• Nám. Svatopluka Čecha
 • Zahájení hasických závodů v Postupicích 2016
 • Tradiční velikonoční jarmark v Postupicích
 • Zámek Jemniště
 • Rybník v Lísku
 • Ochotnický divadelní spolek Postupice
 • Kaplička v Čelivě
 • Postupice

Postupice

Postupice

publicita spoloková místnost

publicita vybavení spolkové místnosti Postupice 1

Správní území obce Postupice se rozkládá na výměře 4000,61 ha na sedmi katastrálních územích.

Čelivo                       549,20 ha  
Jemniště                   293,73 ha
Milovanice                487,46 ha
Nová Ves u Postupic 846,69 ha
Postupice                  733,29 ha
Pozov                        622,90 ha
Roubíčkova Lhota     467,34 ha

Ve správním území obce jsou tyto místní části:  
Buchov, Dobříčkov, Čelivo, Holčovice, Jemniště, Lhota Veselka, Lísek, Milovanice, Miroslav, Mokliny, Nová Ves, Postupice, Pozov, Roubíčkova Lhota, Sušice, Vrbětín         

V obci žije 1 408 obyvatel (stav k 1. 1. 2023).

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1205.

Zápisy 2023

Zápis 1/2023 a Usnesení 1/2023
ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 23. 2. 2023 od 17,00 hod. v učebně Základní školy Postupice

Zápis 2/2023 a Usnesení 2/2023
ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO), konaného dne 11. 5. 2023 od 17,00 hod. v učebně Základní školy Postupice

Zápis 3/2023 a Usnesení 3/2023
ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO), konaného dne 26. 6. 2023 od 17,30 hod. ve spolkové místnosti OÚ Postupice

Zápis 4/2023 a Usnesení 4/2023
ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO), konaného dne 22. 8. 2023 od 17,00 hod. ve spolkové místnosti OÚ Postupice

Zápisy 2022

Zápis 1/2022 a Usnesení 1/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 24. 2. 2022 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 2/2022 a Usnesení 2/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 31. 3. 2022 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 3/2022 a Usnesení 3/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 28. 6. 2022 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 4/2022 a Usnesení 4/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 20. 9. 2022 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 5/2022 a Usnesení 5/2022
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 19.10.2022 od 17,30 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 6/2022 a Usnesení 6/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 30.11.2022 od 17.30 hodin v budově ZŠ Postupice – přízemí, učebna českého jazyka

Zápis 7/2022 a Usnesení 7/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 13.12.2022 od 17.00 hodin v budově ZŠ Postupice – přízemí, učebna českého jazyka

Zápis 8/2022 a Usnesení 8/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konané dne 21. 12. 2022 od 18,00 hod. v malé zasedací síni OÚ Postupice

Zápisy 2021

Zápis 1/2021 a Usnesení 1/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 25. 2. 2021 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 2/2021 a Usnesení 2/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 29. 4. 2021 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 3/2021 a Usnesení 3/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 28. 6. 2021 od 17.30 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 4/2021 a Usnesení 4/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 22. 9. 2021 od 17.30 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 5/2021 a Usnesení 5/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 9. 12. 2021 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápisy 2020

Zápis 1/2020 a Usnesení 1/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 20. 2. 2020 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 2/2020 a Usnesení 2/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 20. 5. 2020 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 3/2020 a Usnesení 3/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 24. 6. 2020 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 4/2020 a Usnesení 4/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 18. 9. 2020 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích


Zápis 5/2020 a Usnesení 5/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 26. 11. 2020 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích


Zápis 6/2020 a Usnesení 6/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 16. 12. 2020 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápisy 2019

Zápis 1/2019 a Usnesení 1/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 28. 2. 2019 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 2/2019 a Usnesení 2/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 25. 4. 2019 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 3/2019 a Usnesení 3/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 26. 6. 2019 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 4/2019 a Usnesení 4/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 19. 9. 2019 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis 5/2019 a Usnesení 5/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 12. 12. 2019 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

BENE-BUS Oznámení o zveřejnění

DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov,

IČ: 75120321

 O Z N Á M E N Í   O   Z V E Ř E J N Ě N Í

 

schválených dokumentů

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023

Rozpočet na rok 2020

Závěrečný účet za rok 2018

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018

     

    

Všechny výše uvedené dokumenty jsou v elektronické podobě zveřejněny na stránce www.benebus.cz

 

Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na adrese

 Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510

ve dnech pondělí – čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.

Zápisy 2018

Zápis a Usnesení č. 1/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 14. 2. 2018 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 2/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 18. 4. 2018 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 3/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 25. 6. 2018 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 4/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 26. 9. 2018 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 5/2018
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 31. 10. 2018 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 6/2018 a Usnesení č. 7/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 22. 11. 2018 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

ČEZ Distribuce a.s. - opatření v průběhu voleb

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

rádi bychom Vás informovali, že na celém zásobovacím území společnosti ČEZ Distribuce, a. s., nebudou v termínech od 5. října, 13:00 hod do 6. října, 24:00 hod (Komunální volby 2018, 1. kolo voleb do Senátu a následné sčítání) a 12. října 13:00 hodin do 13. října 24:00 hodin (2. kolo voleb do Senátu) prováděny práce na distribučním zařízení, se kterými by bylo spojeno přerušení nebo omezení dodávky elektřiny (s výjimkou činností poruchové služby). Zároveň s tím společnost navýšila počty pohotovostních čet, posílila pohotovosti pracovníků dispečinku a call centra.

V případě nenadálého výpadku elektřiny ve volebních místnostech, prosím, nejprve zkontrolujte jističe v objektu, následně pak volejte na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860 popř. na speciálně pro Vás a pro tyto účely zřízená telefonní čísla:

 • 910 704 410
 • 910 704 420

 

Nahlášené poruchy budeme odstraňovat v nejkratším možném čase.

Věříme, že uvedená opatření přispějí ke zdárnému průběhu voleb.

Zápisy z jednání ZO 2017

Zápis a Usnesení č. 1/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 22. 2. 2017 od 16:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 2/2017 a Usnesení č. 3/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 24. 4. 2017 od 16:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 4/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 27. 6. 2017 od 17:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 5/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 20. 9. 2017 od 16:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Zápis a Usnesení č. 6/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 29. 11. 2017 od 16:00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://www.chopos.cz/postupice-obecni-urad/postupice-uredni-deska.html, internetových stránkách obce http://www.chopos.cz/postupice-obecni-urad/postupice-rozpocty.html a http://www.chopos.cz/postupice-obecni-urad/postupice-zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Postupice je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Postupice, Školní 154, 257 01 Postupice, v úředních hodinách: Po, Stř 8:00 - 17:00 a Pá  8:00 - 12:00

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

Kontakty

Oficiální název  Obec Postupice 
Kontaktní adresa  Obecní úřad Postupice
  Školní 154
  257 01 Postupice
Telefony na OÚ:                                     317 796 220  
  starosta: Ing. Jiří Sternberg       603 819 651  
  místostarostka: Jana Jíšová        723 749 883
E-mail na OÚ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Úřední hodiny   Po 8,00-17,00
   St 8,00-17,00
  Pá 8,00 -12,00
Bankovní spojení   2527121/0100
Číslo účtu u ČNB 94-3618121/0710
00232521
DIČ CZ00232521
Číslo datové schránky    4ntat7t

 

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.


Úřední hodiny:
Po 8,00-17,00
St 8,00-17,00
Pá 8,00-12,00

Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách https://www.czechpoint.cz/public/accord_posts/jaka-je-vyse-poplatku/


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů - Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci