Žádost o poskytnutí informace - pozemek Roubíčkova Lhota

DOTAZ:

 

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o následující informace. 

1/ Žádám o sdělení přesného důvodu, které vedly k návrhu změny využitelnosti pozemku t.č. č. par. 597 kat. území Roubíčkova Lhota ve zveřejněném návrhu územního plánu, kdy jsou v návrhu již zasíťované pozemky nyní navrhovány jako nezastavitelné území. Tato informace nám i přes opakované dotazování obce a Ing. Arch. Russeho nebyla poskytnuta. 

2/ Poskytnutí písemného a zvukového záznamu z plánovaného veřejného projednání návrhu nového územního plánu a to neprodleně, tzn. 1. den po konání veřejného slyšení. 

3/ Kdo byl a je odpovědný zastupitel v záležitosti přípravy nového územního plánu vč. jeho zadání

 

 

ODPOVĚĎ:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 17.10.2019 sdělujeme následující:

1) v rámci ÚP bylo odebíráno větší množství ploch, které původní ÚP vymezoval k zástavbě, důvodem je neodpovídající požadavek na nárůst počtu obyvatel, který nelze demograficky odůvodnit. V době dokončení návrhu ÚP nebylo zapsáno dělení pozemku, v upraveném návrhu ÚP pro VJ již bude zaneseno dle zapsané parcelace.

2) proces proběhne podle stavebního zákona, záznamy se běžně neposkytují - následně lze podle zákona č. 106 zaslat, ale ne ve Vámi požadovaném termínu.

3) 14.12.2017 – 31.10.2018 p. Miloslav Půta - starosta

     31.10.2018 – dosud Ing. Jiří Sternberg - starosta

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci