Třídění odpadu - použité rostlinné oleje

Do sběrné nádoby:

 

PATŘÍ:                     - přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.

 

NEPATŘÍ:   - směsný (komunální) odpad

                        - živočišné tuky (sádlo, lůj)

                        - motorový olej

                        - plast (krom lahví s olejem)

                        - sklo

                        - papír

                        - nápojové kartony (europack)

                        - Baterie, elektromateriál

                        - textil a obuv

                        - biologický odpad

                        - zdravotnický materiál

 

Pokyny při úniku oleje:

 

Pokud zjistíte únik oleje:

 

 1. Stabilizujte nádobu pro přímý únik oleje z nádoby

 2. Zasypte postižené místo savým materiálem (písek)
   
 3. Oznamte vzniklou situaci na uvedená telefonní čísla:
  1. Firma Libor Černohlávek – 777 113 306
    
  2. Obecní úřad 
    
  3. Tísňovou linku 112 – (nahlaste rozlití použitého rostlinného oleje – kód odpadu 20 01 25)

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci