Změny v povolování kácení dřevin

Změny v povolování kácení dřevin

Od 1. listopadu 2014 začala platit novela vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení, která mění zásadním způsobem okruh dřevin, na které není potřeba povolení kácení. Dosavadní vyhláška, která platila od července předloňského roku, umožňovala v podstatě volné kácení dřevin na zahradách u rodinných a bytových domů. Po novele lze bez povolení kácet pouze dřeviny, a to na všech pozemcích, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha – zeleň, tedy např. i v zahrádkách u rekreačních nemovitostí. Naopak pro všechny ostatní dřeviny s obvodem kmene větší než 80cm ve výšce 130cm nad zemí je povolení nutné.

Před novelou mohl tedy vlastník rodinného domu se zahrádkou pokácet na svém pozemku prakticky cokoliv, rizikový vzrostlý smrk, staré ovocné stromy ale i zdravou stoletou lípu. Výjimku tvořily pouze památné stromy, stromořadí či břehové prostory. Novela tuto benevolenci zcela ruší a umožňuje obnovu užitkových dřevin bez zbytečné administrativy, nediskriminuje vlastníky rekreačních objektů a zahrádek v zahrádkářských koloniích a přitom opět zavádí přiměřenou ochranu starých stromů s velkou krajinářskou hodnotou.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci