Informace pro žadatele o přípojku na veřejný vodovod

Vážení spoluobčané,

s velkým potěšením si vám dovoluji oznámit, že voda ze Želivky se výrazně přiblížila k naší obci a k vašim domovům.

Ze snu se v průběhu nejbližších dvou let stane realita. Dostatek kvalitní a pitné vody bude velmi zásadní skutečností pro další rozvoj našeho Ostředku, obzvláště pokud se naplní prognózy a suchá horká léta budeme zažívat i v dalších letech.

Projekt skupinového vodovodu CHOPOS, do kterého je naše obec spolu s další šesti obcemi (Vranov, Teplýšovice, Čakov, Divišov, Struhařov a Chotýšany) zapojena, bude podpořen dotací z Operačního programu Životní prostředí.

Ovšem než jsme se mohli radovat z tohoto úspěchu, ušli jsme dlouhou a trnitou cestu, kdy naději střídal zmar a naopak. 

S myšlenkou napojení na přivaděč Želivka přišlo předchozí zastupitelstvo, které navázalo na dřívější plány vybudování vodovodu s využitím vlastních lokálních zdrojů. Totální krach prvotního projektu připojení se na Želivku kvůli odstoupení čtyř obcí (Chocerady, Kozmice, Hvězdonice a Přestavlky) znamenal ztrátu téměř dvou let práce a ne malých vynaložených finančních prostředků. Naše obec spolu s Vranovem a Teplýšovicemi vytrvala a vytvořila nový projekt, který zaštítil DSO CHOPOS, což se ukázalo jako zásadní pro zdar záměru.

Voda bude v budoucnu vysoce ceněnou surovinou, všichni si to dobře uvědomujeme a chceme mít cenu pod kontrolou, bez zbytečného navyšování. Proto se hned na začátku dohodlo, že si budeme vodovodní systém provozovat sami, prostřednictvím DSO CHOPOS.

Ze získané dotace máme radost, ale stále máme před sebou ještě pořádný kus cesty, aby voda ze Želivky z našich kohoutků opravdu tekla. Letos musíme vybrat zhotovitele stavby a příští rok začneme vodovod budovat. Hotovo musí být v roce 2020.

Velmi zásadní je, abychom měli pro koho vodu do obce přivézt a tím splnili dotační podmínky.

Nyní je tedy nezbytné, aby každý z vás projevil zájem o přivedení pitné vody ke své nemovitosti. Letošní rok nám drastickým způsobem naznačuje, jak je těžké bez vody žít, cokoliv s vodou dělat, chovat či pěstovat. Ryby v rybnících hynou, koryta potoků vysychají….

Touto cestou bych vás chtěl požádat, abyste vyplněním přiloženého dotazníku, vyjádřili, zda máte nebo nemáte zájem o připojení k budoucímu vodovodu.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte v kanceláři OÚ nejpozději 17. září 2018.

Předpokládám, že vás zajímají podmínky připojení. Starostové všech sedmi obcí se dne 13. srpna 2018 sešli a dohodli se na pravidlech, jejichž finální podoba je maximálně šetrná k vaší (naší) peněžence.

Dohodlo se např. to, že žádná ze sedmi  obcí nebude, v případě připojení se k vodovodnímu řadu do okamžiku kolaudace vodovodu, od občanů požadovat úhradu paušálního připojovacího poplatku. Přitom se v řadě obcí jedná o běžnou praxi. Paušální připojovací poplatek budou hradit až Ti, kteří se připojí dodatečně.

Věřím, že díky tomu se na veřejný vodovod nyní připojí každý z vás. Už jen proto, že pozdější připojení těch, co by váhali a při výstavbě vodovodu se hned nepřipojili, to budou mít mnohem dražší a komplikovanější.

Ing. Marek Škvor

starosta obce


Podmínky připojení na Skupinový vodovod CHOPOS

Hlavní podmínky pro připojení obyvatel, kteří se na veřejný vodovod připojí hned při jeho výstavbě:

  • odběratel musí s obcí uzavřít smlouvu o připojení do doby kolaudace hlavního řadu, 
  • odběratel musí do 1 roku od kolaudace nového vodovodního řadu realizovat vybudování vlastní přípojky, pokud tak neučiní, bude mu účtována sankce 50 Kč za každý den prodlení, 
  • odběratel uhradí obci cenu za zpracování projektové dokumentace vodovodní přípojky a vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu ve výši 3 630 Kč – k tomu je nutné dodat, že si obce vyjednaly pro občany službu, která zajistí všem občanům vyřízení povolení zbudovat přípojku „na klíč“ a bez starostí, 
  • odběratel uhradí veškeré náklady spojené s vybudováním přípojky na svém pozemku včetně ceny za zhotovení měrné šachty, 
  • odběratel se ve smlouvě zaváže, že po připojení na veřejný vodovod nedojde k propojení veřejného vodovodu s vodou z jeho vlastních zdrojů

Další podmínky, které si obce zapracují do místních vyhlášek, které se budou týkat všech, kteří se na veřejný vodovod nepřipojí a později o připojení požádají: 

  • odběratel se bude moci připojit až po uplynutí 5 leté záruční lhůty stavby vodovodu, vyjma novostaveb, které nebudou mít do doby kolaudace Skupinového vodovodu CHOPOS vydané pravomocné stavební povolení, 
  • odběratel uhradí veškeré náklady spojené s vybudováním přípojky na svém pozemku včetně ceny za měrnou šachtu, 
  • odběratel uhradí 100% nákladů souvisejících s ostatními pracemi provedenými na veřejné části vodovodu.

Další informace:

  • prodejní cena vody bude cca 35 Kč/m³, s tím, že bude záležet na výši ceny stavby vodovodu, provozních výdajích, ale zejména na množství odebrané vody.

    více odebrané vody v systému = nižší cena

   Nevíme kolik lidí (v území, které bylo do nedávna „soběstačné“, co do množství vody z vlastních zdrojů) bude vodu odebírat a zejména v jakém objemu.C_1_přehledná
C_2_11a_celkový situační výkres č. 11a
C_2_11b_celkový situační výkres č. 11b
C_2_12_celkový situační výkres č. 12
C_2_13 celkový situační výkres č. 13
C_2_14 celkový situační výkres č. 14
C_2_15 celkový situační výkres č. 15
C_2_16 celkový situační výkres č. 16
C_2_17 celkový situační výkres č. 17
C_2_18 celkový situační výkres č. 18
Vzorový výkres měrné šachty
Dotazník
Prezentace - vodovodní přípojka CHOPOS

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci