Výzva pro občany : DODRŽOVANÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Vážení spoluobčané,

 

důrazně připomínáme povinnost dodržovat kanalizační řád a zákaz vypouštění látek, které nejsou odpadními vodami, do kanalizace.

 

V pondělí 30-listopadu došlo k poškození kalu v ČOV v Ostředku z důvodu velkého množství louhu v odpadních vodách.

 

Provozovateli - firmě VHS tak vznikají vícenáklady, které bude muset promítnout do ceny stočného.

 

Děkujeme.

 

OÚ Ostředek