MěÚ Benešov - Oznámení veřejnou vyhláškou

Naše č.j.: 829/2017/ZP

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích č. II/113, II/110, III/1107 a III/11010, Ostředek; pozemní komunikace na pozemních parc. č. 877/4 a 877/10 v k.ú. Ostředek (naproti OÚ).

Jedná se o doplnění se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne 27. 06. 2017 pod č.j. MUBN/47243/2017/VÝST a zároveň se prodlužuje termín stanovení do 30. 09. 2018.

 

MeU Benesov_Ozn.ver.vyhl._dopln.stanov.prechod.upr.provozu.pdf

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci