8- Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Rozpočet obce na rok 2006
Příjmy: 4-985-000,- Kč
Výdaje: 4-985-000,- Kč

Rozpočet obce na rok 2005
Příjmy: 5-125-000,- Kč
Výdaje: 5-125-000,- Kč

Rozpočet obce na rok 2004
Příjmy: 18-120-000,- Kč
Výdaje: 18-120-000,- Kč