Petroupim-obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 1C za školou

V Petroupimi dne 17. 5. 2017

Vážení,
dovoluji si Vás vyzvat k předložení nabídky na stavební práce v rámci projektu „Petroupim-obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 1C za školou“.                                                                                                                                                                        

Způsob zadání veřejné zakázky: Přesné podmínky zadávacího řízení a výběr nabídky naleznete ve Výzvě a Zadávací dokumentaci pro zadávání zakázek mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb., vytvořené v souladu s  Interní směrnicí.

Projekt bude realizován s finančním přispěním Ministerstva pro místní rozvoj.

Zakázka: „Petroupim-obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 1C za školou“

Zadavatel:                                 Obec Petroupim
                                                  Petroupim 74
                                                  256 01 Benešov

                                                 IČ: 00232475
                                                 DIČ: CZ00232475

Kontaktní osoba:                      Jiří Černý, tel+420 721 056 853, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Termín předložení nabídky je stanoven nejpozději do 2. 6. 2017 v 11.00 hodin., na adrese zadavatele.

Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele dne 2. 6. 2017 bezodkladně po lhůtě pro předložení nabídek.

Věříme, že naší výzvu přijmete a nabídku na zakázku v termínu předložíte. 

S pozdravem

 

                                                                              ………………………..                     

                                                                               Jiří Černý, starosta

 

Příloha:

  • Výzva a Zadávací dokumentace + přílohy

Vyvěšeno: 17. 5. 2017Sejmuto: 2. 6 .2017