• Nová hasičská zbrojnice a zrekonstruovaná sokolovna
  • Zámek s kaplí v Ostředku
  • Římský voják ze sousoší sv. Pavla a sv. Jana u Ostředka
  • Turistická ubytovna v Ostředku
  • Rybník v Mžížovicích
  • Ostředek u dálnice
  • Kříž v Třemošnici
  • Ostředek - dálnice D1

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa- Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu- Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru- Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů-

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům- Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi- Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1- 7- 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č-111/2009 Sb-, o základních registrech-
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů-

Úřední hodiny:
Pondělí 18:00 - 19:00

Středa 18:00 - 19:00

Pátek 10:00 - 11:30(jen podatelna)

Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník:
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www-czechpoint-cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele- Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku-
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká- K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas- Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo- Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu(plnou moc) a svoji totožnost-
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec- Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti(občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo- Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu-

http://www-czechpoint-cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě- Stačí mít aktivní datovou schránku- Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky- Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR-

Více informací-

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu-