Žádost o poskytnutí informace - třídění a nakládání s odpady

Žádost:

Dobrý den,

ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa

a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,

b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty)

c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoby na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový,  podzemní...)

3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a tříděného odpadu

 

Odpověď:

K bodu č. 1). Celkem je sváženo cca 550 popelových nádob. Cena vozu viz příloha č. 2, OZV obce Postupice č. 2/2010 o poplatku za komunální odpad. 
Firmy - smluvní vztah 2600 Kč/nádoba 110-120l

K bodu č. 2a). Počet sběrných míst celkem 14
2b) Plast ve směsi, papír, sklo bílé, sklo směsné, kovy, bioodpad
2c) Kontejner na plasty - horní výsyp 24 ks
kontejner na sklo - spodní výsyp 24 ks
kontejner na papír - horní výsyp 7 ks
kontejner na šatstvo - 3 ks

K bodu č. 3) Kontejner na šatstvo 3 ks (2 ks Diakonie Broumov, 1 ks COOP)
Kontejner na plast 3 ks (EKOKOM)
Kontejner na sklo 21 ks (EKOKOM)

K bodu č. 4) TS Benešov

Předpoklad nákladů na r. 2017............................1.265.000,-Kč

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci