Záměr obce Ostředek směnit nemovitý majetek - části pozemků p.č. 856/2, 874/1, 633/37

Zájemci o směnu nemovitostí se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky do 26.6.2020

č.j.: 434/2020/ZP

Záměr obce Ostředek směnit nemovitý majetek - části pozemků p.č. 856/2 a 874/1 v k.ú. Ostředek za část pozemku p.č. 633/37 v k.ú. Ostředek

MAPA k záměru

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci