Sběr a svoz biologického odpadu - novinky

V souladu s novelou zákona o odpadech přijalo zastupitelstvo obce Ostředek na svém zasedání 4. března 2015 vyhlášku č.2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ostředek.

Na základě této vyhlášky se v naší obci nově objevily hnědé kontejnery na shromažďování biologického odpadu, konkrétně v Ostředku na stanovištích – „Pod hřištěm“, „Pod Schovánkovými“, „U hřbitova“ a „Nad Šramotovými“, dále pak také v Třemošnici, Mžížovicích a Bělčicích. Svoz tohoto odpadu byl s frekvencí 1 x za 14 dní smluvně zajištěn s firmou Technické služby Benešov s.r.o.

Na základě podnětů Vás, našich občanů, byly v minulém týdnu přidány dva další kontejnery – jeden na stanovište Ostředek - „U hřbitova“ a druhý pak na stanoviště Ostředek – „ČOV (pod zámkem)“. Současně se přechází na každotýdenní frekvenci svozů bio-odpadu. Svozovým dnem zůstává pondělí.

V této souvislosti Vás žádáme, abyste přestali vyvážet biologický odpad na černou skládku za ČOV na křižovatce se Mžížovicemi.

V případě jakýchkoliv připomínek, podnětů týkajících se této problematiky prosím neváhejte kontaktovat OÚ.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci