query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 58 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 58)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-22 09:42:59') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Úřední deska (Ostředek)

Filtr
Zobrazit 
Program zasedání zastupitelstva obce Ostředek dne 5. srpna 2019 22. červenec 2019
Záměr obce Ostředek směnit část pozemku p.č. 875 za část poz. p.č. 57 v k.ú. Ostředek 22. červenec 2019
Obecně závazná vyhláška obce Ostředek č. 1/2019 22. červenec 2019
MěÚ Sázava - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O DORUČENÍ 8. červenec 2019
Dražební vyhláška - lesní pozemek v k.ú. Bělčice u Ostředka 8. červenec 2019
Závěrečný účet obce OSTŘEDEK za rok 2018 25. červen 2019
Veřejná vyhláška - oznámení vystavení NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OSTŘEDEK a Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Ostředek na udržitelný rozvoj území 21. červen 2019
Oznámení o zveřejnění - Obec Ostředek, DSO CHOPOS a BENE-BUS 23. květen 2019
Svolání I. zasedání okrskové volební komise v Ostředku a v Třemošnici 30. duben 2019
Zákaz rozdělávání ohňů 23. duben 2019

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci