CHOPOS

Návrh závěrečného účtu obce Všechlapy 2019

Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce Vsechlapy za rok 2019.pdf                   Priloha.pdf                                                                                                             Rozvaha2019.pdf                                                                                                                           Vysledovka2019.pdf                                                                                                             Navrh zaverecneho uctu 2019.pdf

Prohlášení o přístupnosti

Dobrovolný svazek obcí CHOPOS se zavazuje zpřístupnit www stránky v souladu se zákonem . 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:
http://www.chopos
www.bilkovice.cz
www.obeccakov.cz
www.ceskysternberk.eu
www.drahnovice.cz
www.litichovice.cz
www.ouostredek.cz
www.petroupim.cz
www.popoviceobec.cz
www.obecpostupice.cz
www.psare.cz
www.obecstruharov.cz
www.obecteplysovice.cz
www.obectrebesice.cz
www.vodslivy.cz
www.obecvranov.cz
www.obecvsechlapy.cz
www.obecxaverov.cz

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem zajistí správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu
Uvedené internetové stránky jsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo aktualizováno dne 31.8.2020
Prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Dobrovolný svazek obcí CHOPOS má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontakt
CHOPOS
Křižíkova 1424
256 01 Benešov
telefon: 777193556
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postupy pro prosazování práva
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení provozovatele internetových stránek
Tyto internetové stránky provozuje CHOPOS. Internetové stránky využívají redakční systém Joomla!, který je poskytován společností SvětIT.cz.

Správcem veškerého obsahu je CHOPOS, se sídlem Chotýšany 54, 25728 Chotýšany a jeho členské obce, které využívají společný systém. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník internetových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník internetových stránek má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

Provozovatel redakčního systému, společnost SvětIT.cz, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na technického provozovatele
SvětIT.cz
Křižíkova 1424
256 01 Benešov
tel.: +420 277 270 600
web: www.svetit.cz
technická podpora: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

COOKIES - GDPR

GDPR - Ochrana osobních údajů

Společnost CHOPOS Společnost je dobrovolným svazkem obcí dle zákona 128/2000 Sb. a je zaregistrována v registru svazku obcí vedeném KÚ Středočeského kraje pod číslem 5/2002/BN. (dále jen „Správce“) si Vás ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) dovoluje informovat o tom, že:

 • Správce v souvislosti se svojí činností zpracovává ve smyslu uvedeného Nařízení výlučně tyto osobní údaje: jméno, příjmení, tel. číslo, email (dále jen „Osobní údaje“).
 • Uvedené Osobní údaje budou Správcem zpracovány a uchovány na právním základě tzv. informovaného souhlasu ve smyslu ust. čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení (dále jen „Souhlas“).
 • Veškeré tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 2 let ode dne jejich poskytnutí Správci.
 • Účelem zpracování těchto údajů jsou služby Správce.
 • Osoby, jejichž osobní údaje Správce zpracovává (dále jen „Subjekty údajů“) mají právo svůj Souhlas kdykoli odvolat, přičemž takovým odvoláním případně není dotčeno právo Správce zpracovávat Osobní údaje podle některého z důvodů uvedených v ust. čl. 6, odst. 1, písm. b), c) a f) Nařízení.
 • Subjekty údajů mají dále právo na přístup ke svým Osobním údajům za účelem kontroly a mají právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Nedílnou součástí práv Subjektů údajů je i právo na přenositelnost Osobních údajů ve smyslu Nařízení.
 • Subjekty údajů mají dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované Správci a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).
 • V souvislosti se zpracováním a uchováním Osobních údajů bude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.
 • Zabezpečení a ochrana Osobních údajů je zajištěna prostřednictvím počítačových serverů s omezeným zabezpečeným přístupem. K Osobním údajům mají přístup toliko osoby smluvně pověřené Správcem či Zpracovatelem.

CO JSOU COOKIES?

Cookies lze charakterizovat jako textové soubory, které jsou ukládány do IT zařízení návštěvníka tehdy, když navštívíte určitou webovou stránku, která soubory cookies využívá. Soubory cookies pomáhají webové stránce zapamatovat si jednotlivé úkony, které návštěvník na webové stránce provedl (např. vyhledávaná hesla v prohlížeči, prokliky na jinou webovou stránku atd.) a umožňuje tak provozovateli webové stránky sbírat informace o návštěvníkovi prostřednictvím vaší IP adresy.
 
IP adresa návštěvníka a některé aktivity s ní spojené jsou ve smyslu vybraných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) tzv. osobními údaji. Zpracovávat osobních údaje prostřednictvím souborů cookies může provozovatel webu pouze s informovaným souhlasem osoby, jejíž osobní údaje mají být takto zpracovány. Takto poskytnutý souhlas může být kdykoli odvolán. Osobní údaje ve smyslu GDPR však pomáhají zpracovat jen některé druhy souborů cookies.
 

JAKÉ JSOU DRUHY COOKIES?

Funkční cookies – Jedná se o soubory, které jsou bezprostředně zapotřebí k zajištění základních funkcí webové stránky. Funkční soubory cookie umožňují např. funkci nákupních košíků e-shopů či sledování návštěvnosti webu. Tyto druhy cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas subjektu údajů se zde nevyžaduje. Funkční cookies jsou využívány vždy.
 
Marketingové cookies – Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd. K využívání cookies tohoto druhu potřebuje provozovatel webu souhlas subjektu údajů. Bez takového souhlasu nelze marketingové cookies využívat.
 
Výkonnostní cookies – Pomáhají vylepšovat a zefektivňovat funkce webových stránek sledováním aktivit návštěvníků na nich. Díky výkonnostním cookies si webová stránka dokáže např. zapamatovat v minulosti vybrané předvolby návštěvníka či urychlit zpracování jeho požadavku. K využívání cookies tohoto druhu potřebuje provozovatel webu souhlas subjektu údajů. Bez takového souhlasu nelze výkonnostní cookies využívat.
 

DRUHY PROVOZOVATELEM POUŽÍVANÝCH COOKIES A DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelem tohoto webu je společnost CHOPOS Společnost je dobrovolným svazkem obcí dle zákona 128/2000 Sb. a je zaregistrována v registru svazku obcí vedeném KÚ Středočeského kraje pod číslem 5/2002/BN.
(dále jen „Provozovatel“).
 
Provozovatel využívá veškeré výše uvedené druhy cookies, přičemž tzv. marketingové a výkonností cookies jsou využívány výlučně s předcházejícím souhlasem návštěvníků webu, kteří jakožto subjekty údajů udělili s využíváním cookies tzv. informovaný souhlas ve smyslu GDPR.
Veškeré osobní údaje zpracované na základě činnosti souborů cookies jsou uchovány na zabezpečených počítačových serverech s omezeným přístupem a to po dobu 90 dnů počítaných ode dne jejich zpracování.
 
V souvislosti se zpracováním a uchováním Osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.
 

PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKA WEBU

Návštěvník webové stránky má právo souhlas s využíváním cookies ve vztahu k jeho osobě neudělit. V případně neudělení souhlasu však nebude mít možnost využívat všech dostupných funkcí navštívené webové stránky.
 
V případě udělení souhlasu má návštěvník webové stránky jakožto subjekt údajů ve smyslu GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům za účelem kontroly a dále právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování.
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník webové stránky kdykoli odvolat vypnutím funkcí cookies v sekci „Zobrazit detaily“.
 
Nedílnou součástí je i právo subjektu údajů na přenositelnost osobních údajů ve smyslu Nařízení. Subjekt údajů má dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované provozovateli webu a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

13.10.2016 - Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva

 

 

I N F O R M A C E

o konání 34. zasedání zastupitelstva obce Bílkovice

Obec Bílkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Bílkovice, svolaného starostou obce Milanem Zárubou v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:     Obecní úřad Bílkovice

Doba konání:     čtvrtek 20.10.2016 od 19:00 hodin

 

Navržený program:

                               1) Zahájení a schválení programu

 

                               2) Záměr zřízení věcného břemene

 

                               3) Výsledky dílčí kontroly hospodaření provedené Středočeským krajem

 

                               3) Rozpočtové opatření č. 7

 

                               4) Diskuze           - vnitřní audit kontrolního a finančního výboru obce

                                                        - finanční hospodaření obce 1-10/2016

 

                               5) Závěr              

     

Originál pozvánky

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.

Úřední hodiny:
Pondělí 8,00 - 15,00
Středa 8,00- 15,00

Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče

Ceník: 
ceny za jednotlivé služby naleznete na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Svazek obcí CHOPOS

Svazek obcí se rozkládá na okrese Benešov ve Středočeském kraji s centrem vzdáleným asi 50 km od hlavního města České republiky Prahy.

Dle posledních údajů k 31. 12. 2019 z ČSÚ zde žije 8 997 trvale hlášených obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2021 ve Struhařově dne 27. 4. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2021

které se koná ve Struhařově dne 27. 4. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 1/2021
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2021 v Ostředku dne 23. 2. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2021

které se koná v Ostředku dne 23. 2. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2021 v Chotýšanech dne 26. 1. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2021

které se koná v Chotýšanech dne 26. 1. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma-výroční zprávy, www stránky
 5. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 6. Granty a dotace
 7. Skupinový vodovod CHOPOS
 8. Svoz BRO v roce 2020 – Hlášení svozu BRO – ISPOP do 15. 2. 2021

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2020 v Postupicích dne 27. 12. 2020 od 16.00 hodin (2)

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2020

které se koná v Postupicích dne 29. 12. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Úprava rozpočtu 2020 ke dni 31. 12. 2020 a plnění rozpočtu k 29. 12. 2020
 7. Schválení rozpočtu na rok 2021
 8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2021, volba předsedy a místopředsedy na rok 2021

  Kontrolního výboru na rok 2021
  Navrženi: předseda František Páv, členové Hana Moravcová a Bc. Iveta Bártová

  Finančního výboru na rok 2021
  Navrženi: předseda Josef Vašák, členové Jana Jíšová, Josef Škvor

  Předsedy svazku obcí na rok 2021– Ing. Libor Matoušek

  Místopředsedy svazku obcí na rok 2021– Jiří Černý

 9. Skupinový vodovod CHOPOS
 10. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2020
 11. Volné téma 
  - prezentace

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2020 v Soběhrdech dne 24. 11. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2020

které se koná v Soběhrdech dne 24. 11. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 6. Granty a dotace - aktuální výzvy a realizace dotačně podpořených projektů
 7. Návrh rozpočtu na rok 2021 - diskuze 
 8. Plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 3
 9. Skupinový vodovod CHOPOS 

Další zasedání výboru v Postupicích  dne  29. 12. 2020 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2020 ve Teplýšovicích dne 27. 10. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2020

které se koná v Teplýšovice dne 27. 10. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - Jak probíhá předaudit v obcích?
  - Návrh rozpočtu na rok 2021 bude připraven do poloviny měsíce listopadu
 5. Centrum společných služeb - projekt je téměř u konce
 6. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 7. Asociace dobrovolných svazků Středočeského kraje, z.s - založena, složení orgánů, cíle, atd.
 8. Granty a dotace - aktuální výzvy a realizace dotačně podpořených projektů
 9. Skupinový vodovod CHOPOS - projednání dodatku č. 2 k smlouvě o dílo, aktuální situace

Další zasedání výboru v Soběhrdech dne 24. 11. 2020 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 6/2020 ve Vranově dne 29. 9. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2020

které se koná ve Vranově dne 29. 9. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb - setkání starostů
  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,
  - Zpráva - Analýza současného fungování DSO
  - Přehled o stavu veřejnoprávních smluv na území DSO
  - Shrnutí denních sociálních potřeb obyvatel za CSS 
 6. Volné téma
 7. Granty a dotace
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 5/2020 v Petroupimi dne 26. 8. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2020

které se koná v Petroupimi dne 26. 8. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
 6. Granty a dotace
 7. Plnění rozpočtu
 8. Skupinový vodovod CHOPOS
 9. Strategie mikroregionu CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 4/2020 v Bílkovicích dne 26. 6. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 4-2020

které se koná v Bílkovicích dne 26. 6. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
 6. Granty a dotace
 7. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2019 - schválení
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 26. 5. 2020

  položka 4121             -40 000 000 Kč
  položka 4221 40 000 000 Kč
paragraf 2310 položka 2112 3 700 000 Kč
paragraf 3639 položka 2329 78 328 Kč
paragraf 6330 položka 4134 3 578 560,75 Kč
paragraf 6330 položka 5345 3 578 560,75 Kč
paragraf 3722 položka 5156 97 700 Kč
paragraf 6409 položka 2329 17 536 Kč
paragraf 2143 položka 5163 4 000 Kč
paragraf 2143 položka 5164 7 000 Kč
paragraf 2143 položka 5362 80 000 Kč
paragraf 2310 položka 5137 11 990 Kč
paragraf 2310 položka 5138 2 800 000 Kč
  položka 8115 -795 171 Kč

 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2020 v Třebešicích dne 26. 5. 2020 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2020

které se koná v Třebešicích dne 26. 5. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Centrum společných služeb
 5. Volné téma
 6. Granty a dotace
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 8. Rozpočtové opatření č. 1
 9. Plnění rozpočtu
 10. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č.
  03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 11. Svoz BRO – poptávka po kontejnerech
 12. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2020 ve Struhařově dne 6. 3. 2020 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2020

které se koná ve Struhařově dne 6. 3. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. GDPR
 7. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č.
  03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 8. Schválení prodloužení projektu - Centra společných služeb od 1. 3. 2020 - 31. 12. 2020
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2020 v Ostředku dne 28. 1. 2020 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2020

které se koná v Ostředku dne 28. 1. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 11/2019 v Postupicích dne 27. 12. 2019 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 11-2019

které se koná v Postupicích dne 27. 12. 2019

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Úprava rozpočtu 2019 ke dni 31. 12. 2019 a plnění rozpočtu k 27. 12. 2019
 7. Schválení rozpočtu na rok 2020
 8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2020, volba předsedy a místopředsedy na rok 2020

  Kontrolního výboru na rok 2020
  Navrženi: předseda František Páv, členové Hana Moravcová a Bc. Iveta Bártová

  Finančního výboru na rok 2020
  Navrženi: předseda Josef Vašák, členové Jana Jíšová, Josef Škvor

  Předsedy svazku obcí na rok 2020 – Ing. Libor Matoušek

  Místopředsedy svazku obcí na rok 2020– Jiří Černý

 9. Skupinový vodovod CHOPOS
 10. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2019
 11. Volné téma 
  - prezentace

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 26. 11. 2019

paragraf 2310 položka 6121                - 16 537 465 Kč
  položka 4121                 -  1 642 278 Kč
přijaté dotace vodovod                                         - 14 895 188 Kč

 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2019 v Čakově (Tatouňovice) dne 26. 11. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2019

které se koná v Čakově (Tatouňovice) dne 26. 11. 2019

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Centrum společných služeb – 8. setkání starostů
  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb
 5. Volné téma
 6. Granty a dotace
 7. Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2020
 8. Plnění rozpočtu
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2019 v Teplýšovicích dne 29. 10. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2019

které se koná v Teplýšovicích dne 29. 10. 2019

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - rozpočet v roce 2020 - diskuze
 5. Centrum společných služeb
 6. Granty a dotace
 7. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2019 ve Všechlapech dne 24. 9. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2019

které se koná ve Všechlapech dne 24. 9. 2019

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
  - přístupnosti internetových stránek
 6. Granty a dotace
 7. Skupinový vodovod CHOPOS
  - schválení výběru dodavatele povinného archeologického dozoru

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2019 v Divišově dne 27. 8. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2019

které se koná v Divišově dne 27. 8. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
  - dotazníky,
  - aktualizace řádů veřejných pohřebišť
 6. Granty a dotace
 7. Koordinátor sociální práce
 8. Skupinový vodovod CHOPOS
  - schválení výběru dodavatele stavby a pověření předsedy k podpisu smlouvy

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 6/2019 v Bílkovicích dne 21. 6. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2019

které se koná v Bílkovicích dne 21. 6. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  • svoz odpadů je již registrován pod identifikačním číslem CZS02593,
  • letní dovolené

 5. Centrum společných služeb
  - GDPR – aktuality o ochraně osobních údajů
 6. Granty a dotace

 7. Koordinátor sociální práce
 8. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2018 - schválení

 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 5/2019 v Chotýšanech dne 28. 5. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2019

které se koná v Chotýšanech dne 28. 5. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Centrum společných služeb – 7. setkání starostů

  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,

 5. Volné téma 
  - dotační podpora výstavby domovních ČOV

 6. Granty a dotace

 7. Aktualizace strategií obcí

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Bílkovicích dne 21. 6. 2019 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2019 v Petroupimi dne 26. 3. 2019 od 16.00 hod. (2)

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2019

které se koná v Petroupimi dne 26. 3. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb

 7. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru                   v               dne                od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2019 ve Struhařově dne 8. 3. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2019

které se koná ve Struhařově dne 8. 3. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 
  - registr smluv VS profil zadavatele

 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb

 7. Svoz BRO
  - pořízení nových kontejnerů - výběr dodavatele

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru                   v pátek dne                od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2019 v Popovicích dne 12. 1. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2019

které se koná v Popovicích dne 12. 2. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb

 7. Svoz BRO a jeho výkaznictví
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru ve Stuhařově v pátek dne 8. 3. 2019 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 11/2018 v Postupicích dne 27. 12. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 11-2018

které se koná v Postupicích dne 27.12. 2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Zastupitelé obce Mrač schválili přistoupení obce k členství v DSO CHOPOS

 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb
  - anonimizace dokladů pomocí spolehlivého software
  - prodloužení smlouvy se SMO

 7. Úprava rozpočtu 2018 ke dni 31. 12. 2018
    
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019
   
 9. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2019, volba předsedy a místopředsedy na rok 2019

 10. Skupinový vodovod CHOPOS

 11. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2018

 12. Volné téma 

  

Další zasedání výboru v                    v úterý dne od hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2018 v Soběhrdech dne 4. 12. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Volné téma - chystané změny v geografickém informačním systému  GIS - Anna Šubrtová - společnost T-mapy, Marie Svobodová - společnost T-mapy
                    - pořízení pojízdné prodejny?
                   - strategie DSO, strategie obcí
 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb 

 7. Zánik členství obce Kozmice v DSO CHOPOS k 31. 12. 2018 na základě podané výpovědi

 8. Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2019

 9. Aktualizace ceníku dopravních služeb pro rok 2019  Další zasedání výboru v  Postupicích dne 27. 12. 2018 od 16.00 hodin. 

 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2018 ve Vranově dne 9. 11. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Volné téma

 5. První povolební zasedání svazku obcí CHOPOS

 6. Granty a dotace

 7. Centrum společných služeb 

 8. Zpráva o předběžném přezkoumání hospodaření DSO a obcí

 9. Koordinátor sociálních služeb CHOPOS - tento projekt začne 1. 6. 2019 a bude trvat 3 roky.

 10. Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2019 – představení návrhu k diskuzi 

 11. Skupinový vodovod CHOPOS - schválení Dohody o meziobecní spolupráci projektu Skupinový vodovod CHOPOS

 12. Členství v DSO CHOPOS 


  Další zasedání výboru v                 dne                od 16.00 hodin. 

 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2018 v Litichovicích dne 2. 10. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2018

které se koná dne 2. 10. 2018 od 16.00 hodin – Litichovice

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Centrum společných služeb – setkání starostů
  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,

 5. Volné téma
 6. Granty a dotace

 7. Smlouva o zpracování údajů GDPR

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

 9. Členství v DSO CHOPOS


Další zasedání výboru v                 dne                od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2018 v Drahňovicích dne 4. 9. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2018

které se koná dne 4. 9. 2018 od 16.00 hodin – Drahňovice

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma - prezentace projektu společnosti Rytmus,
                   - Půlnoční výstup na rozhlednu Špulka,
                   - Cisterna na pitnou vodu – možné řešení jak lépe čelit událostem spojeným s nedostatkem pitné vody, nebo zajistit dovoz pitné vody do bazén
                   - www stránky

 5. Granty a dotace

 6. Odbyt dřeva po kůrovcových kalamitách v obecních lesích, výkupní ceny, trh je nasycen, je problémem už i samotný prodej - diskuze

 7. Plán rozvoje sportu – nová povinnost obcí od 1. 7. 2018

 8. Příprava 2 školení pro zastupitele a administrativní zaměstnance úřadů – pro nově zvolená zastupitelstva připravuje pověřenec GDPR, osobní údaje ve starých dokumentech

 9. Sdílené účetnictví – téma k diskuzi

 10. Plnění rozpočtu

 11. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 2

 12. Provozování dopravy a svoz BRO z území - aktualizace ceníku, dosavadní zkušenosti

 13. Skupinový vodovod CHOPOS

Další zasedání výboru v  Litichovicích dne 2. 10. 2018 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 6/2018 v Bílkovicích dne 22. 6. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2018

které se koná dne 22. 6. 2018 od 16.00 hodin – Bílkovice

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů v mikroregionu CHOPOS, GDPR

 7. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2017 - schválení

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

Další zasedání výboru v                        dne 28. 8. 2018 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 5/2018 v Ostředku dne 29. 5. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2018

které se koná v  Ostředku dne 29. 5. 2018

Program:

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Centrum společných služeb – 5. setkání starostů- ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,- závěr
 5. - představení analýzy přínosů CSS - agenda poradenství,
 6. - zpráva o činnosti CSS,
 7. Volné téma
 8. Granty a dotace
 9. Cisterna na pitnou vodu
 10. Plnění rozpočtu
 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2017
 12. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 13. Systém pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS
 14. Skupinový vodovod CHOPOS
 15. Harmonogram výletu do Krušných hor

 Další zasedání výboru v  Bílkovicích dne 22. 6. 2018 od 16.00 hod.

  

Program zasedání svazku obcí 4/2018 v Chotýšanech dne 24. 4. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 4-2018

které se koná v Chotýšanech dne 24. 4. 2018

Program:

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání 
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:
 4. Volné téma 
 5. Granty a dotace - Koordinátor sociální práce 
 6. Plnění rozpočtu
 7. Technika pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS
  - předvedení štěpkovače
 8. Centrum společných služeb
  - GDPR - aktuální situace a dosavadní zkušenosti
 9. Schválení Interní směrnice č. 1/2018 pro provozování štěpkovače
 10. Skupinový vodovod CHOPOS

 Další zasedání výboru v úterý dne  29. 5. 2018 v  Ostředku od 16.00 hod.

  

Program zasedání svazku obcí 3/2018 v Divišově dne 27. 3. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2018

které se koná v Divišově dne 27.3. 2018

Program:

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání 
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:
 4. Informace z MVČR - Ing. Zdeněk Šusta  
 5. Granty a dotace 
 6. Technika pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS
  - schválení krátkodobého úvěru na předfinancování projektu
 7. Centrum společných služeb
  - GDPR
  - informace ze zahraniční cesty po regionech ve Francii
 8. Provozování nákladní dopravy
  -
  stanovení ceníku služeb pro rok 2018 
 9. Volné téma
  - Koordinátor sociální práce

 Další zasedání výboru v úterý dne  24. 4. 2018 v                             od 16.00 hod.

  

Program zasedání svazku obcí 2/2018 ve Struhařově dne 2. 3. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2018

které se koná ve Struhařově dne 2.3. 2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Granty a dotace

 5. Profil zadavatele - očekávané změny a náklady spojené s povinností digitalizace VZ

 6. Centrum společných služeb
  - GDPR, šablony, podklady k analýze, smlouvy o pověření s příspěvkovými organizacemi apod.

 7. Koordinátor sociální práce - budoucnost  

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

 9. Volné téma 

  

Další zasedání výboru v Divišově - Sokolovna v úterý dne 27. 3. 2018 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2018 v Petroupimi dne 30. 1. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2018

které se koná v Petroupimi dne 30.1. 2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Granty a dotace

 5. Centrum společných služeb

 6. Skupinový vodovod CHOPOS

 7. Volné téma 

  

Další zasedání výboru ve Struhařově v pátek dne 3. 3. 2018 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2017 v Postupicích dne 28. 12. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2017

které se koná v Postupicích dne 28.12. 2017

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Granty a dotace

 5. Centrum společných služeb
 6. Úprava rozpočtu 2017 ke dni 31. 12. 2017
    
 7. Schválení rozpočtu na rok 2018

 8. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2019 - 2020
   
 9. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2018, volba předsedy a místopředsedy na rok 2018

 10. Skupinový vodovod CHOPOS

 11. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2017

 12. Volné téma 

  

Další zasedání výboru v                    v úterý dne 30. 1. 2018 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2017 v Soběhrdech dne 28. 11. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2017

které se koná dne 28. 11. 2017 od 16.00 hodin – Soběhrdy

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Centrum společných služeb

 5. Volné téma
  - odměňování členů zastupitelstva obcí - diskuze na dané téma 

 6. Granty a dotace

 7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 8. Plnění rozpočtu

 9. Úprava rozpočtu

 10. Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na rok 2019-2020 - diskuze

 11. Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
   
 12. Skupinový vodovod CHOPOS


Další zasedání výboru v Postupicích  dne  28. 12. 2017 od 16.00 hod.

 

Program zasedání svazku obcí 8/2017 v Českém Šternberku dne 27. 10. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2017

které se koná dne 27. 10. 2017 od 16.00 hodin – Český Šternberk

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma

  - Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu hejtmana

 5. Granty a dotace

 6. Revokace usnesení č. 5/2017 o schválení Závěrečného účtu DSO CHOPOS za období 2016

 7. Propagace obcí a DSO v rámci Posázaví

 8. Systém pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS

  - složena zkouška z odborné způsobilosti,
  - starostové a starostky zainteresovaných obcí by měli zvážit, zda nepromítnout náklady spojené se svozem BRO do místního poplatku pro rok 2018,
  - jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele kontejnerů, štěpkovače a drtiče

 9. Centrum společných služeb

  - dotazníkové šetření - velmi důležité se zamyslet nad položenými otázkami

 10. GDPR – změny od 1. 9. 2017

 11. Skupinový vodovod CHOPOS
  - schválení uzavření smlouvy s Želivskou provozní a.s.


Další zasedání výboru v                                  dne  27. 10. 2017 od 16.00 hod.

 

Program zasedání svazku obcí 7/2017 ve Vranově dne 22. 9. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2017

které se koná dne 22. 9. 2017 od 16.00 hodin – Vranov

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma

 5. Granty a dotace

 6. Propagace obcí a DSO v rámci Posázaví

 7. Certifikace webových stránek

 8. Nové aspekty Zákona o veřejných zakázkách

 9. Systém pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS

 10. Skupinový vodovod CHOPOS

 11. Centrum společných služeb

 12. Novela zákona o střetu zájmů – změny od 1. 9. 2017


Další zasedání výboru v Českém Šternberku  dne 27. 10. 2017 od 16.00 hod.

 

Program zasedání svazku obcí 6/2017 v Třebešicích dne 29. 8. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2017

které se koná dne 29. 8. 2017 od 16.00 hodin – Třebešice

 

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma

 5. Granty a dotace

 6. Koordinátor sociální práce v mikroregionu CHOPOS

 7. Systém pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

 9. Diskuze na téma výstavba spalovny (zařízení pro energetické využití) SKO v Mělníku, resp. založení družstva obcí okresu Benešov za účelem vyslání jasného signálu směrem k ČEZu, aby výstavbu spalovny pro obce ze Stř. kraje skutečně zahájil

 10. Centrum společných služeb

 11. Aktualizace www stránek

 12. Novela zákona o střetu zájmů – změny od 1. 9. 2017

 13. Úprava rozpočtu ke dni 31.8.2017- rozpočtové opatření č. 2 a plnění rozpočtu

 14. Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajův podmínkách obcí, které se stane přímo účinné a aplikovatelné ve všech členských státech Evropské unie ode dne 25. května 2018

 

Další zasedání výboru ve Vranově             dne 22. 9. 2017 od 16.00 hod.

 

Program zasedání svazku obcí 5/2017 v Bílkovicích dne 30. 6. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2017

které se koná dne 30. 6. 2017 od 16.00 hodin – Bílkovice

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS

 7. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2016 - schválení

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

Další zasedání výboru v                        dne 29. 8. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 4/2017 v Chotýšanech dne 30. 5. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 4-2017

které se koná dne 30. 5. 2017 od 16.00 hodin – Chotýšany

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Centrum společných služeb – 3. setkání starostů

 5. Volné téma 

 6. Granty a dotace

 7. Koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS

 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2016

 9. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2016 - zveřejnění na úředních deskách

 10. Revokace rozpočtu roku 2017

 11. Plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 1

 12. Skupinový vodovod CHOPOS

 13. Harmonogram výjezdu do Janských Lázní  

Další zasedání výboru v Bílkovicích dne 30. 6. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2017 v Čakově (Tatouňovice) dne 25. 4. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2017

které se koná v Čakově dne 25. 4. 2017

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Problematika poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
 7. Koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS

 8. Centrum společných služeb

 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Chotýšanech v úterý dne 30. 5. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Oznámení o zveřejnění - DSO CHOPOS

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na aktuální účetní období
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018

 

 

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html

 

 

Dále zde budou zveřejněny:

 • Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další účetní období
 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 

 

 

Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Program zasedání svazku obcí 2/2017 ve Struhařově dne 10. 3. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2017

které se koná ve Struhařově dne 3.3. 2017

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Novinky v rámci spolupráce se SMO

 7. Vymezení školských obvodů

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Čakově (Tatouňovice) v úterý dne 25. 4. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2017 v Petroupimi dne 31. 1. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2017

které se koná v Petroupimi dne 31.1. 2017

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Cyklokoncepce Středočeského kraje

 7. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru ve Struhařově v úterý dne 10. 3. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 11/2016 v Postupicích dne 27. 12. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 11-2016

které se koná v Postupicích dne 27.12. 2016

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Granty a dotace

 5. Plnění rozpočtu
   
 6. Schválení úvěrové smlouvy a odprodeje služebního vozu

 7. Úprava rozpočtu 2016 ke dni 31. 12. 2016
   
 8. Schválení rozpočtu na rok 2017
   
 9. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2016, volba předsedy a místopředsedy na rok 2017

 10. Skupinový vodovod CHOPOS

 11. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2016

 12. Volné téma 

  

Další zasedání výboru v                    v úterý dne 31. 1. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2016 v Bílkovicích (Takonín) dne 29. 11. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2016

které se koná v Bílkovicích (Takonín) dne 29.11. 2016

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Plnění rozpočtu
   
 7. Obnova osobního automobilu
   
 8. Návrh rozpočtu na rok 2017
   
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Postupicích v úterý dne 27. 12. 2016 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2016 v Teplýšovicích dne 25. 10. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2016

které se koná v Teplýšovicích dne 25.10. 2016

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Centrum společných služeb – 2. setkání starostů

 5. Volné téma 

 6. Granty a dotace

 7. Zákon č. 134/2016 o zadání veřejných zakázek

 8. Nakládání s obecním majetkem – důležité informace
   
 9. Obnova osobního automobilu
   
 10. Návrh rozpočtu na rok 2017 – rozprava o možném rozpočtu
   
 11. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Bílkovicích  (Takonín) v úterý dne 27. 11. 2016 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2016 ve Vranově dne 27. 9. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2016

které se koná ve Vranově dne 27.9. 2016

 1. Zahájení zasedání
 2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 3. Zpráva o činnosti CSS - Úvodní setkání starostů
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Plnění rozpočtu DSO CHOPOS
 7. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4
 8. Záměr obnovit v dohledné době osobní automobil
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

 

Příští zasedání v Bílkovicích (Takonín) v úterý 25. 10. 2016 od 16.00 hod.

Program zasedání svazku obcí 7/2016 v Drahňovicích dne 30. 8. 2016 od 16.00 hod.

Program zasedání 7-2016

které se koná v Drahňovicích dne 30.8. 2016

 1. Zahájení zasedání
 2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 3. Volné téma
 4. Granty a dotace
 5. Plnění rozpočtu DSO CHOPOS a úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 3
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

 

Příští zasedání ve Vranově v úterý 27. 9. 2016 od 16.00 hod.

Program zasedání svazku obcí 4/2016 v Kozmicích dne 26. 4.2016 od 16.00 hod.

které se koná v Kozmicích dne 30.4. 2016 od 16.00 hod.

 1. Zahájení zasedání
 2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání: Helena Matoušková, Jana Kovářová
 3. Volné téma
 4. Granty a dotace
 5. Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
 6. Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov
 7. Schválení účetní závěrky svazku obcí CHOPOS za rok 2015

Příští zasedání výboru ve Všechlapech dne 31. 5. 2016 od 16.00 hodin.

Program zasedání svazku obcí 3/2016 v Soběhrdech dne 29. 3.2016 od 16.00 hod.

které se koná dne v Soběhrdech dne 29. 3. 2016 začátek od 16.00 hodin

 1. Zahájení zasedání
 2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání: Pavel Bartík, MBA; Marie Matoušková
 3. Volné téma
 4. Granty a dotace
 5. Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
 6. Převod profilu zadavatele
 7. Veřejná zakázka na projekční práce spojené s projektem „Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov“

Příští zasedání výboru v Kozmicích dne 26. 4. 2016 od 16.00 hodin.

Vývoj osídlení v oblasti mikroregionu

Území benešovského okresu a i území mikroregionu bylo trvale osídleno poměrně pozdě. Krajina jižně od levého břehu Sázavy byla pokryta obtížně prostupnými lesy. Klimatické poměry nebyly rovněž příznivé – i dnes patří vyšší polohy k chladnějším partiím, srovnáme-li je např. s pobřežními úseky střední Vltavy.Tyto nepříznivé přírodní podmínky předpokládáme zejména pro období mladšího pravěku. Podnební změny relativně příznivější nastaly až v 11. a 12. století. Do té doby je datována též kolonizace a rozmach středověké výstavby , spojený i s přeměnami v zemědělské výrobě. V polovině 12.st. v benešovském okrese můžeme rekonstruovat několik sídelních komor, z nichž jedna zasahovala prostor kolem Chotýšanky -Tichonic a Psáře. Odtud postupovalo osídlení jižním směrem proti toku Chotýšanky. Další osídlovací proces byl řízen a podporován kláštery. Povodí Blanice a přilehlá území kolonizoval klášter v Louňovicích pod Blaníkem (ženský premonstrátský klášter založený pražskými biskupy).

Nositelem kolonizace zhruba od pol. 13. st byla též šlechta. Kolonizace probíhala především v oblastech příznivějších pro zemědělství – podél potoků na obdělatelné půdě. Byly budovány kolonizační feudální velkostatky, provázené výstavbou opevněných sídel – hradů – a později městských středisek. Nejvýznamnější byla Vlašim, kde se roku 1303 připomíná hrad. Významné místo zaujali v benešovském regionu vedle Benešoviců a Divišoviců Janovici s původním sídlem Janovice (dnes Vrchotovy Janovice), jejichž rodoví příslušníci se uchytili v Jankově, Popovicích a severovýchodně v Čeňovicích. Janovici kolonizovali rovněž povodí střední Blanice až k hranicím statku louňovického kláštera. Potomci ostatních svobodných rodů, drobná šlechta, zemané a vladykové pak byli též iniciátory osídlovacího procesu naší krajiny – zakládali tvrze, dvorce a přilehlé vesnice. Rod Hrabišiců takto založil Postupice. Vodní tvrz byla zřejmě na konci 13. st. založena v Popovicích, obdobně v Jemništi. Na místě vodní tvrze byl v Jemništi vybudován starý zámek. Postupně vzniklo jemnišťské panství – byly připojeny Struhařov, Jezero a Postupice. Západně od starého zámku byl vybudován v 18.stol. reprezentativní zámek nový, na konci 18. stol. zde byl založen velký přírodně-krajinářský park(v té době byla pravděpodobně zrušena pravidelná francouzská zahrada). V r. 1868 se panství dostalo do rukou Šternberků. Obdobně tvrz stávala v pol. 13. stol. v Chotýšanech. Nová budova renesančního zámku byla zde postavena kolem pol. 18. st. a doplněna okrasnou zahradou (později opět přírodně-krajinářský park). Od r. 1883 byl chotýšanský velkostatek majetkem rovněž Šternberků.

Vsi zakládané ve výše položených zalesněných končinách byly obvykle o velikosti 5-10 zemědělských usedlostí. Zhruba na 7-8 vesnic připadl farní kostel. Ve 14.-15. st. pak vznikala městečka a města (oppida, civitates), které byly původně pouhými trhovými osadami bez hradebních zdí, jejichž hlavním urbánním znakem bylo tržiště (náměstí). Na tržní okruh jednoho střediska připadalo cca 35 – 40 vesnic. Trhové osady však byly v krajině rozloženy nerovnoměrně. Vznik měst byl závislý na iniciativě vlastníků. Takto byl na město povýšen Benešov i Vlašim; Chotýšany byly až do r. 1620 městečkem, rovněž Postupice.

V krajině bylo charakteristickým jevem lapkovství. Vladykové někdy poskytovali lapkovským družinám útočiště na svých tvrzích a hradech – jedním z těchto míst byla i popovická tvrz. Mikroregion byl jednou z oblastí benešovska, kde lapkovství kvetlo.

V předbělohorské době pokračovala koncentrace pozemkového majetku při velkých šlechtických panstvích. V souvislosti s růstem velkostatků zanikala a postupně pustla sídla drobné šlechty, tvrze a dvorce, často poničené již v předchozích válečných letech, a zůstaly namnoze jen jejich poplužní dvory, které byly zapojeny do velkostatkového režijního podniku. Postupně se vytvářela výrobní skladba, charakteristická pro feudální velkostatek v celém dalším období. Pod hrady vyrostly pivovary, cihelny, vápenky, kovárny, mlýny, pily, rozšířily se poplužní dvory a ovčíny. Na důležitosti nabývala těžba dřeva, rozšířila se voroplavba po Sázavě a Vltavě. Svobodnická sídla zůstala zachována zvláště ve východní kopcovité a zalesněné části okresu. Nicméně celá oblast ležela na okraji velkého spádového tržního rajónu Prahy. Vzdálenost od významných obchodních středisek, náklady na dopravu, to vše při nedostatku spotřebitelských center nezemědělské výroby přímo v oblasti působilo na retardaci agrární krajiny. Školství nenáleželo k běžnému kulturnímu vybavení, nicméně potvrzena je existence školy ve Vlašimi ve 14. a 15. st. V Pecínově působila v 1. pol. 16. st. sekta lidových kacířů – Mikulášenců – nebo též „plačtivých bratrů“, kteří žili pod vlivem sociálních blouznivých vizí doznívajícího vlivu husitství.

Po bitvě na Bílé hoře - v 1.pol. 17. st. – počet obyvatel výrazně poklesl. Sídla byla zdecimována válkou a obyvatelstvo migrovalo do úrodnějších zemědělských oblastí, kde se uvolnila zemědělská půda. Došlo ke změnám majitelů šlechtických panství (konfiskovány byly Popovice a Věžníky). Dále pokračovalo soustředění majetků do velkých celků. Další války v průběhu 18.st. a epidemie způsobily demografickou krizi. Vývoj zalidnění je mimo jiné ukazatelem hospodářsko-sociálních poměrů. Ty se mírně zlepšily až koncem 18.st. Obraz jednotlivých sídel poskytuje stabilní katastr z r. 1840. Dle tohoto katastru zjistíme, že v mikroregionu mělo více než 50 domů pouze sídlo Postupice (121 domů, 1093 ob), pak Popovice (70 domů, 694 ob), dále Chotýšany (51 domů, 454 ob).

V té době se začaly prosazovat důležité změny v zemědělské a průmyslové výrobě, i když zde vzhledem k odlehlé poloze velmi zvolna. Zrušení nevolnictví, toleranční patent a zakládání manufaktur měly zlepšit situaci převážně zemědělského obyvatelstva. V mikroregionu byly založeny podniky Rottenhanovy v Postupicích (zal. 1798) a Popovicích (zal. 1797), textilní manufaktury zpracovávající bavlnu. Koncentrace pracovních sil, kterou vyvolaly zdejší manufaktury, se odrazila v sídlech. V Postupicích za prvních osm let činnosti manufaktur přibylo 69% domů. Po překonání následků krize ve druhém desetiletí 19. st, která postihla též manufakturu v Popovicích, se také zde ujala podnikání buržoasie. Postupické manufaktury přešly do nájmu pražského obchodníka Karla Otta, který podnik modernizoval a rozšířil. V Popovicích podnikal v bavlně Jakub Šimon Wahle, ale spíše nákladnicky (výkup od domácích tkalců). Růst obcí s průmyslovou činností pokračoval – v mikroregionu se to týkalo opět Popovic a Postupic.

Významné byly i školské reformy – triviální školy byly povinně zřízeny od r. 1775 ve všech místech s farními a filiálními kostely; v mikroregionu je doložena škola na poč. 18.st. v Popovicích, v Teplýšovicích pak škola vzniklá před r. 1775. V pol. 19. st. proběhla reforma státní správy. Vrchnostenské úřady byly zrušeny a nahrazeny okresními hejtmanstvími, později politicko-soudními smíšenými úřady. V r. 1868 byla oddělena státní a soudní správa a fakticky přetrvala do rozpadu monarchie.Nejmenší správní jednotkou se staly místní obce. V čele bylo obecní zastupitelstvo, vyšší stupeň byl okresní zastupitelstvo. V 17. st spadal mikroregion do Kouřimska, v letech 1850-55 do okresního hejtmanství Vlašim, od r. 1855-1918 do soudního okresu Vlašim.

Zánik vrchnostenské správy měl význam pro další život uvolněním staleté soustavy uzavřených územních celků. Mikroregion však neprodělával žádný bouřlivý vývoj. Hlavním zdrojem obživy i přes industrializaci zůstávalo zemědělství. Textilní průmysl podlehl v 1. pol. 19.st. konkurenci s výhodněji položenými textilkami. Jako jedna z posledních zanikla v r. 1871 přádelna v Postupicích-Podlesí. Lihovary byly na zač. 20.st. v Chotýšanech, Popovicích, Postupicích.

Státní silnice byly v podstatě vybudovány do poloviny19.st. Okresní silnice (též silnice II.tř. č. 112) byly postupně budovány po r. 1865; poč. 20. st. bylo zavedeno mezi Benešovem a Vlašimí první autobusové poštovní spojení. Počátkem sedmdesátých let 19.st. byla postavena železnice z Prahy do Českých Budějovic a v devadesátých letech na ni navázaly místní dráhy – v r. 1895 byla otevřena dráha Benešov - Vlašim, která byla v r. 1902 prodloužena do Dolních Kralovic. Železnice vedla k větší mobilitě obyvatel přilehlé oblasti.

Depopulační proces však stále pokračoval a postupně docházelo k vylidňování, které postihlo i mikroregion. Velmi výraznou depopulační tendenci vykázaly v mikroregionu Popovice a Teplýšovice (obě obce v okrajové poloze bez dobrého spojení do center osídlení). Obyvatel přibylo pouze v městských střediscích jako kupř. ve Vlašimi. Kulturní život v mikroregionu byl bohatý – působily zde čtenářské spolky, ochotnické spolky, učitelské jednoty, od šedesátých let se rozvíjelo Sokolské hnutí, hasičské jednoty. Síť obecných škol byla dobudována do konce pol. 19.st. Stále však i ve dvacátých a třicátých letech přetrvávala určitá izolovanost a hospodářská zaostalost mikroregionu i celého regionu. V r. 1872 byla ve Vlašimi otevřena měšťanská škola, v Benešově v r. 1893.

V r. 1960 byl vytvořen okres Benešov. Po kolektivizaci zemědělství , vytvoření JZD a Státních statků, zavedení střediskových obcí, se opět změnily podmínky vývoje oblasti. Bohužel se výrazně změnil charakter malých sídel – posilováním významu střediskové obce sice Postupice získaly na vybavenosti a infrastruktuře, stagnace malých sídel však způsobila jejich přeměnu ve spíše rekreační osady s dalším úbytkem trvale bydlícího obyvatelstva. Méně byly tímto procesem postiženy obce poblíž komunikace II/112, jako např. Chotýšany či Struhařov. Citelné jsou z tohoto období i zásahy do urbanistické struktury sídel – nešťastné budování bytových domů, typových obchodů, nešetrné umisťování hospodářských předimenzovaných staveb a areálů naprosto bez ohledu na krajinu a dálkové pohledy, celkový úpadek estetického cítění projevující se v nešetrných stavebních úpravách tradiční venkovské architektury – toto vše se podepsalo i zde. Naopak malá sídla zůstala na okraji těchto zásahů a jsou neporušena, což zvyšuje atraktivitu území a krajiny.

Zjednodušeně lze říci , že stejně jako na celém Benešovsku se počet obyvatel v mikroregionu za poslední století snížil více než na polovinu, přičemž tento pokles obyvatel je ještě výraznější u menších sídel. V posledním desetiletí se počet obyvatel větších sídel téměř alespoň stabilizuje (Struhařov, Chotýšany, Postupice).

 


Název sídla První zmínka o obci
Chotýšany 1250
Popovice 1295
Postupice 1205
Struhařov 1370
Teplýšovice 1352
Bílkovice 1420
Čakov 1226
Český Šternberk   1242
Divišov 1130
Drahňovice 1401
Litichovice 1402
Ostředek 1356
Petroupim 1318
Psáře 1352
Soběhrdy 1360
Třeběšice 1358
Vodslivy 1436
Vranov 1352
Všechlapy 1378
Xaverov 1788
Integrovaný projekt venkovského mikroregionu - ing. ak. arch. Ivana Tichá

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci