query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 58 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 58)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-03-28 07:58:31') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Úřední deska (Ostředek)

Filtr
Zobrazit 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.3.2020 27. březen 2020
Sbírka zákonů - Usnesení vlády ČR o příjetí krizových opatřeních ze dne 23.3.2020 včetně mimořádných opatřeních MZDR 24. březen 2020
Česká pošta - přijatá opatření - doručování důchodů, doporučené zásilky, otevírací doba pro seniory 23. březen 2020
Stanoviska ve věci nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 20. březen 2020
Mimořádné opatření ve věci přitomnosti osob nad 65let v obchodech 20. březen 2020
Usnesení Vlády ČR ze dne 18.3.2020 19. březen 2020
Nařízení hejtmanky Středočeského kraje 18. březen 2020
Sbírka zákonů - usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatřeních k 16.3.2020 - KORONAVIR 17. březen 2020
Opatření obecné povahy - dočasně znovu zavedení ochrany vnitřních hranic ČR 17. březen 2020
Určení škol 16. březen 2020

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci