § 4, odst. 1
4) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), §

3. Organizační struktura

Obec Postupice

v Zastupitelstvo

Ø  Finanční výbor

Ø  Kontrolní výbor

v Příspěvkové organizace

Ø  ZŠ a MŠ Postupice (vložit hypertextový odkaz na školu)   

v Zřizované organizace podle jiného zákona

Ø  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce Postupice podle zákona č. 133/1985 Sb.

Jednací řád OZ

4. Kontaktní spojení

Školní 154
257 01 Postupice
Telefon: 317 796 220
Mobilní telefon: 603 819 651
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.obecpostupice.cz
ID Datové schránky: 4ntat7t

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

Školní 154
257 01 Postupice
Kód adresy: 14286661

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Školní 154
257 01 Postupice

4. 3 Úřední hodiny

pondělí 8.00 hod. - 17.00 hod.
středa   8.00 hod. - 17.00 hod.
pátek   8.00 hod. - 12.00 hod.

4. 4 Telefonní čísla

starosta: Ing. Jiří Sternberg, 603 819 651
místostarostka: Jana Jíšová, 723 749 883

4. 5 Čísla faxu

subjekt nepoužívá fax

4. 6 Adresa internetové stránky

www.obecpostupice.cz

4. 7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. 8 Další elektronické adresy

 -

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka a.s., Tyršova 2077  Benešov
číslo hlavního bankovního účtu pro styk s veřejností:
2527121/0100
číslo účtu u ČNB pro styk s institucemi:
94-3618121/0710

6. IČ

00232521

7. DIČ

CZ00232521

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Strategie obce Postupice

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet v roce 2015

9. Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst. 5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1. 1. 2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"), je-li v držení
 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj. že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno, o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance svazku obcí
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Požadavky na elektronická podání:

Z podání musí být jasně zřejmé, pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.

Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)

Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.

Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:

1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny OÚ a to v pondělí a středu od 8:00 hod. do 17:00 hod. a v pátek od 8:00 hod. do 12:00 hod.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT (prostý text)
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)  
*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.

Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu

Přihlášení k místnímu poplatku ze psů

13. Popisy postupů – návody pro řešení životní situace

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

-

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

14.2 Vydané právní předpisy

Obec Postupice vydává mj. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Vyhlášky

Směrnice

15. Úhrady za poskytování informací

-

15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

-

16. 1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16. 2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

 

Elektronická podatelna pro obec Postupice

Adresa pro elektronickou podatelnu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny obce Postupice, Školní 154, 257 01 Postupice, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 12:00 hod.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti.

Informace a pokyny

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.

Návod a postupy k vydání uživatelského jména a hesla:
K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí OÚ Postupice, Školní 154, 257 01 Postupice – kancelář starosty.
Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Doporučení:
1. Seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka.
2. Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si
z něj opisy a výpisy.
3. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu
pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo
v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:
a) Osobně u evidenčního orgánu,
b) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) Elektronicky pomocí e-podatelny OÚ na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Na základě podané žádosti bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo.
Přístupové údaje budou žadateli předány podle způsobu podání žádosti s výjimkou žádosti podané podle bodu 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno!
5. Zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají veřejného funkcionáře – v podmínkách obce se jedná o člena zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člena zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.
6. Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.
7. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
8. Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti (§ 67 zákona o přestupcích).

Poučení:
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.
Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.
Přidělené uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na které bylo vystaveno, nahlížet do registru na jeho stránkách z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.
Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.


Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný volně dostupný prohlížeč.


Čestné prohlášení - formulář
Žádost o elektronické nahlédnutí do registru
Nahlížení do registru

Zastupitelé

Starosta obce  Ing. Jiří Sternberg
Místostarostka obce  Jana Jíšová
Předseda finančního výboru   Bc. Michal Janata
Členové finančního výboru Jan Kahoun
  Miloslav Půta
Předseda kontrolního výboru   Jiří Malý
Členové kontrolního výboru Jaroslav Andr
 

Ing. Pavel Vrňák

Zastupitelé Václav Šesták

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci