Ochotnický divadelní spolek Postupice

klikněte zde

Krátce z historie ochotníků v Postupicích

Ochotnické divadlo má dlouhou tradici avšak přerušovanou neméně dlouhými přestávkami.
 
Citát z Mixovy kroniky:
"Ochotnický divadelní spolek v Postupicích byl založen asi v letech 1855–1860 a zanikl v letech 1880. Pořádal divadelní představení na vlastním jevišti, jež časem vzalo za své. O jeho činnosti nedochovalo se památek."
 
Citát z Mixovy kroniky:
"Čtenářský spolek v Postupicích, založený r. 1893, pečuje o vzdělání svých členů kolujícími časopisy a pro širší obecenstvo pracuje divadelními představeními a knihami. 31.března r. 1921 čítal spolek 27 členů....Osvětová činnost přednáškami, činnou účastí členů ve veřejné knihovně a čítárně, hlavně však pořádáním 3 – 4 divadelních představení ročně.....
 
1920 založen divadelní odbor Sokola.
Hráli v hostinci U Hrabánků, později v hostinci U Zemanů a někdy i v přírodě.

Z dochovaných záznamů a vzpomínek:
1921 hráno 2x, 1922 1x, 1923 1x, 1928 2x
1930 Divotvorný klobouk (Klicpera)
1932 Revoluce na staré poště, hráno v hostinci U Zemanů, výtěžek věnován na stavbu sokolovny.
1932 otevřena nová sokolovna, největší rozmach divadla v obci, vedoucí Bohumil Matoušek (do r. 1939). Jako režisér a herec se zde angažoval tehdy začínající Déda Papež. V té době až 6 představení ročně. Dekorace maloval ak. malíř Karel Kupka.
1934 hráno 5x
1935 opereta Už táhnou a drama Černé oči
1936 Tatínek jde na manévry a opereta U bílého koníčka
1937 Bílá nemoc (Čapek) a Obrácení Ferdyše Pištory, celkem 6 předst.
1938 Otec (Jirásek), R.U.R. (Čapek), Grandhotel Nevada, 5 předst.
1939 Ulička odvahy a Jan Žižka, 6 předst.
1939 Divadlo Dédy Papeže z Prahy hrálo společně s místním DS Sokola Šamberkovu hru J. K. Tyl.

1946 po okupaci divadlo obnoveno, hra Rukopis času
1947 účast na soutěži divadelních souborů v Benešově (hr. Rukopis času a další předst.)
1948 Hrobčický z Hrobčic (nastudováno, nehrálo se kvůli nemoci)
1955 Paní Mincmistrová (také hostováno v Domašíně)
1958 Divotvorný klobouk
1960 Otec
Všechna představení byla (dle pamětníků) většinou vyprodána.
 
2009 Tři zlaté vlasy děda Vševěda - představení dětí i dospělých NOVÝCH ochotníků z Postupicka.
2010 Založeno sdružení Ochotnický divadelní spolek Postupice, o.s.

 
Ochotnický divadelní spolek Postupice, o. s. 

První divadelní spolek v Postupicích byl založen asi v letech 1855-1860 a zanikl v roce 1880. Roku 1920 byl založen divadelní odbor Sokola. V letech 1921-1960 se hrálo v hostinci U Hrabánků, v hostinci U Zemanů a později v nově postavené sokolovně, většinou jedno představení za 1-2 roky v několika reprízách. Divadlo v Postu picích bylo obnoveno v roce 2009, kdy byl založen Ochotnický divadelní spolek. Ochotníci mají dva dětské soubory (26 dětí) a jeden soubor dospělých (20 aktivních členů). Uváděné hry jsou různorodé - vlastní tvorba (Staré pověsti české), muzikály (Limonádový Joe, Světáci), klasické drama (Naši furianti), americké drama (Víš přece, že neslyším, když teče voda). Každá hra má obvykle 4 reprízy.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci