query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 58 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 58)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-05-30 07:39:09') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Úřední deska (Ostředek)

Filtr
Zobrazit 
MěÚ Benešov - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí MěÚ Benešov, odboru ŽP, čj.: MUBN/47824/2020/OVH ze dne 31.3.2020 29. květen 2020
Program zasedání zastupitelstva obce Ostředek dne 4.6.2020 28. květen 2020
MěÚ Benešov - Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP 22. květen 2020
KHS SK - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 20. květen 2020
Středočeský kraj nabízí bezúročné půjčky pro středočeské živnostníky na řešení dopadů koronaviru 14. květen 2020
Sbírka zákonů ze dne 11.5.2020 13. květen 2020
Nařízení státní veterinární správy - včelí mor 6. květen 2020
OZV obce Ostředek 4. květen 2020
Exekutorský úřad Kladno - Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - 7. kolo - Vráž, č.ev. 10 29. duben 2020
MZE - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy 6. duben 2020

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci