16- Výroční zprávy za dva kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva dle Zákona č- 106/1999 Sb- o svobodném přístupu k informacím ze dne 11- května 1999 za rok 2005

a) Počet podaných žádostí o informace 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona žádné

Výroční zpráva dle Zákona č- 106/1999 Sb- o svobodném přístupu k informacím ze dne 11- května 1999 za rok 2004

a) Počet podaných žádostí o informace 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona žádné