Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Jemniště

Sbor dobrovolných hasičů Jemniště se může jako jeden z mála na okrese Benešov „pochlubit“ s tím, že má i kolektiv mladých hasičů (na okrese je kolem 230 sborů dobrovolných hasičů a z toho přibližně 20 sborů má i družstvo mladých hasičů).

Schůzky mladých hasičů SDH Jemniště se konají pravidelně každý týden. V kolektivu mladých hasičů je celkem sedmnáct dětí a jejich věkový průměr činí 7,3 let (nejstarší jsou dvě dívky ve věku 10 let a nejmladší chlapec a dívka ve věku 5 let). Jsou to většinou děti hasičů z SDH Jemniště, nebo se jedná o děti z Lísku, Jemniště a Pozova. V zimě jsme se scházeli v hasičské zbrojnici sboru. Učili se vázat uzle (lodní smyčku, plochou spojku, tesařský uzel a úvaz na proudnici), rozpoznávat topografické značky a technické prostředky (tzn. základní hasičské nářadí a náčiní). Dále se učili rozvinování a svinování hadic „C“, spojování hadic k rozdělovači, proudnici. Vše podle hry Plamen. Hra Plamen je směrnice pro celoroční činnost kolektivu mladých hasičů. Je rozdělena na jarní a podzimní kolo. V jarním kole je soutěž v požárním sportu, při které se soutěží v pěti disciplínách a to požární útok Plamen, požární útok s překážkami CTIF, štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60m, štafetový běh 400m s překážkami CTIF a dále se hodnotí kronika mladých hasičů. Na podzim je branný závod, při kterém běhají v přírodě, střílejí ze vzduchové pušky, poznávají topografické značky, prověřují si základní znalosti ze zdravovědy, vážou uzle apod. Nejedná se pouze o hasičský sport, ale i např. o pobyt v přírodě, tzn. jak se mají chovat atd.

Osmého dubna, den před velikonocemi se konala jedna z dalších schůzek mladých hasičů. Schůzka se konala na nohejbalovém hřišti v Lísku, při které jsme učili děti plést pomlásky z vrbového proutí.
Na „čáry“ jsme se s dětmi a rodiči sešli na parcele pana Zemana v Jemništi, kde se pálila „čarodějnice“, pekli jsme buřty a hráli fotbal. Byla to pěkná a zdařilá akce, kterou v příštích letech budeme chtít opakovat.

Od jara se scházíme na fotbalovém hřišti v Postupicích. Tam cvičíme a zkoušíme již zmiňované disciplíny jarního kola hry Plamen. Ze všech disciplín se nejvíce dětem líbí požární útok, který nejvíce připomíná klasickou „hasičinu“. Po skončení každého cvičení děti hrají fotbal, vybíjenou, prostě to, co chtějí.
V sobotu 12.5.2007 jsme se zúčastnili okresního kola soutěže mladých hasičů konané v Sedlci na fotbalovém hřišti. Jednalo se o jarní kolo hry Plamen. Jsme zařazeni do katerogie mladší od 6 do 11 let. V této kategorii se zúčastnilo 7 družstev. Skončili jsme na šestém, předposledním místě. Na to, že máme nejmenší a nejmladší děti a mladé hasiče vedeme krátce, to byl moc pěkný výsledek. Naše účast byla kladně hodnocena jak samotnými rozhodčími, tak Okresním sdružením hasičů Benešov. Poděkování patří všem dětem, vedoucím a rodičům, kteří dle svých možností pomáhali při nácvicích i při soutěži.
V létě bychom chtěli s dětmi vyrazit na asi třídenní víkendovou „toulavou“ akci, při které bychom spali, jak se říká „pod širákem“, sami si něco uvařili, navštívili nějaký zřícený hrad apod. Udělat si bobříka odvahy, zahrát si nějakou hru v přírodě, prostě udělat si hezký víkend a odpočinout si od „hasičiny“, které mají za celý rok dost. Dále bychom chtěli během roku s dětmi na nějaký výlet, např. navštívit zoologickou zahradu, aquapark, lanové centrum a nebo co si sami vyberou.
Na podzim se zúčastníme branného závodu hry Plamen v Miličíně.

Ještě pár řádků k mužstvu dospělých. V sobotu 19.5.2007 se družstvo mužů zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu v Chotýšanech. Před soutěží se muži scházeli při nácvicích na fotbalovém hřišti v Postupicích. V soutěži skončili na posledním, jedenáctém místě. Soutěž se skládá ze třech disciplín, a to z pořadové přípravy, požárního útoku a štafetového běhu na 100 m. V pořadové disciplíně jsme skončili na pátém místě, v požárním útoku na devátém místě a ve štafetovém běhu na 100m jsme skončili na jedenáctém místě.
Při okrskové soutěži byl také vložen závod dětských družstev. Zúčastnily se dvě družstva z Jemniště, jedno z Čeňovic a jedno z Chotýšan. Na prvním místě se umístily děti z Jemniště a odvezly si tak „pohár pro vítěze“. Takže alespoň jeden úspěch pro SDH Jemniště.
Od začátku června se scházejí také ženy našeho sboru. Na cvičení jich chodí devět, více než mužů. Těch se scházelo sedm. Ženy měly již tři cvičení na hřišti v Postupicích. Na to, že žádná z žen nikdy necvičila v hasičském družstvu, jim nácvik požárního útoku a běhu na 100m jde velmi dobře. Družstva dětí, žen i mužů se v sobotu 23.6.2007 zúčastní soutěže v Popovicích pořádané při oslavách založení tamního sboru.

V letošním roce slaví Sbor dobrovolných hasičů Jemniště 75. výročí od založení sboru. V sobotu 30.6.2007 by se měla na fotbalovém hřišti v Postupicích konat hasičská soutěž pořádáná jako oslava založení sboru.
Mladé hasiče podporuje finančně Obec Postupice a Krajský úřad Středočeského kraje, který nám poskytl grant na nákup vybavení, materiálu a pracovních hasičských montérek. S Obcí Postupice máme velice dobrou spolupráci. Jak po finanční stránce, tak i v materiálním zabezpečení.
Na začátku tohoto roku rozhodlo zastupitelstvo obce po dohodě s SDH Jemniště a SDH Milovanice o výměně hasičské stříkačky PS 12.

Tuto hasičkou stříkačku měl ve své evidenci sbor z Milovanic. Byla ve velmi špatném technickém stavu a byla nutná oprava, kterou hradila Obec Postupice. Tímto bychom chtěli poděkovat sboru z Milovanic, že došlo k dohodě a výměně hasičské stříkačky. S touto stříkačkou provádějí všechna družstva nácviky požárních útoků a mohou se s ní zúčastňovat hasičských soutěží (hasičská stříkačka PS 8, kterou jsme měli doposud, nevyhovuje pravidlům požárního sportu, resp. se stříkačkou PS 8 již nikdo nesoutěží).
Na závěr bych jako velitel SDH Jemniště chtěl velice kladně zhodnotit činnost uvedených družstev a poděkovat Obci Postupice, Krajskému úřadu Středočeského kraje, firmě CEIBA s.r.o., která vyrobila ceduli na hasičskou zbrojnici, ostatním malým sponzorům a také rodičům, kteří pomáhájí při činnosti s mladými hasiči.

Dále bych chtěl moc poděkovat bývalému starostovi sboru panu Karlu Vilímkovi za dlouholetou příkladnou práci pro sbor, který se nemalou měrou zasloužil o výše uvedené úspěchy (byl odvolán mimořádnou vlanou hromadou za údajnou „krizi“ hasičského sboru).

S pozdravem sportu zdar a hasičům zvlášť.
Miroslav Fürbacher, velitel SDH Jemniště a vedoucí kolektivu mládeže

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci