Koronavirus (Ostředek)

Všechna Vládní usnesení související s bojem proti epidemii

celé ke stažení v PDF - ZDE

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-180608/

Důležité informace

20. 10. 2021 17:38

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii

Vládní usnesení související s bojem pro epidemii koronaviru z roku 2020 najdete na samostatné stránce.

Přehled za rok 2021

Jednání vlády 4. ledna 2021

 • Usnesení č. 1: čj. 1576/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
 • Usnesení č. 10: čj. 5/21 Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“
 • Usnesení č. 11: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky (celé znění nařízení MZd)

Jednání vlády 7. ledna 2021

 • Usnesení č. 12: Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů)
 • Usnesení č. 13: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 • Usnesení č. 14: Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
 • Usnesení č. 15: Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 16: čj. 11/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu

Jednání vlády 11. ledna 2021

 • Usnesení č. 30: čj. 23/21 Použití nároků z nespotřebovaných výdajů vzniklých k 1. lednu 2021 v kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí z nečerpaných výdajů v roce 2020 v programu Antivirus
 • Usnesení č. 31: čj. 24/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 32: čj. 25/21 Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – SPORT III Lyžařská střediska“
 • Usnesení č. 33: čj. 26/21 Krizové opatření v oblasti pohřebnictví

Jednání vlády 13. ledna 2021

Jednání vlády 18. ledna 2021

 • Usnesení č. 44: čj. 55/21 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 45: čj. 56/21 Navýšení zásob komplementárního zdravotnického materiálu nutného pro provedení očkování proti onemocnění COVID-19
 • Usnesení č. 46: čj. 57/21 PROGRAM ZÁRUKA COVID SPORT
 • Usnesení č. 47: čj. 52/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
 • Usnesení č. 48: čj. 58/21 Prodloužení podpory COVID-Lázně do 30. 6. 2021
 • Usnesení č. 49: čj. 59/21 Podpora cestovních kanceláří (COVID-cestovní kanceláře II)
 • Usnesení č. 50: čj. 60/21 Rámcové podmínky podpory COVID-Ubytování II 
 • Usnesení č. 51: čj. 61/21 Program COVID Záruka CK
 • Usnesení č. 52: čj. 62/21 Použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze
 • Usnesení č. 53: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
 • Usnesení č. 54: Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (celé znění čestného prohlášení)

Jednání vlády 22. ledna 2021

Jednání vlády 25. ledna 2021

 • Usnesení č. 74: čj. 69/21 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

Jednání vlády 28. ledna 2021

Jednání vlády 1. února 2021

 • Usnesení č. 99: čj. 99/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2).
 • Usnesení č. 100: čj. 100/21 Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru prostřednictvím druhé výzvy dotačního programu „AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ“
 • Usnesení č. 101: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o vstupu na území České republiky (celé znění nařízení MZD + seznam rizikových zemí)

Jednání vlády 8. února 2021

 • Usnesení č. 109: čj. 127/21 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 110: čj. 117/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 111: čj. 128/21 Pořízení pohotovostních zásob pro ministerstvo vnitra
 • Usnesení č. 112: čj. 129/21 Poskytnutí daru Peruánské republice v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky
 • Usnesení č. 113: čj. 130/21 Poskytnutí daru Moldavské republice v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky
 • Usnesení č. 114: čj. 131/21 Výroba jednorázových pěnových podložek v rámci Vězeňské služby České republiky pro přepravu vakcín
 • Usnesení č. 115: čj. 132/21 Vydání rozhodnutí o prominutí správního poplatku v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 116: čj. 133/21 Rámec Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Veletrhy/kongresy
 • Usnesení č. 117: čj. 134/21 Záměr Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí na jednodušší podporu podnikatelů postižených pandemii  COVID-19 v roce 2021
 • Usnesení č. 118: čj. 80/21 Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně občanského soudního řádu
 • Usnesení č. 119: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
 • Plošné a pravidelné testování na COVID-19 ve školách

Jednání vlády 11. února 2021

 • Usnesení č. 121: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov
 • Usnesení č. 122: Distribuce osobních ochranných prostředků z pohotovostních zásob v souvislosti s onemocněním COVID-19 v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov
 • Usnesení č. 123: Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2021, kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jednání vlády 12. února 2021

 • Usnesení č. 124: čj. 151/21 Poskytnutí a distribuce ochranných pomůcek v souvislosti s onemocněním COVID-19 pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům otevřených škol  a souvisejících školských zařízení v nejhůře postižených okresech Cheb, Sokolov  a Trutnov

Jednání vlády 14. února 2021

 • Usnesení č. 125: Vyhlášení nouzového stavu do 28. února
 • Usnesení č. 126: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
 • Usnesení č. 127: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob
 • Usnesení č. 128: Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
 • Usnesení č. 129: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 • Usnesení č. 130: Krizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb
 • Usnesení č. 131: Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
 • Usnesení č. 132: Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb
 • Usnesení č. 133: Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech
 • Usnesení č. 134: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov
 • Usnesení č. 135: Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury
 • Usnesení č. 136: Krizové opatření o provozu krematorií
 • Usnesení č. 137: Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (celé znění čestného prohlášení)
 • Usnesení č. 138: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování v sociálních službách (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 139: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (celé znění nařízení MZd + potvrzení o prodělání covid-19)
 • Usnesení č. 140: Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma
 • Usnesení č. 141: Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR
 • Usnesení č. 142: Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem
 • Usnesení č. 143: Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek
 • Usnesení č. 144: Zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu a informace o průběhu uvolňování osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a dezinfekce a stavu jejich zásob ve státních hmotných rezervách

Jednání vlády 15. února 2021

 • Usnesení č 162: čj. 155/21 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
 • Usnesení č. 163: čj. 86/21 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
 • Usnesení č. 164: čj. 87/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Usnesení č. 167: Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb
 • Usnesení č. 168: čj. 153/21 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 169: čj. 160/21 Změna usnesení vlády č. 48 ze dne 18. ledna 2021 k Prodloužení podpory COVID-Lázně do 31. prosince 2021
 • Usnesení č. 170: čj. 163/21 Zabezpečení nákupu a distribuce testů pro plošné a pravidelné testování na přítomnost viru COVID-19 ve školách pro pilotní období
 • Usnesení č. 171: čj. 162/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
 • Usnesení č. 172: čj. 161/21 Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Jednání vlády 19. února 2021

 • Usnesení č. 175: čj. 182/21 Pořízení externích medicinálních redukčních ventilů na kyslíkové tlakové lahve s příslušenstvím do pohotovostních zásob

Jednání vlády 22. února 2021

Jednání vlády 24. února 2021

 • Usnesení č. 190: čj. 203/21 Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a k žádosti o revokaci usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
 • Usnesení č. 191: čj. 204/21 Podpora provádění testů na onemocnění COVID-19 laickou osobou u společností podnikajících v České republice a osob samostatně výdělečně činných z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven
 • Usnesení č. 193: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 (celé znění nařízení MZd)

Jednání vlády 25. února 2021

Jednání vlády 26. února 2021

Jednání vlády 28. února 2021

 • Usnesení č. 218: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března

Jednání vlády 1. března 2021

Jednání vlády 2. března 2021

Jednání vlády 3. března 2021

Jednání vlády 5. března 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů,
 2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě,
 3. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby, poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci a poskytovatelům pečovatelské služby
 4. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem,
 5. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro provádění vyšetření poskytovateli zdravotních služeb zařazenými do sítě antigenních odběrových center,
 6. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních testů do Informačního systému infekčních nemocí,
 7. změna mimořádného opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, o povinném testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem,
 8. mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, kterým se nařizuje všem provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem
 • Usnesení č. 250: Příprava mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19

Jednání vlády 8. března 2021

 • Usnesení č. 271: čj. 248/21 Posílení výdajů kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2021 – Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus
 • Usnesení č. 272: čj. 249/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 273: čj. 250/21 Úhrada převozů pacientů mezi ČR a dalšími evropskými státy z prostředků státního rozpočtu
 • Usnesení č. 274: čj. 251/21 Návrh dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021
 • Usnesení č. 275: čj. 252/21 Návrh rozdělení finančních prostředků formou mimořádných dotačních řízení v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 pro oblast sociálních služeb  a sociální práce 
 • Usnesení č. 276: čj. 253/21 Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k možnostem zajištění screeningového testování na COVID-19 ve školách při jejich postupném otevírání
 • Usnesení č. 277: čj. 254/21 Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 "COVID 2021
 • Usnesení č. 278: čj. 255/21 Program Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nepokryté náklady
 • Usnesení č. 279: Odvolání hlavního hygienika
 • Usnesení č. 280: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2
 2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření vzorků na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 v případě některých mutací tohoto viru

Jednání vlády 15. března 2021

Jednání vlády 18. března 2021

 • Usnesení č. 296: Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb
 • Usnesení č. 297: Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče
 • Usnesení č. 298: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
 • Usnesení č. 299: Krizové opatření o omezení volného pohybu
 • Usnesení č. 300: Prodloužení krizových opatření do 28. března:
 1. krizové opatření o omezení škol a školských zařízení
 2. krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let
 • Usnesení č. 301: Změna mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o:
 1. mimořádné opatření o povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 2.  mimořádné opatření o pravidlech pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců ve školách určených pro děti zaměstnanců IZS
 3. mimořádné opatření o pravidlech pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů
 • Usnesení č. 302: Distribuce testů pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2
 • Usnesení č. 303: Pořízení testovacích sad antigenních testů do pohotovostních zásob státních hmotných rezerv a jejich poskytnutí a distribuci v souvislosti s onemocněním COVID-19 školám a školským zařízením

Jednání vlády 22. března 2021

 • Usnesení č. 306: čj. 272/21 Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 859)
 • Usnesení č. 308: čj. 301/21 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 309: čj. 295/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Usnesení č. 310: čj. 302/21 Zajištění zvýšených osobních nákladů krajských hygienických stanic Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem s označením SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 311: čj. 303/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti
 • Usnesení č. 312: čj. 304/21 Zajištění přednostních dodávek medicinálního kyslíku pro potřeby zdravotnických zařízení
 • Usnesení č. 313: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. mimořádné opatření o testování osob samostatně výdělečně činných
 2. mimořádné opatření o testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
 3. mimořádné opatření o testování zaměstnanců malých firem

Jednání vlády 26. března 2021

Jednání vlády 29. března 2021

Jednání vlády 6. dubna 2021

 • Usnesení č. 351: čj. 352/21 Distribuce osobních ochranných prostředků školám a školským zařízením v souvislosti s onemocněním COVID-19
 • Usnesení č. 352: čj. 353/21 Pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19  za účelem jejich poskytnutí školám a školským zařízením
 • Usnesení č. 353: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí IČO do ISIN (celé znění nařízení MZd)
 2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o termínech poskytování druhé dávky očkovacích vakcín (celé znění nařízení MZd)
 3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče (celé znění nařízení MZd)
 4. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 5. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 6. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 7. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 8. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 9. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 10. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek (celé znění nařízení Mzd)
 11. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 12. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)

Jednání vlády 12. dubna 2021

 • Usnesení č. 366: čj. 370/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 367: čj. 371/21 Návrh na vytvoření mimořádného dotačního titulu pro dětské skupiny pro rok 2021
 • Usnesení č. 372: čj. 375/21 Návrh na vytvoření dotačního programu na úhradu nákladů na sekvenování vzorků na SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 373: čj. 377/21 Program COVID III – Úprava Invest
 • Usnesení č. 374: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s účinností od 12. dubna
 1. mimořádné opatření o omezení provozu maloobchodu a služeb
 2. mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 1. mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 2. změna mimořádného opatření o testování žáků ve školách
 3. mimořádné opatření o poskytování sociálních služeb terénní formou
 4. změna mimořádného opatření o omezení shromažďování
 • čj. 354/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 15. do 31. března 2021

Jednání vlády 19. dubna 2021

 • Usnesení č. 388: čj. 405/21 Vyhodnocení aplikační praxe Metodického pokynu pro očkovací kampaň – pravidelná aktualizace
 • Usnesení č. 389: čj. 406/21 Poskytnutí daru Ukrajině v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky a zabezpečení přepravy tohoto daru
 • Usnesení č. 390: čj. 407/21 Zajištění a distribuce antigenních testů určených pro sebetestování osobám bez přístřeší s cílem řešení epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 391: čj. 404/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
 • Usnesení č. 392: čj. 408/21 Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus
 • Usnesení č. 393: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 2. mimořádné opatření o testování studentů vysokých škol
 3. změna mimořádného opatření o testování žáků ve školách
 4. změna mimořádného opatření o omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 5. změna mimořádného opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 6. mimořádné opatření o poskytnutí IČO do ISIN

Jednání vlády 22. dubna 2021

 1. změna mimořádného opatření o provozu škol a školských zařízení
 2. změna mimořádného opatření o omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 3. změna mimořádného opatření o testování žáků a studentů ve školách
 • čj. 419/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. do 15. dubna 2021

Jednání vlády 23. dubna 2021

Jednání vlády 26. dubna 2021

 • Usnesení č. 398: čj. 363/21 Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 v roce 2021
 • Usnesení č. 415: čj. 427/21 Schválení zastřešujícího schématu pro poskytování podpor podle článku 3.1 Dočasného rámce EK
 • Usnesení č. 416: čj. 428/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 417: čj. 429/21 Potřebné finanční prostředky na odměny za období COVID-19 určené pro zaměstnance u poskytovatelů lůžkové péče v roce 2021
 • Usnesení č. 418: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 2. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 3. mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
 4. mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
 1. ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. stanoví protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 za zahraničí na území České republiky
 2. ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2

Jednání vlády 29. dubna 2021

 • Usnesení č. 420: čj. 447/21 Režim testování studentů vysokých škol
 • Usnesení č. 421: čj. 448/21 Dar Indické republice v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky a zabezpečení přepravy tohoto daru
 • Usnesení č. 422: Poskytnutí testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění covid-19 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
 • Usnesení č. 423: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 2. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 3. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
 4. ​změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování zaměstnanců škol a školských zařízení
 • Usnesení č. 424: Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Jednání vlády 3. května 2021

 • Usnesení č. 432: čj. 463/21 Návrh na zajištění očkování členů diplomatických misí, konzulárních úřadů a úřadoven mezinárodních organizací a členů jejich rodin, akreditovaných v České republice, proti onemocnění covid-19 způsobenému virem SARS-CoV-2
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
 • Usnesení č. 433: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května
 2. změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 4. května
 3. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května
 4. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 4. května
 5. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol s účinností od 4. května
 6. mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. května

Jednání vlády 6. května 2021

 • Usnesení č. 434: čj. 473/21 Návrh nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
 • Usnesení č. 435: čj. 477/21 Darování sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 za účelem jejich poskytnutí školám a školským zařízením
 • Usnesení č. 436: čj. 478/21 Vyslovení souhlasu se stanovením dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností škol
 • Usnesení č. 437: čj. 479/21 Pokračování programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady
 • Usnesení č. 438: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května
 2. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května
 3. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách s účinností od 10. května
 4. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 7. května
 • čj. 475/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 15. dubna do 30. dubna 2021

Jednání vlády 10. května 2021

 • Usnesení č. 446: čj. 491/21 Dofinancování programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ
 • Usnesení č. 448: Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví:
 1. změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 2. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 3. mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb
 4. mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě
 5. mimořádné opatření,  kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
 6. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 • Usnesení č. 449: Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Jednání vlády 14. května 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května
 2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činným, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s účinností od 15. května

Jednání vlády 17. května 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 2. změna mimořádného opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
 3. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 4. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
 5. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol
 6. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro konání škol v přírodě

Jednání vlády 21. května 2021

 • Usnesení č. 472: čj. 522/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
 • Usnesení č. 474: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19
 2. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol

Jednání vlády 24. května 2021

 • čj. 528/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. května do 15. května 2021
 • Usnesení č. 485: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 2. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 3. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studentů ve školách
 4. mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS CoV 2
 5. změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb

Jednání vlády 28. května 2021

 1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 2. mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS‑CoV‑2
 • Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do České republiky

Jednání vlády 31. května 2021

 • Usnesení č. 503: čj. 557/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 504: čj. 567/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2).
 • Usnesení č. 505: čj. 568/21 Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus
 • Usnesení č. 506: čj. 569/21 Materiál o snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru prostřednictvím pokračování dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ
 • Usnesení č. 507: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 2. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 3. změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
 4. změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

Jednání vlády 7. června 2021

 • Usnesení č. 527: čj. 600/21 Vyslovení souhlasu s využitím finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje k zajištění letních vzdělávacích kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti od 6 do 15 let
 • Usnesení č. 529: čj. 602/21 Zajištění distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • Usnesení č. 530: čj. 604/21 Stav realizace programu COVID 2021
 • Usnesení č. 531: čj. 605/21 Stav realizace programu COVID – Nepokryté náklady
 • Usnesení č. 532: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb od 8. června 2021,
 2. ochrana dýchacích cest od 8. června 2021,
 3. plán očkování osob určených k očkování od 8. června 2021,
 4. zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021,
 5. podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb od 8. června 2021,
 6. interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 11. června 2021,
 7. omezení provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021,
 8. změna pravidel pro konání škol v přírodě od 8. června 2021,
 9. mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb.

Jednání vlády 14. června 2021

 • Usnesení č. 549: čj. 640/21 Navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2021 na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu v důsledku výpadku výnosů z důvodu nutných karanténních opatření souvisejících s pandemií COVID-19
 • Usnesení č. 550: čj. 628/21 Projednání zprávy o výsledcích provedených auditů projektů ČVUT podněcujících rozvoj leteckého průmyslu a kosmonautiky v ČR a s tím související aktualizace návratné finanční výpomoci pro tyto projekty
 • Usnesení č. 551: čj. 641/21 Záměr k rozšíření programu podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva kultury „COVID-KULTURA“
 • Usnesení č. 552: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července,
 2. změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15. června,
 3. změna mimořádného opatření, kterým se stanoví podmínky nařizování izolace a karantény od 15. června,
 4. změna mimořádného opatření, kterým se stanoví povinnost testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června.
 • čj. 609/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. května do 31. května 2021

Jednání vlády 21. června 2021

 • Usnesení č. 573: čj. 654/21 Návrh na zvýšenou podporu v sektoru kultury v souvislosti s pandemií koronaviru COVID 19 na sektor kultury v roce 2021
 • Usnesení č. 574: čj. 669/21 Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
 • Usnesení č. 575: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. změna mimořádného opatření k provozu maloobchodu a služeb od 22. června,
 2. mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 26. června,
 3. změna mimořádného opatření k provozu škol a školských zařízení od 22. června.

Jednání vlády 28. června 2021

 • Usnesení č. 593: čj. 710/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 594: čj. 703/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 595: čj. 671/21 Návrh mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19
 • Usnesení č. 596: čj. 711/21 Screeningové testování dětí a žáků v základním a středním vzdělávání v září 2021
 • Usnesení č. 597: čj. 712/21 Pokračování komunikační kampaně Ministerstva zdravotnictví k očkování proti covid-19 v ČR
 • Usnesení č. 599: čj. 713/21 Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus do 31. 10. 2021
 • Usnesení č. 600: čj. 653/21 Minimalizace dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související
 • Usnesení č. 604: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
 2. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 3. mimořádné opatření o diskriminačním RT-PCR vyšetření
 4. mimořádné opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

Jednání vlády 1. července 2021

 1. změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností
 2. ​změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

Jednání vlády 12. července 2021

 • Usnesení č. 632: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19 (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 633: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit předem místně příslušné krajské hygienické stanici (celé znění nařízení MZd)
 • čj. 667/21 Zpráva vládě České republiky o činnosti projektu Chytrá karanténa 2.0 – za období od 1. ledna do 31. května 2021
 • čj. 755/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. června do 15. června 2021

Jednání vlády 19. července 2021

Jednání vlády 26. července 2021

Jednání vlády 30. července 2021

Jednání vlády 16. srpna 2021

 • Usnesení č. 710: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínky výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínkách ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol s účinností od 31. srpna (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 711: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 31. srpna (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 712: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního podeje a služeb s účinností od 1. září (celé znění nařízení MZd)

Jednání vlády 19. srpna 2021

Jednání vlády 23. srpna 2021

 • Usnesení č. 755: čj. 937/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 756: čj. 936/21 Stav realizace programu COVID – Nepokryté náklady
 • Usnesení č. 758: Zrušení usnesení vlády České republiky k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS‑CoV‑2
 • čj. 892/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. července do 15. července 2021
 • čj. 896/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. července do 31. července 2021

Jednání vlády 30. srpna 2021

Jednání vlády 10. září 2021

 • Usnesení č. 775: Změna Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a služeb (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 776: Změna Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o testování pacientů v dlouhodobé lůžkové péči a uživatelů pobytových sociálních služeb a o testování zaměstnanců v dlouhodobé lůžkové péči a sociálních službách (celé znění nařízení MZd)

Jednání vlády 13. září 2021

 • Usnesení č. 807: čj. 1025/21 Zajištění zvýšených osobních nákladů krajských hygienických stanic a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v souvislosti s plněním mimořádných úkolů souvisejících s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem s označením SARS-CoV-2

Jednání vlády 20. září 2021

 • Usnesení č. 834: čj. 1064/21 Zpráva o finální potřebě finančních prostředků na realizaci programu COVID – Nepokryté náklady
 • čj. 1056/21 Třetí fáze komunikační kampaně na podporu očkování proti Covid-19

Jednání vlády 27. září 2021

Jednání vlády 11. října 2021

 • Usnesení č. 892: čj. 1157/21 Pořízení pohotovostních zásob pro Ministerstvo zdravotnictví - mrazicí boxy
 • čj. 1122/21 Zpráva Poslanecké sněmovně o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. září 2021 do 15. září 2021

Jednání vlády 18. října 2021

 • čj. 1162/21 O souhlasu s poskytnutím tří peněžních darů do zahraničí ze Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2021
 • čj. 1187/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událsotí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2).
 • čj. 1148/21 Zpráva o dopadech pandemie covid-19 na vzdělávání

Jednání vlády 20. října 2021

Mimořádné opatření - Vstup do budovy OÚ od 1.9.2020

Vážení spoluobčané,

žádáme Vás, abyste od 1.9.2020 do odvolání dodržovali, při vstupu do budovy OÚ Ostředek, předepsaná hygienická opatření, tj. používejte roušky, dezinfekci rukou (na schodišti v budově), dodržujte min. vzdálenost od ostatních - 2m.

Děkujeme

OÚ Ostředek

ke stažení: Mimořádné opatření

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci