Shrnutí systému úhrad za budování vodovodních přípojek

Vážení spoluobčané, 

 

vzhledem k panujícím nejasnostem shrnujeme systém úhrad za budování přípojek, tak jak jsme vám jej zaslali SMS systémem dne 21. dubna.

 

Součástí ceny, kterou platí obec zhotoviteli (a vy tedy neplatíte) je vedení přípojky po obecním pozemku a vyhrabání díry pro uložení vodoměrné šachty  a samotné usazení šachty do díry a napojení hadice ze strany od hlavního řadu (nezávisle na tom, o jaký pozemek se jedná).

 

Vy platíte za - část přípojky od hranice obecního pozemku k vodoměrné šachtě včetně proražení otvoru skrz taras/ základ plotu, případné vedení přípojky od vodoměrné šachty dále po vašem pozemku (včetně navaření na šachtu) a obsypání šachty.  Tyto náklady platíte přímo zhotoviteli na základě vzájemné dohody.

 

OÚ Ostředek

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci