Příjmová část rozpočtu na rok 2004

Daň z příjmů ze závislé činnosti

360 000,- Kč

Daň FO sdílená

70 000,- Kč

Daň FO, dle zvl. sazby

21 000,- Kč

Daň z právnických osob

380 000,- Kč

DPH

600 000,- Kč

Správní poplatky

2 000,- Kč

Poplatky ze psů

3 000,- Kč

Daň z nemovistostí

250 000,- Kč

Dotace na výkon státní správy

4 000,- Kč

Nájem z restaurace a obchodů

200 000,- Kč

Nájem z lékařské ordinace

1 000,- Kč

Příjem z pronájmů bytů

16 000,- Kč

Příjem z hrobů

4 000,- Kč

Příjem ze služeb z reklam

250 000,- Kč

Příjem z prodeje pozemků

600 000,- Kč

Tržba za likvidaci odpadů

140 000,- Kč

Příjem za prodej popelnic

5 000,- Kč

Spoluúčast občanů ČOV

1 000 000,- Kč

Tržba za ukládání zeminy

200 000,- Kč

Příjmy z podílů a divident

4 000,- Kč

Přijaté úroky

10 000,- Kč

Krycí zdroj - úvěr na vybudování ČOV 14 000 000,- Kč
CELKEM 18 120 000,- Kč