Upozornění - zákaz ukládání větví a ze stromů a keřů

U P O Z O R N Ě N Í

 na zákaz ukládání větví ze stromů a keřů v Postupicích za hřbitovem

Do kontejnerů na bioodpad je možno házet jen drobný biologicky rozložitelný odpad – tj. listí, trávu, zbytky rostlin, shrabky apod..

M.Půta
starosta obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci