Přistavení kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad v Ostředku dne 18.9.2020

Vážení spoluobčané,

v Ostředku a Třemošnici budou opět přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad a to:

od pátku 18. 9. do neděle 20. 9. 2020

Kontejnery budou odvezeny v pondělí.

Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech:

  • 2x Ostředek - u ČOV v Ostředku u rybníka (pod zámkem)
  • 1x v Třemošnici na návsi.

 

OÚ Ostředek

 Co do kontejnerů PATŘÍ:

  • Velkoobjemový odpad: starý nábytek (skříně, postele, stoly, židle, křesla, aj.), koberce, linolea, matrace apod., zdravotní keramika (umyvadla, záchody, aj.)

Nebezpečné odpady nepatří do kontejnerů - odkládejte VEDLE velkoobjemových kontejnerů:

  • Elektrická zařízení: velké domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky, myčky, elektrická topidla, radiátory, klimatizační zařízení, aj.), malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, kávovary, budíky, aj.), zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (velké sálové počítače, servery, tiskárny, osobní počítače, kalkulačky, telefony, aj.), spotřebitelská zařízení (TV, videokamery, aj.), osvětlovací zařízení (kompaktní zářivky, vysokotlaké výbojové světelné zdroje, aj.), elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, šicí stroje, pily, aj.), hračky a vybavení pro volný čas a sporty ( el. vláčky nebo soupravy závodních autíček, videohry, aj.).
  • Nebezpečný odpad: čisticí prostředky (pro WC,odpady, na leštění nábytku, prací a bělicí prostředky, chemikálie pro provoz a údržbu bazénů, aj.), automobilové prostředky (motorové oleje, autobaterie, čističe karburátorů, brzdové a převodové kapaliny, nemrznoucí směsi, aj.), zahradnické potřeby (herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla, aj.), domácí pesticidy (prostředky pro deratizaci, protimolové tablety a spreje, repelenty a spreje proti obtížnému hmyzu, aj.), odpady z domácí dílny (lepidla a tmely, barvy a laky, ředidla a rozpouštědla, fotochemikálie, odstraňovače barev a laků, aj.). Každý z těchto uvedených výrobků má určité specifické vlastnosti, které mohou ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků nakládajících s odpady, nebo znehodnotit složení komunálního odpadu z hlediska dalšího možného využití nebo ohrozit kvalitu podzemních vod, ovzduší a půdy v případě nesprávného nakládání s odpadem.

 Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy a sutě.

 

POZOR!!!

V žádném případě NEDÁVEJTE do velkoobjemových kontejnerů ani vedle nich PNEUMATIKY!

S platností od 1. ledna 2020 nemohou být přijímány pneumatiky do Centra komplexního nakládání s odpady v Čáslavi Proto se pneumatiky nesmí odkládat v rámci svozu nebezpečného odpadu.

Koneční uživatelé je musí likvidovat individuálně v místech zpětného odběru

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžova konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.

V současné době funguje v České republice kolektivní systém ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (ELTMA)

Sběrná místa

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci