SDH Bělčice

Sbor dobrovolných hasičů v Bělčicích byl založen v březnu roku 1951, za členy sboru se přihlásilo 13 občanů. V prvním výboru pracoval starosta Josef Pilát, místostarosta Josef Baudys, velitel J.Bernard, jednatel V.Chlumský a hospodář Václav Ptáček.

 
Sbor disponoval požární stříkačkou PS 8 s příslušenstvím. Technika byla od roku 1964 uložena rekonstruované požární zbrojnici.

SDH Bělčice byl počátkem našeho století zrušen a včleněn do SDH Ostředek.