Interní směrnice obce Ostředek pro vedení DHM a HM

Zastupitelstvo obce Ostředek na svém zasedání dne 17. 4. 2003 schválilo a vydává následující směrnici:

Vnitroorganizační směrnici pro vedení evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného hmotného majetku, dlouhodobého finančního majetku a zásob od 17. 4 2003 obce Ostředek

Smernice pro vedeni evidence DHM_DNM_DDHM.pdf

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci