Postupická tvrz

V Postupicích stála tvrz ještě roku 1702 při samém dvoře. Vzhledem k tomu, že se stala součástí dvora, byly její části postupně zbourány nebo přestavěny pro jeho potřeby.

Postupice se připomínají již před rokem 1205, kdy zde Vchyna daroval nějaký statek Ostrovskému klášteru. Ve 14. století zde byl farní kostel, jehož patrony byli Kostkové z Postupic. První z nich Zdeněk, se ještě roku  1379 psal  z Křemenic. V letech 1387-1396 se s ním setkáváme jako s patronem  v Postupicích, roku 1400 věnoval  hojnou almužnu klášteru Benešovskému, v němž založil každodenní mši a slavné služby za své předky. Naposledy  se připomíná roku  1401. Jeho starší syn Vilém roku 1406 obdařil zdejšího faráře novými platy. Od r. 1410 až do své smrti proslul jako válečník, napřed bojoval v Prusích a později v řadách vojska pod obojí. Od r. 1415 sem jmenoval kněze s bratrem Zdenkem, kterému Postupice postoupil, když získal Hrádek, Litomyšl a další zboží. Jak dlouho Kostkové Postupice drželi, není známo.

V letech 1526-1536 byl pánem na Postupicích Václav Popovský z Bezejovic. Ten nechal zapsat svůj statek Postupice své manželce Alžbětě z Talmberka ale tak, aby ona po jeho smrti (1540) zapsala polovici tohoto statku jeho bratrovi Přechovi. Alžběta tak dlouho nečinila, až k tomu byla donucena zemským soudem. Držela tedy r. 1542 polovici pusté tvrze v Postupicích  s příslušným zbožím a druhá polovice připadla roku 1550 Mandaléně dceři Přechově a manželce Kryštofa Skuhrovského.Tuto polovici  prodali její dědici  roku 1574  Pavlovi Malovcovi  z Libějovic.

Druhá polovina Postupic dostala se neznámým způsobem Adamovi Předborovi z Radešína a jeho sestře Anně. Ti se o ni sice roku 1566 dělili, ale hned poté Anna bratrovi svou polovinu postoupila. Ten ji pak držel až do své smrti. Až jeho dcera Lidmila Říčanská z Radešína prodala Postupice roku 1580 Pavlovi Malovci, který tak měl od tohoto roku v majetku celý statek. Posledním svým pořízením odkázal Postupice své manželce Anně z Říčan tak, aby po její smrti přešly na Pavla z Říčan a roku 1584zemřel. A protože Anna zemřela již roku 1586, dostal se Pavel záhy k dědictví. Držel Postupice až do r. 1593, a pak je připsal své manželce Anežce roz. z Hodějova. Ta je již roku 1596 postoupila Janovi nejstaršímu z Říčan a na Popovicích. Ještě toho roku je držel Mstidruh Malovec z Malovic.

Roku 1598 je koupil Jiří z Talmberka. V držení tohoto rodu zůstaly Postupice více jak sto let. Po Jiřím následoval syn Jan, který všechno své jmění odkázal roku 1663 bratru Františkovi z Talmberka a na Vlašimi. Když se r. 1665 jeho synové dělili o pozůstalost, připadl Jankov a Postupice synu Rudolfovi. Ten je prodal roku 1694 svému bratru Janovi Fr. Kryštofovi biskupovi Hradeckému. Po jeho smrti roku 1698 dědil vše jeho nezletilý synovec Jan František.  Nedlouho poté byly Postupice přikoupeny k Jemništi.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci