Informace o dění v Dětské skupině Ostřeďáček

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás opět informovali o tom, jak se dařilo dětem v dětské skupině Ostřeďáček a jaké akce proběhly.

Koncem září jsme už krásně zvládli adaptace nových dětí na nové prostředí a odloučení od maminek. Nastoupilo k nám i několik dětí jako náhradníci v režimu nepravidelné docházky.

Snažíme se o nabitý program, který podpoří snahu o rozvoj dětí ve všech oblastech.

21. září jsme se vydali na putování s názvem "Stezka starého ježka", plnili jsme úkoly zaměřené na podzimní přirodu a na závěr objevili poklad, který nám tam starý ježek připravil.

Podzimní počasí nám přálo, a tak jsme denně trávili hodně času venku na hřišti a v okolí. Připravili jsme si scénář naší předvánoční besídky, abychom věděli, co bude potřeba nacvičovat, abychom byli pěkně připraveni.

V říjnu jsme vydlabali dýně, vyráběli skřítky podzimníčky. Celý den jsme věnovali strašidlům, kdy jsme v maskách plnili různé úkoly. Jeden nás bavil obzvlášť - omotávání "tety" do toaletního papíru, aby z ní byla mumie.

Na provoz dětské skupiny neměly vliv podzimní prázdniny a DS byla stále v provozu.

Během listopadu akcí bylo více. První byla návštěva cirkusu plného kouzel a zvířátek. Cirkus Adonis předvedl dětem různé triky, do kterých se děti interaktivně zapojovaly, vrcholem programu bylo vykouzlení opravdových živých králíků, které si děti mohly hladit.

Další akcí bylo hudební divadélko Mgr. Lenky Hamajdové s názvem "O malé čarodějnici Malše", jednalo se o interaktivní hudební příběh plný písniček a hudebních nástrojů.

Do dětské skupiny jsme pozvali profesionálního fotografa, který si v budově úřadu vytvořil malý ateliér, kde se děti společně s rodiči fotily. Tím jsme rodičům umožnili pořízení krásných rodinných fotografií.

Každý den jsme pilně nacvičovali na předvánoční besídku pro rodiče a prarodiče.

Začátkem prosince jsme pro rodiče uspořádali předvánoční besídku, která byla plná malých čertíků. Předvedli jsme písničky a tanečky s čertí tématikou. Po vystoupení jsme společeně tvořili v adventní výtvarné dílničce ozdoby na stromeček. Vrcholem naší besídky byla připomínka toho, že naše SD již oslavila 1. rok svého působení v obci Ostředek, a tak nechyběl ani vynikající dort s ohňovou fontánkou. Besídky se zúčastnilo hodně rodičů, prarodičů a celkově jsme strávili podvečer v příjemné atmosféře milého setkání.

Několik dní po besídce k nám zavítala návštěva z pekla a nebe. Přišel Mikuláš s čerty a andělem, zazpívali jsme písničku a byli jsme odměněni. Naštěstí do pekla si čert nikoho nevzal.

V prosinci jsme se také věnovali tvoření vánočních dekorací, zdobení a zpívání koled.

Přišel k nám také Ježíšek a tak děkujeme všem, kteří ochotně přispěli na nákup vánočních dárků pro děti z dětské skupiny.

 

Markéta Lukáčová, ředitelka DS Ostřeďáček

fotografie z DS Ostřeďáček můžete vidět ZDE

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci