informace (Ostředek)

Filtr
Zobrazit 
11- Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat 21. říjen 2016
Povinné údaje 15. únor 2013
8- Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok 3. leden 2013
Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č- 159/2006 Sb-, o střetu zájmů 9. srpen 2011
16- Výroční zprávy za dva kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací 28. říjen 2006
4- Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail- 7. leden 2006
12- Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat 25. únor 2004
17- Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu 6. prosinec 2003
15- Sazebník úhrad za poskytování informací 6. prosinec 2003
14- Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu 6. prosinec 2003

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci