Informace

Dětská skupina Ostředáček zahájila svůj provoz dne 1. 12. 2017, dnem otevřených dveří.

Kapacita skupiny dle registrace na MPSV je 12 dětí. Nicméně s ohledem na skutečnost, že hodně dětí bude docházet jen některé dny v týdnu, bylo do skupiny přijato více jak 20 dětí, převážně z naší obce.

Zřizovatelem dětské skupiny Ostřeďáček je Obec Ostředek, která získala na vytvoření dětské skupiny a její provoz na dobu dvou let dotaci ve výši 2 658 901 Kč z Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. Záměrem je následně požádat i o dotaci na pokračování provozu.

Společnost EUDI REAL s.r.o. poskytla obci na zřízení DS finanční dar ve výši 300.000 Kč. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci