SKUPINOVÝ VODOVOD CHOPOS - aktuální informace

Vážení spoluobčané, 

velice vám děkuji za to, že jste velmi rychle zareagovali na výzvu obce a houfně podepisujete dva dokumenty (plnou moc a souhlas se vstupem na vaše pozemky), které jsou nezbytné, abychom pro vás mohli vyřídit povolení pro vaše individuální přípojky ke skupinovému vodovodu. 

Vzhledem k tomu, že se v této souvislosti objevují dotazy, tak bych chtěl touto cestou znovu shrnout podmínky pro připojení se k vodovodu. 

  • Povolení / legalizaci vaší individuální vodovodní přípojky pro vás na základě plných mocí vyřídí prostřednictvím společnosti VRV a.s. naše obec.  Za vyřízení zaplatíte obci paušální poplatek 3630 Kč. Přesně tuto částku bude obec za vyřízení povolení jedné přípojky platit společnosti VRV a.s. na základě již uzavřené smlouvy o dílo. Pro vaší informaci jedná se o více jak 150 individuálních přípojek.
  •  Fyzickou realizaci přípojky od vodoměrné šachty do vašich domů, chalup či  chat si budete realizovat sami na své náklady. Znamená to tedy, že pokud již máte přípojku vybudovanou, nemusíte v podstatě nic dělat.
     
  • Jednotnou vodoměrnou šachtu vám dodá DSO CHOPOS. Následně vám pak její cenu vyfakturuje. Cena jedné šachty bude ca. 10-11.000Kč závislosti na tom, zda bude potřeba v pojezdné nebo nepojezdné verzi. Vzhledem k předpokládanému množství (pro všech 7 obcí) se podařilo DSO CHOPOS vyjednat u výrobce velkou slevu. Vodoměrná šachta je včetně kohoutů a zpětné klapky. Žadatel platí i náklady na umístění šachty, která bude jeho majetkem. Vodoměr platí DSO CHOPOS - budoucí provozovatel vodovodu. Vodoměrné šachty se budou umísťovat na volně přístupné pozemky před ploty. Pouze ve velmi výjimečných případech, kdy nebude jiná možnost,  budou na vašich pozemcích hned za plotem. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že provozovatel vodovodu DSO CHOPOS bude odpovídat za případné ztráty vody jen do vodoměru. Není možné, aby odpovídal a tedy platil za vodu ztracenou ve vámi vybudovaných individuálních přípojkách na vašich pozemcích. 
     
  • Ve věci připojení k vodovodu s vámi bude uzavřena smlouva.

V současné době probíhá 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele vodovodu, kdy zájemci prokazují svou kvalifikaci. Ti, kteří ji splní, pak ve druhé kole budou vyzváni, aby předložili svou nabídku. Pokud vše půjde podle plánu, budeme znát zhotovitele během května.

V případě  přetrvávajících nejasností mne nebo kolegy ze zastupitelstva neváhejte kontaktovat.

Ing. Marek Škvor, starosta

 

ke stažení: Vodoměrná šachta COMPOZIT

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci