query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 58 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 58)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-08 11:15:34') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Úřední deska (Ostředek)

Filtr
Zobrazit 
MěÚ Sázava - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Třemošnice - VO v trase kNN ČEZ Distribuce 30. červenec 2020
MěÚ Benešov - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutí o povolení k vodním dílům: "LOGISTICS PARK D1 - Ostředek - vodohospodářské objekty" 28. červenec 2020
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: "Prodloužení splaškové kanalizace v Ostředku" 28. červenec 2020
VÝSTRAHA - jev nebezpečí vzniku požáru - ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ 28. červenec 2020
MZE - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OOP 27. červenec 2020
MěÚ Benešov - Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP o Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Třemošnice - oprava mostku 23. červenec 2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - stanovení minimálního počtu členů OVK 15. červenec 2020
MěÚ Benešov - Oznámení o zahájení stavebního řízení - "LOGISTIC PARK D1 - OSTŘEDEK, FÁZE II. - Haly A, B, C" 9. červenec 2020
Oznámení o zveřejnění - Obec Ostředek, DSO CHOPOS a BENE-BUS 9. červenec 2020
Závěrečný účet obce OSTŘEDEK za rok 2019 9. červenec 2020

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci