MěÚ Sázava - Oznámení veřejnou vyhláškou

Naše č.j.: 831/2017/ZP

Územní rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu: 23 typových RD ve třech variantách - A, B, C, čtyř garáží na pozemcích u RD varianty C, splaškové a dešťové kanalizace a místní komunikace MO 7/30 v lokalitě s místním označením - Ve Starém křivánku

Jedná se o změnu umístění RD včetně kanaliz. přípojky na pozemku č. 173/20 a č. 173/46 v k.ú. Ostředek.

 

MeU Sazava_verejna_vyhl._uzem.rozh._umist._23_typovych_RD.pdf