Novinky z činnosti SDH Třemošnice

Jak se tvořil vozový park sboru

Hasiči z Třemošnice získali v průběhu letošního roku do svého vozového parku dvě "nová" vozidla. 

 

AVIA 20 F special 3+6

Vozidlo zakoupila pro SDH Třemošnice, který je od 1.ledna 2009 jeho provozovatelem, obec Ostředek za 20 000 Kč.

Broušení, napouštění a finální nástřik byl zajištěn sponzorsky a prací členů sboru.

Maják, přídavná světla a stroboskopy - sponzorský dar v hodnotě 10 000 Kč.

  

BMW 318 i combi

Vozidlo získáno darovacími smlouvami v celkové hodnotě 38 000 Kč.

V majetku SDH Třemošnice od jara 2009. Nástřik do hasičských barev včetně majákové rampy a polepů s označením HASIČI, SDH a IZS v celkové hodnotě 10 000 Kč proveden pomocí sponzorů -DĚKUJEME

SDH Třemošnice má smlouvu s obcí Ostředek ohledně využití vozidla pro potřebu rychlé přepravy a zásahu.

 

Noční námětové cvičení v Drahňovicích (25.4.2009)

 

Družstvo SDH Třemošnice ve složení Jaromír Ptačovský - velitel;  Jan Lůzum - strojník a řidič, Tomáš Beneš, Josef Hejný a děvčata Markéta Nováková a Karolína Hejná velmi úspěšně absolvovalo noční cvičení v oblasti Drahňovice, Poříčko, Český Šternberk, Šternov a opět Drahňovice.


Z 11 družstev měli zástupci SDH Třemošnice nejlepší zdravotní přípravu a nelekli se ani ostatních disciplín.


Dobrá příprava pro případné zásahy.

 

Nová vozidla prvně v akci  

V rámci přípravy na okrskovou soutěž ve Všechlapech použili hasiči z Třemošnice prvně svá nová vozidla.