Poskytnutí informace - Středočeská plynárenská a. s.

DOTAZ:

Vážení,

obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektu:

Středočeská Plynárenská a.s., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, IČO:60193158

 

Ke shora uvedenému subjektu Vás žádám o poskytnutí informace, zda obec Postupice byla ke dni 9.5.2008 akcionářem společnosti.

 

ODPOVĚĎ:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 4.10. 2019 ve věci poskytnutí informací, zda obec Postupice byla akcionářem uvedeného subjektu:

Středočeská Plynárenská a.s., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, IČO:60193158, Vám sdělujeme následující:

Obec Postupice nebyla k uvedenému datu akcionářem společnosti.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci