Koronavirus (Ostředek)

Změny v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví

Vláda v souladu s pandemickým zákonem zpětně odsouhlasila změnu opatření omezujícího shromažďování osob tak, že je omezeno pouze na dvě osoby na jednom místě při organizovaných akcích. Venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin. Musí být ale nejméně 10 metrů od sebe. Výjimkou jsou svatby, uzavírání registrovaných partnerství a pohřby, kde je povolena účast až patnácti osob na jednom místě.

Vláda projednala také několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví:

  • Ministerstvo upravilo pravidla pro testování dětí s autismem, mentálním postižením a dalším hendikepem, který neumožňuje absolvovat preventivní testování nařízené jako podmínka účasti na školním a předškolním vzdělávání prezenční formou v případech, kdy je tato forma povolena.
  • Upravilo i pravidla pro účast u závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií.
  • Nově povolilo skupinové konzultace žáků posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků i na středních školách a vyšších odborných školách a konzervatořích, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině.
  • Poskytovatelé sociálních služeb musí omezit poskytování sociálních služeb a sociální služby poskytovat v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. V nařízení jsou stanoveny i podmínky, za jakých je možné tyto služby poskytovat, jako je například nošení respirátorů při poskytování terénních služeb klientům.

Usnesení vlády č. 374. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s účinností od 12. dubna

Usnesení vlády č. 375. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

 

 

 

Aktuální opatření v souvislosti s COVID 19 ze dne 6.4.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS od 10. dubna

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 10. dubna

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče od 7. dubna

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o provozu škol a školských zařízení od 12. dubna

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence návštěvy od 12. dubna

 

 

Mimořádné opatření - Vstup do budovy OÚ od 1.9.2020

Vážení spoluobčané,

žádáme Vás, abyste od 1.9.2020 do odvolání dodržovali, při vstupu do budovy OÚ Ostředek, předepsaná hygienická opatření, tj. používejte roušky, dezinfekci rukou (na schodišti v budově), dodržujte min. vzdálenost od ostatních - 2m.

Děkujeme

OÚ Ostředek

ke stažení: Mimořádné opatření

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci